SPOLEČNÁ VSTUPENKA – ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ!

Nyní máte možnost navštívit příspěvkové organizace Libereckého kraje za zvýhodněné vstupné.

HUGO SALUS - exponát měsíce března

Začal březen – měsíc knihy a čtenářů
I náš exponát měsíce je tedy inspirací pro poetické duše. Seznamte se s HUGO SALUSEM a jeho básní „Splynutí duší“.
Představujeme vám českolipského rodáka, spisovatele, básníka a lékaře MUDr. Hugo Saluse a jeho rukopis básně „Vereinigung der Seelen“, která je inspirována obrazem Maxe Švabinského „Splynutí duší“.

Báseň napsal Salus vlastnoručně v roce 1900 na šedomodrý kartonový podklad, na němž je faksimile Salusova potrtéru od Maxe Švabinského.
Do sbírek muzea ji věnovala Zuzana Švabinská.

Fotogalerie Masopustu na Vísecké rychtě

Fotografie z letošního Masopustu na Vísecké rychtě si můžete prohlédnout  ZDE

Fotografický průvodce světem hub

Než se vydáte s košíkem do lesů, nahlédněte do našeho fotografického průvodce světem hub.

Výměna oken v muzeu

V rámci stavebního projektu: „Snížení energetické náročnosti sídla Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě zde jsou postupně měněna všechna okna a vnější dveře.
Všechny stálé expozice Vlastivědného muzea i výstavní prostory Galerie jsou proto bohužel v roce 2021 uzavřené.
 

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty