• Home
  • SBÍRKA MÁCHOVSKÝCH TISKŮ - exponát měsíce května

SBÍRKA MÁCHOVSKÝCH TISKŮ - exponát měsíce května

Sbírka máchovských tisků - oddělení knihovního fondu  VMG v České Lípě

Významnou oborovou podskupinu knihovny Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě tvoří máchovský fond.

Stálá expozice věnovaná Karlu Hynku Máchovi (16. 11. 1810 - 6. 11. 1836) je umístěna v Památníku K. H. Máchy v Doksech, pobočce Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.

Snažíme se doplňovat starší vydání knihy Máj a dalších děl K. H. Máchy. Zároveň nakupujeme nově vydávané knihy včetně bibliofilií a cizojazyčných vydání.  Nyní se sbírka rozrostla na
677  máchovských knih. Tato sbírka patří vedle NP v Praze a NK ČR k největším v České republice.

V dubnu letošního roku  byl máchovský fond obohacen o čtrnáct knih, jednu grafiku
a litografii s máchovskou tematikou.

Bc. Jana Fridrichová

Následující článek

Pyrit - exponát měsíce června

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty