Výběr z bibliografie pracovníků, externích spolupracovníků
a projektových partnerů Pracoviště archeologie a speleoantropologie

Na stránce odkazujeme na články a monografie odborné i populárně-naučné, jen výjimečně v přehledu uvádíme nepublikované odborné zprávy.

BAJAK, P. 2001: Vznik a historie turkestánských jednotek Východních legií německé branné moci v letech 1941 – 1945 v souvislosti s nálezem v Provodíně. Rukopis přílohy nálezové zprávy. Okresní vlastivědné muzeum v České Lípě.
BARUS, M. 2005: Prusko-rakouská válka 1866 na Mnichovohradišťsku. Bezděz 14, 45-88. Česká Lípa.
BARUS, M. 2005: Gymnazisté na Rytinách 2005 v Českém ráji. Zpravodaj Mnichovohradišťska č. 12/05, 26-27. Mnichovo Hradiště.

BARUS, M. 2006: Prusko-rakouská válka 1866 na Mnichovohradišťsku 1866 II: Václav Hora – hrdina od Podola. Zpravodaj Mnichovohradišťska 3/06, 12-13. Mnichovo Hradiště.
BARUS, M. 2006: Vyprávění pruského poddůstojníka o Turnově za prusko-rakouské války 1866. Zpravodaj Mnichovohradišťska č. (4-)5/06, 10-11. Mnichovo Hradiště.
BARUS, M. 2007: Prusko-rakouská válka 1866 v Bosni. Sborník vydaný při příležitosti 950 let od první písemné zmínky o obci Boseň. 1057 – 2007, 51-56.  Boseň.
BARUS, M. (ed.) 2008: Vzpomínky Františka Mendíka na válku r. 1866. Bellum 1866, roč. XVII. (XIX.), č. 1, 45-68. Hradec Králové.
BARUS, M. (ed.) 2008: Prusko-rakouská válka ve farních pamětnicích Mnichovohradišťska – Loukovec, Mukařov. Bellum 1866, roč. XVII. (XIX.), č. 2, 95–101. Hradec Králové.
BARUS, M. 2008: „Nástupce své prosím, by správu knihovny té na starost si vzali“. Historie a katalogy knihovních fondů a soupis archiválií v držení římskokatolických farností Boseň, Březina, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště a Mukařov. Rukopis bakalářské práce (Katedra historie FF UP Olomouc).
BARUS, M. 2009: Zrádci či hrdinové? Jindřich Kruhlata z Michalovic, Jindřich Berka z Dubé a vpády lužických vojsk do Čech v letech 1467 a 1468. Studentské historické sešity - Pytlík historických zajímavostí, 33-53. Olomouc.
BARUS, M. (ed.) 2009: Prusko-rakouská válka 1866 ve farních kronikách Mnichovohradišťska – Kněžmost, Březina. Bellum 1866, roč. XVIII. (XX.), č. 1, 70–97. Hradec Králové.
BARUS, M. 2009: Cholera roku 1866 na Mnichovohradišťsku. In: FELCMAN, O. (ed.): Historie 2008 – sborník prací ze 14. celostátní studentské vědecké konference konané 5. a 6. března 2009 v Hradci Králové, 151–173. Hradec Králové.
BARUS, M. 2011: Cholera roku 1866 na Mnichovohradišťsku. Bellum 1866 XX. (XXII.), č. 1, 45–98. Hradec Králové.
BARUS, M. 2011: „Schweig, Meyde, Leyde, bess do kombt besser Zceyt“. Görlitzer Stadtschreiber Johann Frauenburg, sein Leben, Amtstätigkeit und literarische Schriftwerke. Czech and Slovak Journal of Humanities 1, č. 2 Historica, 33–57. Olomouc.
BARUS, M. – DNEBOSKÝ, J. 2008: Proč Jaroslav ze Šternberka vypálil Kněžmost? Od Ještěda k Troskám XV  (XXXI), č. 2, 132-136. Turnov.
BÍLEK, L. – JENČ, P. – ŠOLTYSOVÁ, L. 2004: NATURA 2000 v Českém ráji. Zpravodaj Mnichova Hradiště č. 12/04, 25-26. Mnichovo Hradiště.
BROŽ, L. 2012: Metodika pro inventarizaci a vizualizaci jeskyní a skalních útvarů. Rukopis diplomové práce (Geografický ústav PřF MU Brno).
BRUTHANS, J. – FILIPPI, M. – SCHWEIGSTILLOVÁ, J. – ŘIHOŠEK, J. 2016: Quantitative study of a rapidly weathering overhang developed in an artificially wetted sandstone cliff. Earth Surface Processes Landforms 2016 (wileyonlinelibrary.com).
BRUTHANS, J. – FILIPPI, M. – SLAVÍK, J. – SVOBODOVÁ, E. 2018: Origin of honeycombs: Testing the hydraulic and case hardening hypotheses. Geomorphology 303: 68-83.
BRUTHANS, J. – CHURÁČKOVÁ, Z. – JENČ, P. – SCHWEIGSTILLOVÁ, J. 2009: Stáří a původ sekundárních karbonátů v některých jeskyních Českého ráje. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008, 54-58. ČGS Praha.
BRUTHANS, J. – JENČ, P. – CHURÁČKOVÁ, Z. – SCHWEIGSTILLOVÁ, J. 2009: Vykroužené dutiny Českého ráje: jak a kdy vznikaly? In: BOSÁK, P. – GERŠL, M. – NOVOTNÁ, J. (eds.): Speleofórum 2009, 101-105. Praha.
BRUTHANS, J. – MIKUŠ, P. – SOUKUP, J. – SVĚTLÍK, D. – KAMAS, J. – ZEMAN, O. 2011: Sebeorganizace proudění a pórozity v české křídové pánvi: výsledky stopovacích zkoušek a dalších metod. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010, 233-238. ČGS Praha.
BRUTHANS, J. – SCHWEIGSTILLOVÁ, J. 2009: Hliníkem bohaté vody z nenasycené zóny pískovců: atmosférickou depozicí nejvíce acidifikované prostředí v ČR?. In: RAPANTOVÁ, N. – GRMELA, A. (eds.): Voda – strategická surovina pro 21. století, Sborník 10, 43-46.
BRUTHANS, J. – SCHWEIGSTILLOVÁ, J. – JENČ, P. – CHURÁČKOVÁ, Z. – BEZDIČKA, P. 2012: 14C and U-series dating of speleothems in the Bohemian Paradise (Czech Republic): Retreat rates of sandstone cave walls and implications for cave origin. Acta Geodynamica et Geomaterialia 9, 1 (165), 93-108. Praha.
BRUTHANS, J. – SCHWEIGSTILLOVÁ, J. – BEZDIČKA, P. – SOUKUP, J. 2012: Intenzivní rozpad karbonského pískovce ve skalním převisu Čertova kazatelna v Plzni. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011, 70-74. ČGS Praha.
BRUTHANS, J. – SOUKUP, J. – SVĚTLÍK, D. – SCHWEIGSTILLOVÁ, J. – MAYO, A. L. 2013: Zpevněné povrchy puklin v kvádrovém pískovci a jejich role při vzniku skalních měst. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012, 109-115. ČGS Praha.
BRUTHANS, J. – SOUKUP, J. – VACULÍKOVÁ J. – FILIPPI, M. – SCHWEIGSTILLOVÁ, J. – MAYO, A. L. – MAŠÍN, D. – KLETETSCHKA, G. – ŘIHOŠEK, J. 2014: Sandstone landforms shaped by negative feedback between stress and erosion. Nature Geoscience. 7, 8: 597-601
BRUTHANS, J. – SVĚTLÍK, D. – SOUKUP, J. – SCHWEIGSTILLOVÁ, J. – VÁLEK, J. – SEDLÁČKOVÁ, M. – MAYO, A. L. 2012: Fast evolving conduits in clay-bonded sandstone: Characterization, erosion processes and significance for origin of sandstone landforms. Geomorphology 177-178: 178-193.
BRZÁK, P. – FABIÁNEK, O. – HAVRÁNEK, P. 2007: Podzemí Šluknovska a Lužických hor. Varnsdorf.

DATEL, J. 2006: Geologický výzkum kvartérních sedimentů v mikroregionu Příhrazské vrchoviny. In: JENČ, P. – ŠOLTYSOVÁ, L. (eds.): Pískovcový fenomén Českého ráje, 93-96. Turnov.
DATEL, J. 2006: Zajištění pitné vody pro historická osídlení v pískovcových terénech. In: JENČ, P. – ŠOLTYSOVÁ, L. (eds.): Pískovcový fenomén Českého ráje, 201-204. Turnov.
DNEBOSKÝ, J. 2003: O chemii a archeologii. Zpravodaj Mnichova Hradiště č. 11/03, 18. Mnichovo Hradiště.
DNEBOSKÝ, J. 2004: Třetí hrad v Branžeži? Zpravodaj Mnichova Hradiště č. 9/04, 22-23. Mnichovo Hradiště.
DNEBOSKÝ, J. 2004: Další osudy Petra z Branžeže. Zpravodaj Mnichova Hradiště č. 9/04, 23-24. Mnichovo Hradiště.
DNEBOSKÝ, J. 2004: K dějinám Branžeže: Měl Marek z Kamenice syna? Zpravodaj Mnichova Hradiště č. 12/04, 24-25. Mnichovo Hradiště.
DNEBOSKÝ, J. 2005: Křineč nebo Křinec? Zpravodaj Mnichovohradišťska č. 7/05, 23. Mnichovo Hradiště.
DNEBOSKÝ, J. 2005: Pozdrav u vrbiček. Zpravodaj Mnichovohradišťska č. 9/05, 20. Mnichovo Hradiště.
DNEBOSKÝ, J. 2005: Matěj, kaplan královny Žofie. Porta Bohemica 3, 381. Litoměřice.
DNEBOSKÝ, J. 2007: Travertinové prameny v Branžeži. www.RajNet.cz – oficiální informační a zpravodajský server Českého ráje (rubrika Historie kraje).
DNEBOSKÝ, J. 2008: Domnělý převis v neolitu. Brno: Tribun EU.
DNEBOSKÝ, J. 2009: Kolikrát bylo založeno Srbsko? Od Ještěda k Troskám XVI (XXXII), č. 1, 46-50 + příl. VI-VII. Turnov.
DNEBOSKÝ, J. 2010: Hrad či ohrada? Objev hradu na skalisku Křineč u Branžeže. Od Ještěda k Troskám XVII (XXXIII), č. 2, 123-131 + 2 str. příloh. Turnov.
DNEBOSKÝ, J. – HONICKÝ T. 2006: Branžežské Hamry. In: NAVRÁTIL, I. – ŠOLTYSOVÁ, L. (eds.): 50 let CHKO Český ráj, Z Českého ráje a Podkrkonoší – supplementum 11, 137-141. Turnov.
DNEBOSKÝ, J. – JENČ, P. 2006: Archeologie punčových lahví. Zpravodaj Mnichovohradišťska 1/06, 16-17. Mnichovo Hradiště.
DNEBOSKÝ, J. – PÁTKOVÁ, H. 2004: Nová Ves u Branžeže: mince v jahodách. Echo – Mnichovohradišťské noviny č. 6/04, 35. Mnichovo Hradiště.
DOBISÍKOVÁ, M. 2009: Analýza antropologického materiálu z areálu kostela v Kuřívodech, obec Ralsko, okr. Česká Lípa. Archeologie ve středních Čechách 13/1, 489-495. Praha.
DVOŘÁK, M. 2015: Možná opatření proti nárůstu lampenflory v turisticky zpřístupněných krasových jeskyních. Manuskript. Praha – Česká Lípa.

GELNAR, M. – PLEKANEC, M. – ŠTIKA, J. 2000: Kde ležely Gläsendorfy? Bezděz 9, 119-135. Česká Lípa.

HAVEL, Š. 2009: Archeologické výzkumy v Mimoni v roce 2009. Mimoňský Zpravodaj č. 12/09, 10. Mimoň. HAVRÁNEK, P. 1996: Geologie Lužických hor. Bezděz 4, 97-114. Česká Lípa.
HAVRÁNEK, P. 1996: Dobývání železných rud v okolí Mařenic. Bezděz 4, 153-163. Česká Lípa.
HAVRÁNEK, P. 1999: Dobývání železných rud u Janovic v Podještědí. Bezděz č. 8, 297-304. Česká Lípa.
HAVRÁNEK, P. 2000: Dobývání železných rud u Valtínova a Kunratic. Bezděz 9, 447-456. Česká Lípa.
HAVRÁNEK, P. 2002: Milíře u Horní Světlé. Bezděz 11, 275. Česká Lípa.
HAVRÁNEK, P. 2007: Pivovarské sklepy v Mimoni. Bezděz 16, 259-265. Česká Lípa.
HAVRÁNEK, P. 2007: Skalní reliéfy u Mařenic. Bezděz 16, 267-274. Česká Lípa.
HAVRÁNEK, P. – PLEKANEC, M. 2003: Nové pece u Milštejna. Bezděz 12, 405. Česká Lípa.
HAVRÁNEK, P. – ŠTIKA, J. – PLEKANEC, M. 2001: Nové poznatky o dobývání a zpracování železných rud v Lužických horách. Bezděz 10, 119-148. Česká Lípa.
HONCŮ, M. – PEŠA, V. – PANÁČEK, J. – SMEJKAL, L. 2012: Mimoň v zrcadle staletí. Mimoň.
HONICKÝ, T. 2006: Z historie Kněžmosta a okolí: Klimatické změny na konci poslední doby ledové. Zpravodaj obce Kněžmost č. 2/2006, 8-9. Kněžmost.
HONICKÝ, T. 2007: Kněžmost a okolí v neolitu. Zpravodaj obce Kněžmost č. 2/2007, 12-13. Kněžmost.
HONICKÝ, T. 2007: Eneolit v našem regionu (1, 2). Zpravodaj obce Kněžmost č. 3/2007, 8-9, č. 4/2007, 9-10. Kněžmost.
HONICKÝ, T. 2012: Stručné dějiny Kněžmosta. In: Kolektiv autorů: 120. výročí založení Základní školy v Kněžmostě, 1892-2012, 2-5. Kněžmost.
HROMAS, J. – ZAJÍČEK, P. – JENČ, P. – VOZÁBALOVÁ, E. 2015: Jeskyně Na Špičáku (2. doplněné vydání). Správa jeskyní ČR Průhonice.

JENČ, P. 1993: Záchranný archeologický výzkum jeskyně Portál na Chodové v oblasti Mužský – východ (k. ú. Mužský). Pojizerský sborník 1, 48-57. Turnov.
JENČ, P. 2000: O archeologii v loňském i letošním roce (autorizovaný rozhovor). Echo – Mnichovohradišťské noviny č. 2/2000, 27. Mnichovo Hradiště.
JENČ, P. 2001: Dějiny archeologického výzkumu pravěku na Mnichovohradišťsku (1886 – 2000). Echo – Mnichovohradišťské noviny č. 3/01, 11. Mnichovo Hradiště (též Boleslavský deník 28. 6. 2001).
JENČ, P. 2002: Mincovní poklad ze Dnebohu. Zpravodaj Mnichova Hradiště č. 10/02, 21. Mnichovo Hradiště.
JENČ, P. 2002: K dějinám města Mnichova Hradiště: nová archeologická zjištění v roce 2002 (1, 2). www.RajNet.cz – oficiální informační a zpravodajský server Českého ráje (rubrika Historie kraje).
JENČ, P. 2002 (2004): Keltové a jeskyně Českého ráje (1,2). www.RajNet.cz – oficiální informační a zpravodajský server Českého ráje (rubrika Historie kraje).
JENČ, P. 2003: První archeologický nález z Rostkova u Chocnějovic. www.RajNet.cz – oficiální informační a zpravodajský server Českého ráje (rubrika Historie kraje).
JENČ, P. in: Kolektiv autorů 2003 – Údolí Plakánek. Průvodce naučnou stezkou. ČSOP Křižánky Jičín.
JENČ, P. 2004: Archeologie „pod radnicí“. Od Ještěda k Troskám XI (XXVII), č. 2, 118-120. Turnov.
JENČ, P. 2004: Studánka v Žehrovské oboře. Echo – Mnichovohradišťské noviny č. 11/04, 24. Mnichovo Hradiště.
JENČ, P. 2005: Historická paměť pískovcové krajiny Českého ráje. Krkonoše – Jizerské hory 3/2005, 22-25. Vrchlabí.
JENČ, P. 2006: Zničené sedimentární výplně skalních dutin Českého ráje. In: JENČ, P. – ŠOLTYSOVÁ, L. (eds.): Pískovcový fenomén Českého ráje, 31-40. Turnov.
JENČ, P. 2006: Historická paměť pískovcové krajiny Českého ráje. In: JENČ, P. – ŠOLTYSOVÁ, L. (eds.): Pískovcový fenomén Českého ráje, 103-116. Turnov.
JENČ, P. 2006: Soupis speleoarcheologických lokalit Českého ráje – terénní průzkum a evidence nálezů v letech 1992-2003, 1. část. In: JENČ, P. – ŠOLTYSOVÁ, L. (eds.): Pískovcový fenomén Českého ráje, 117-156. Turnov.
JENČ, P. 2006: Keltové a jeskyně Českého ráje. In: JENČ, P. – ŠOLTYSOVÁ, L. (eds.): Pískovcový fenomén Českého ráje, 167-172. Turnov.
JENČ, P. 2008: Vzácný nález bronzové sekery představuje českolipské muzeum. www.i-noviny.cz – regionální zpravodajský server (vloženo 12. 11. 2008).
JENČ, P. 2016: Ochrana jeskyní Českého ráje z pohledu rozvoje turistického ruchu – 1. a 2 část. Trvale udržitelný cestovní ruch kolem nás. Zpravodaj NELI (Neziskovky Libereckého kraje) 1/2016, s. 9-10 a 2/2016, s. 16-18.
JENČ, P. – BARUS, M. 2007: Prusko-rakouská válka 1866 na Mnichovohradišťsku III: Farář Jonáš – dobová zpráva o válce. Echo – Mnichovohradišťské noviny č. 2-6/07. Mnichovo Hradiště. /otevřít - 4. část, 5. část/
JENČ, P. – HAVEL, Š. – PEŠA, V. 2011: Zámecký most v Mimoni – záchranný archeologický výzkum 2009-2010. In: Proměna Zámeckého mostu v Mimoni (kol. autorů), 54-74. Mimoň.
JENČ, P. – MIKULÁŠ, R. 2006: Environmentální a vědecký význam skalních dutin „pískovcového fenoménu“ a právní nástroje jejich ochrany se zvláštním zřetelem na problematiku CHKO Český ráj. In: JENČ, P. – ŠOLTYSOVÁ, L. (eds.): Pískovcový fenomén Českého ráje, 25-30. Turnov.
JENČ, P. – NECHVÍLE, M. 2005: Hynšta – středověká pevnost uprostřed skal. www.RajNet.cz – oficiální informační a zpravodajský server Českého ráje (rubrika Historie kraje).
JENČ, P. – NECHVÍLE, M. 2006: Staré Hrady u Příhraz – významná památka Mnichovohradišťska. In:  JENČ, P. – ŠOLTYSOVÁ, L. (eds.): Pískovcový fenomén Českého ráje, 181-187. Turnov.
JENČ, P. – NECHVÍLE, M. – PEŠA, V. 2006: Vrcholně středověké hrady v oblasti Příhrazské vrchoviny. In:  JENČ, P. – ŠOLTYSOVÁ, L. (eds.): Pískovcový fenomén Českého ráje, 189-200. Turnov.
JENČ, P. – NOVÁK, V. – PEŠA, V. 2012: Záchranný archeologický výzkum bývalé městské šatlavy v České Lípě. Fontes Nissae – Prameny Nisy XIII, č. 2, 86-93. Liberec.
JENČ, P. – NOVÁK, V. – PEŠA, V. 2017: Zánik historického mostu ve Stvolínkách, okres Česká Lípa. Fontes Nissae – Prameny Nisy XVIII, č. 1, 96-102. Liberec.
JENČ, P. – PÁTKOVÁ, H. – PEŠA, V. (edd.) 2001: Historické rytiny v Labských pískovcích. Porta Bohemica 1, 149-166. Litoměřice.
JENČ, P. – PEŠA, V. 1996: Speleoarcheologické výzkumy v Českém ráji. Pseudokrasové jevy v horninách České křídové pánve (Sborník příspěvků ze semináře), 23-24. Praha.
JENČ, P. – PEŠA, V. 2000: Nejstarší osídlení severních Čech. Okresní vlastivědné muzeum v České Lípě.
JENČ, P. – PEŠA, V. 2003: Využívání severočeských převisů v pravěku a historickém období. In: SVOBODA, J. A. (ed.), Mezolit severních Čech. Komplexní výzkum skalních převisů na Českolipsku a Děčínsku, 1978 – 2003. Dolnověstonické studie, sv. 9. ArÚ AV ČR Brno, 97-104.
JENČ, P. – PEŠA, V. 2003: Člověk a pískovcová krajina 3 (Pískovcová krajina v novověku). Zpravodaj Mnichova Hradiště 11/03, 15-17. Mnichovo Hradiště.
JENČ, P. – PEŠA, V. 2006: Projekt „Obnova skalních dutin stavu přírodě blízkému v CHKO Český ráj“. In: JENČ, P. – ŠOLTYSOVÁ, L. (eds.): Pískovcový fenomén Českého ráje, 41-50. Turnov.
JENČ, P. – PEŠA, V. 2006: Jeskyně Racák na Mužském. In: JENČ, P. – ŠOLTYSOVÁ, L. (eds.): Pískovcový fenomén Českého ráje, 157-166. Turnov.
JENČ, P. – PEŠA, V. 2006: Křineč – archeologické objevování neznámého hradu. In:  JENČ, P. – ŠOLTYSOVÁ, L. (eds.): Pískovcový fenomén Českého ráje, 173-180. Turnov.
JENČ, P. – PEŠA, V. 2006: Skalní labyrint „Stará forota“ u Žehrova – neobvyklá novověká lokalita v Českém ráji. In: JENČ, P. – ŠOLTYSOVÁ, L. (eds.): Pískovcový fenomén Českého ráje, 205-211. Turnov.
JENČ, P. – PEŠA, V. 2007: Sandstone landscapes of the Bohemian Cretaceous Basin – prehistory, history and present (Czech Republic). In: HÄRTEL, H. – CÍLEK, V. – HERBEN, T. – JACKSON, A. – WILLIAMS, R. (eds.): Sandstone Landscapes, 275-285. Academia: Praha.
JENČ, P. – PEŠA, V. 2009: Projekt dokumentace historických nápisů a maleb v Jeskyni Na Špičáku. In: ŠIMEČKOVÁ, B. (ed.): Zpřístupněné jeskyně 2008, Ročenka Správy jeskyní České republiky, 32-33. Průhonice.
JENČ, P. – PEŠA, V. 2011: Výzkumný projekt Záchranná dokumentace, studie obnovy a rekonstrukce historických nápisů a maleb v Národní přírodní památce Jeskyně Na Špičáku. Závěrečná zpráva, I.-VI. etapa výzkumu (2003, 2004/2005 - 2006, 2008 - 2010). Česká Lípa.
JENČ, P. – PEŠA, V. 2013: Pazourkový nástroj z Království u Šluknova. Mandava – Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2012-2013, 23-26. Varnsdorf.
JENČ, P. – PEŠA, V. 2014: Historicko-archeologický výzkum a restaurátorské práce v NPP Jeskyně Na Špičáku. Ochrana přírody 2/2014, 6-10. Praha.
JENČ, P. – PEŠA, V. 2016: Pozvánka do Archeologického muzea – Šatlavy v České Lípě. Trvale udržitelný cestovní ruch kolem nás III. Zpravodaj NELI (Neziskovky Libereckého kraje) 3/2016, 13-16.
JENČ, P. – PEŠA, V. – BARUS, M. 2008: Dokumentace skalních rytin, nápisů a dalších prvků historické krajiny v CHKO Český ráj, část Maloskalská Drábovna a Besedické skály – Kalich. Zpráva pro Geopark Český ráj o. p. s. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě a Správa CHKO Český ráj Turnov.
JENČ, P. – PEŠA, V. – BARUS, M. 2010: Historické skalní rytiny v Českém ráji a českobratrský Kalich. Krkonoše – Jizerské hory 1/2010, 38-40. Vrchlabí. /otevřít článek - str. 38, 39, 40/
JENČ, P. – PEŠA, V. – NOVÁK, V. 2014: Kostelní vrch v Mimoni od raného středověku do novověku. Archeologické výzkumy v letech 2000 - 2010. Archeologie ve středních Čechách 18/1, 379-404. Praha.
JENČ, P. – PEŠA, V. – ŠOLTYSOVÁ, L. 2005: K rekonstrukci mlýnu ve Veseckém Plakánku. Od Ještěda k Troskám XII (XXVIII), č. 3, 239-241. Turnov.
JENČ, P. – PEŠA, V. – TURČAN, L´ – MACHAČOVÁ, D. – BARUS, M. 2013: A gallery of late medieval and modern paintings and inscriptions in Na Špičáku Cave, Silesia, Czech Republic. In: FILIPPI, M. – BOSÁK, P. (eds.): Proceedings of 16th International Congress of Speleology, July 21 – 28, 2013, 176-181. Praha.
JENČ, P. – PEŠA, V. – TURČAN, L´ – MACHAČOVÁ, D. – BARUS, M. – PÁTKOVÁ, H. 2014: Galerie pozdně středověkých a novověkých maleb a nápisů v jeskyni Na Špičáku, okres Jeseník. Epigraphica et Sepulcralia V., 281-298. Praha.
JENČ, P. – PROSTŘEDNÍK, J. 1995: Speleoarcheologický projekt Chodová. Pojizerský sborník 2, 44-54. Turnov.
JINDRA, V. – PEŠA, V. – DOBISÍKOVÁ, M. 2003: Pozůstatky morového hřbitova na náměstí Míru v Novém Boru. Bezděz 12, 351-365. Česká Lípa.
JIŘÍK, J. – PEŠA, V. – JENČ, P. 2008: Ein Depot der älteren Phase der Vőlkerwanderungszeit im Elbdurchbruch bei Hřensko und sein kultureller Kontext. Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsichen Bodendenkmalpflege 50, 185-209. Dresden.

KOLKA, M. 2003: Vývoj rybniční soustavy na bezdězském panství do roku 1554. Bezděz 12, 2003, 51-75. Česká Lípa.
KOLKA, M. 2005: Trasování, funkce a údržba vodovodu v Bělé pod Bezdězem od roku 1502 do konce 17. století. Documenta Pragensia 24, 385-404. Praha.
KOLKA, M. 2009: Stručný nástin pramenů k dějinám mlýnů na Bělském potoce na příkladě Podzámeckého mlýna (Bělá pod Bezdězem, okr. Mladá Boleslav). Sborník příspěvků ze semináře Vodní mlýny II (CD nosič). Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě.
KOLKA, M. 2007: Kruh v Podbezdězí (okr. Česká Lípa) – proměny struktury obce a okolní krajiny. Sborník referátů ze semináře Venkovské sídlo a krajina konaného 13. – 14. června 2006 v Zubrnicích, 29-42. Praha.
KOLKA, M. 2007: Obnova střech, krovů a dřevěných nosných konstrukcí areálu Vacardova mlýna č. p. 191 na Malé Skále (okr. Jablonec nad Nisou). Sborník ze semináře Střechy a střešní krajiny vesnických sídel a staveb, Jičín 20. – 22. 9. 2006, 41-45. Praha.
KOLKA, M. – PANÁČEK, M. 2006: Hrádek nad Nisou - dům č. p. 65, 66 (takzvaný Azyl). Několik poznámek k zániku nejen unikátního barokního krovu. Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci (1), 61-73. Liberec.
KOLKA, M. 2009: Stavební vývoj barokní hospodářské budovy v areálu tzv. Dolního zámku na Grabštejně, okres Liberec. Památky Libereckého kraje. Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci, 71-83. Liberec.
KOLKA, M. 2010: Konstrukční řešení a detaily domů s podstávkami v Podbezdězí a na Novoborsku. Sborník ze semináře Vesnický dům s podstávkovou konstrukcí a jeho regionální varianty. Dokumentace, průzkum, památková péče. Sloup v Čechách 23. – 25. září 2009, 32-38. Praha.
KOLKA, M. – KONVALINKOVÁ, T. (eds.) 2011: Tradiční materiály a postupy při obnově tzv. podstávkových domů. Průvodce netradičním pracovním seminářem o tradičním stavitelství na Kokořínsku. Liberec.
KOLKA, M. 2011: Stručná historie a stavební vývoj zámeckého areálu v Mimoni. In: Proměna Zámeckého mostu v Mimoni (kol. autorů), 1-20. Mimoň.
KOLKA, M. 2012: Technická zařízení na vodní pohon na Cvikovsku. Liberec.
KOLKA, M. 2016: Pila v Dolním Žlebu. Minulosti Českého Švýcarska X (2015), 5-30. Krásná Lípa.
KOLKA, M. – FREIWILLIG, P. 2012: Stavební podoba a vývoj vodní pily čp. 21 v Oldřichově v Hájích v kontextu historie zpracování dřeva v Jizerských horách, Fontes Nissae XIII/2, 53–65. Liberec.
KOLKA, M. – OUHRABKA, M. – PEŘINA, I. 2012: Mlýn č. p. 374 v Turnově, příspěvek ke vztahu stáří stavby a mlýnského zařízení. Sborník referátů ze semináře Vodní mlýny IV. Vysoké Mýto 2011, CD/DVD + textová verze, 120-132. Rožmitál pod Třemšínem.
KOLKA, M. – PEŘINA, I. 2018: Technologické zařízení, průzkum a obnova objektu bývalé papírny č. p. 5 v Hamru na Jezeře. Fontes Nissae – Prameny Nisy XIX, č. 2, 64-93. Liberec.
KOZÁKOVÁ, R. – POKORNÝ, P. – PEŠA, V. – DANIELISOVÁ, A. – ČULÁKOVÁ, K. – SVITAVSKÁ SVOBODOVÁ, H. 2015: Prehistoric human impact in the mountains of Bohemia. Do pollen and archaeological data support the traditional scenario of a prehistoric “wilderness”? Review of Palaeobotany and Palynology 220, 29-43. Netherlands.
KŮRKOVÁ, I. – BRUTHANS, J. 2013: Otázka vzniku závrtů, jeskyní a vydatných pramenů v hruboskalském pískovci a implikace pro hydrogeologický konceptuální model kvádrového pískovce. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012, 287-290. ČGS Praha.

LOŽEK, V. 2006: Rasnatka žebernatá a degradace pískovcových oblastí. Živa 1/2006, 34.
LÁNSKÝ, T. – JENČ, P. 2010: Historické rytiny ve skalách Českého ráje. HOT – Hlasy a ohlasy Turnovska č. 10/2010, 12-15. Turnov.
LUŽICKÝ, D. – GAMBACORTA, F. – TREFNÝ, M. et al. 2012: Antické mince ze sbírky Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě / Antike Münzen aus der Sammlung des Heimatkundliches Museums und Galerie in Česká Lípa. Česká Lípa.

MATOUŠEK, V. – JENČ, P. – PEŠA, V. 2005: Jeskyně Čech, Moravy a Slezska s archeologickými nálezy. Praha: Libri.
MATOUŠEK, V. – PEŠA, V. 1998: Keramické nálezy v jeskyních ve střední Evropě. Archeologické rozhledy 50, 224-242. Praha.
MILITKÝ, J. – PEŠA, V. 2009: Nález římských mincí z Kamenického Šenova (okr. Česká Lípa). Numismatický sborník 23, 207-208. Praha.
MILITKÝ, J. – PEŠA, V. 2009: Nález římské mince z Velké Bukoviny (okr. Děčín). Numismatický sborník 23, 209. Praha.
MILDEOVÁ, M. 2012: Výšinná lokalita Sloup v Čechách, její vývoj a postavení v pravěku severních Čech. Rukopis diplomové práce (Katedra archeologie FF UHK Hradec Králové).
MIKUŠ, P. – BRUTHANS, J. 2011: Mystérium Ondříkovického slepého údolíčka vyřešeno! In: BOSÁK, P. – GERŠL, M. – NOVOTNÁ, J. (eds.): Speleofórum 2011, 138-140. Praha.

NECHVÍLE, M. 2002: Archeologická povrchová prospekce horního Pojizeří v letech 1999-2002. Zpravodaj muzea v Hradci Králové 28, 35-48. Hradec Králové.
NECHVÍLE, M. 2003: Příspěvek k historii obce Dalešic a okolí. Z Českého ráje a Podkrkonoší 16, 269-271. Semily.
NECHVÍLE, M 2003: Nové archeologické nálezy z hradu Frýdštejna. Muzejní a vlastivědná práce / Časopis společnosti přátel starožitností 4/2003, 211-222. Praha.
NECHVÍLE, M. 2003: Archeologická povrchová prospekce horního Pojizeří v roce 2003. Zpravodaj muzea v Hradci Králové 29, 21-29. Hradec Králové.
NECHVÍLE, M. 2003: Zajímavé nálezy z hradu Pařezu. Zpravodaj muzea v Hradci Králové 29, 238-247, Hradec Králové.
NECHVÍLE, M. 2004: Počátky šlechtických sídel v Českém ráji. Zpravodaj Mnichova Hradiště č. 1/04, 21-22. Mnichovo Hradiště (též www.RajNet.cz – rubrika Historie kraje – 1. část, 2. část).
NECHVÍLE, M. 2004: Člověk a Jizerské hory v pravěku. Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku 2003, 231-236. Liberec.
NECHVÍLE, M. 2004: Tvrz Nebákov – zpracování výzkumu Josefa Severy z let 1925-1927. Zpravodaj muzea v Hradci Králové - 30, 143-196. Hradec Králové.
NECHVÍLE, M. 2004: Všeň na Turnovsku ve světle archeologických nálezů. Archeologie ve středních Čechách 8, 655-670. Praha.
NECHVÍLE, M. 2005: Pohlberg – zapomenutá osada pod Bramberkem. Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku 2004, 41-54. Liberec.
NECHVÍLE, M. 2005: Nový pravěký nález z Jizerských hor? Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku 2004, 55-56. Liberec.
NECHVÍLE, M. 2005: Archeologický příspěvek k počátkům hradu Kosti. Z Českého ráje a Podkrkonoší 18, 269-270. Semily.
NECHVÍLE, M. 2005: Skalní hrady zemí koruny české – Zdeněk Fišera, Praha 2004, Nakladatelství Libri (recenze). Archeologické rozhledy LVII, 233-235. Praha.
NECHVÍLE, M. 2006: Archeologické nálezy získané při obnovené identifikaci nemovitých kulturních památek Libereckého kraje v roce 2006. Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci (1), 11-28. Liberec.
NECHVÍLE, M. 2007: Archeologické akce Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci za rok 2007. Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci (2),  95-110. Liberec.
NECHVÍLE, M. 2007: Janovice na Českodubsku ve světle archeologických nálezů. Z Českého ráje a Podkrkonoší 20, 9-24. Semily.
NECHVÍLE, M. 2007: Zámky – 1002 metrů. In: Tisícovky Jizerských hor (kol. autorů), 86-90. Jizersko-ještědský horský spolek: Liberec.
NECHVÍLE, M. 2008: Kulturní památky našeho kraje. Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku 2007, 143-156. Liberec.
NECHVÍLE, M. 2008: Výsledky archeologického výzkumu u kostela sv. Václava v Deštné na Českolipsku. Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci 2008, 123-132. Liberec.
NECHVÍLE, M. 2011: Vojenská opevnění. Objev novověkých vojenských opevnění mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku 2010, 47-54. Liberec.
NECHVÍLE, M. 2014: Problematika ochrany a prezentace archeologických památek v Libereckém kraji. Sborník k poctě Jiřího Kalfersta, 213-225. Hradec Králové.
NECHVÍLE, M. 2014: Archeologie a veřejná správa na příkladu Krajského úřadu Libereckého kraje. Veřejná archeologie 5, 26-36. Plzeň.
NECHVÍLE, M. 2018: Nakládání s informacemi v archeologii – pohled zvenčí a úvaha nad oborem. Zprávy památkové péče 78, č. 1, 64-67.
NECHVÍLE, M. – ČERNÝ, M. 2005: K dějinám Horní Proseče – archeologický příspěvek. Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku 2004, 57-59. Liberec.
NECHVÍLE, M. – ČERNÝ, M. 2005: Archeologická povrchová prospekce horního Pojizeří v letech 2004 a 2005. Zpravodaj muzea v Hradci Králové 31, 51-56. Hradec Králové.
NECHVÍLE, M. – PROSTŘEDNÍK, J. 2009: Mladá Boleslav – příspěvek k dějinám osídlení na základě výzkumu čp. 99-101 na Staroměstském náměstí. Archeologie ve středních Čechách 13/1, 347-450 + fototab. 4-6. Praha. /otevřít - barevné přílohy/
NECHVÍLE, M. – WALDHAUSER, J. 2003: Tvrz v Troskovicích. Zpravodaj muzea v Hradci Králové 29, 231-237. Hradec Králové.
NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ, M. 2009: Analýza osteologického materiálu z areálu kostela v Kuřívodech, obec Ralsko, okr. Česká Lípa. Archeologie ve středních Čechách 13/1, 497-502. Praha.

PANÁČEK, J. 2015: Neznámá vyobrazení hradu Jestřebí, okr. Česká Lípa. Castellologica bohemica 15, 120-129. Plzeň.
PÁTKOVÁ, H. – JENČ, P. – PEŠA, V. 2017: Depot pražských grošů Jana Lucemburského z Krompachu (okr. Česká Lípa). Numismatický sborník 31/1, 118-121. Praha.
PÁTKOVÁ, H. – JENČ, P. – PEŠA, V. 2017: Depot pražských grošů Václava IV. z Kravař (okr. Česká Lípa). Numismatický sborník 31/1, 121-123. Praha.
PÁTKOVÁ, H. – PEŠA, V. 2001: Nález mincí období konvenční měny z Oken v Podbezdězí. Porta Bohemika 1, 167-172. Litoměřice.
PEŘINA, I. 2017: Převis Kůlna ve Všemilech, k průzkumu renesančního domu ve skále. Minulosti Českého Švýcarska XI (2016), 107-125. Krásná Lípa.
PEŠA, V. 1997: Jeskyně Českého krasu v mladší době bronzové až halštatské. In: CÍLEK, V. (ed.): Archeologie a jeskyně. Knihovna ČSS sv. 29, 111-132. Praha.
PEŠA, V. 1997: Záhada Nové jeskyně v Českém krasu. Vesmír 76, č. 3, 148. Praha.
PEŠA, V. 1997: Nová jeskyně – další mystérium Českého krasu? Speleo 24, 38-39. Praha.
PEŠA, V. 1997: Zapomenutá místa na Českolipsku a Děčínsku (1.). Speleo 25, 51-55. Praha.
PEŠA, V. 1998: Rituální nádoba z Polomených hor. Vesmír 77, č. 11, 638 a 602 (obr.). Praha.
PEŠA, V. 1999: Pravěké rituály v Polomených horách. Kuděj 1, č. 2, 3-9. Praha.
PEŠA, V. 1999: Zapomenutá místa na Českolipsku, Děčínsku a jinde (2., 3.). Speleo 28, s. 45-49, Speleo 29, s. 28-35. Praha.
PEŠA, V. 2001: Archeologie okolí Doks. Bezděz 10, 39-86. Česká Lípa.
PEŠA, V. 2001: Šamanské jeskyně u Bajkalu. Lidé a země 50, č. 11, 678-683. Praha.
PEŠA, V. 2002: Člověk a jeskyně v novověku (1500-2000). O historii, archeologii a speleoantropologii. Kuděj 4, č. 1, s. 3-19, č. 2, s. 3-19. Praha. /otevřít pdf - 1. část, 2. část/
PEŠA, V. 2002: České hrady. Kapesní ilustrovaný průvodce. Argo: Praha.
PEŠA, V. 2002: Temný dávnověk. In: Česká Kamenice (kol. autorů), 22-24. Česká Lípa: Studio REMA.
PEŠA, V. 2002: Středověké nálezy a jejich osudy. In: Česká Kamenice (kol. autorů), 40-41. Česká Lípa: Studio REMA.
PEŠA, V. 2003: Pravěk Šluknovského výběžku. In: Varnsdorf město průmyslu a zahrad (kol. autorů), 32-37. Česká Lípa: Studio REMA.
PEŠA, V. 2003: Archeologické poznávání dějin Mimoně. Bezděz 12, 5-50. Česká Lípa.
PEŠA, V. 2004: Podzemní lomy na Českolipsku. Bezděz 13, 83-122. Česká Lípa.
PEŠA, V. 2006: Jižní boční síň a halštatské využívání Býčí skály v Moravském krasu. Archeologické rozhledy 58, 427-446. Praha.
PEŠA, V. 2006: Využívání skalních dutin v Českém ráji v mladší době bronzové až halštatské. In: NAVRÁTIL, I. – ŠOLTYSOVÁ, L. (eds.): 50 let CHKO Český ráj (Z Českého ráje a Podkrkonoší – supplementum 11), 107-120. Turnov.
PEŠA, V. 2006: Využívání jeskyní v mladší době bronzové až halštatské ve vybraných oblastech střední Evropy. Památky archeologické 97, 47-132. Praha.
PEŠA, V. 2006: Karl Stellwag a archeologické nálezy z okolí Panenských Břežan u Prahy. Archeologie ve středních Čechách 10, 123-135. Praha.
PEŠA, V. 2006: Archeologie v okolí Zahrádek u České Lípy. Sborník NPÚ územního odborného pracoviště v Liberci (1), 29-56. Liberec.
PEŠA, V. 2007: Archeologické nálezy z Českolipska v letech 1998–2000 ve sbírce Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Sborník NPÚ územního odborného pracoviště v Liberci (2), 149-179. Liberec.
PEŠA, V. 2007: Quer durch das Elbsandsteingebirge: Archäologie der Höhlen, Felsgebilde und Verkehrswege. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne XLIX, 191-206. Wroclaw.
PEŠA, V. 2008: Laténská spona z České Kamenice znovu nalezena. Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci 2008, 110-111. Liberec.
PEŠA, V. 2008: Laténské šperky z půdy domu čp. 1398 v České Lípě. Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci 2008, 133-136. Liberec.
PEŠA, V. 2008: Cult caves and settlement patterns in the rocky landscape of the Elbsandstone Mts. (Saxony / Bohemia). 10th International Symposium on Pseudokarst, 71-74. Gorizia.
PEŠA, V. 2011: Jeskyně v neolitu a časném eneolitu: pohled z Předního východu / Caves in the Neolithic and Early Eneolithic: e view from Near East. In: POPELKA, M. – ŠMIDTOVÁ, R. (eds.): Otázky neolitu a eneolitu našich zemí – 2009, Praehistorica XXIX, 275-296. Praha.
PEŠA, V. 2013: Caves in the Neolithic and Early Aeneolithic periods from the Near East to Central Europe. In: FILIPPI, M. – BOSÁK, P. (eds.): Proceedings of 16th International Congress of Speleology, July 21 – 28, 2013, 159-163. Praha.
PEŠA, V. 2013: Archaeology and the winter solstice in the caves of the Bohemian Karst, Czech Republic. In: FILIPPI, M. – BOSÁK, P. (eds.): Proceedings of 16th International Congress of Speleology, July 21 – 28, 2013, 188-191. Praha.
PEŠA, V. 2013: Zlatý aureus. Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky 13, č. 6, 18. Praha.
PEŠA, V. 2013: Der neuzeitliche Mensch in der Höhle: Die Speläoanthropologie als archäologische Quelle / Novověký člověk v jeskyni: Speleoantropologie jako archeologický pramen. Památky archeologické CIV, 231-316. Praha.
PEŠA, V. 2014: Jeskyně v neolitu a časném eneolitu mezi Předním Východem a střední Evropou – chronologie, funkce, symbolika. Časopis Moravského muzea, Sci. soc. XCIX: 2, 169-210. Brno.
PEŠA, V. 2015: Life in the border landscape: neolithic and early aeneololithic rockshelters and settlement patterns in northern Bohemia / Saxony. Anthropologie LIII/3, 413-429. Brno.
PEŠA, V. 2017: Nejstarší keramika z hradu Falkenštejn u Jetřichovic. Minulosti Českého Švýcarska XI (2016), 21-28. Krásná Lípa.
PEŠA, V. 2018: Medieval cave sites in the Czech Republic. In: BERGSVIK, K. A. and DOWN, M. (eds.): Caves and Ritual in Medieval Europe, AD 500-1500, Oxford – Philadelphia: Oxbow Books, p. 247-260 (Chapter 15).
PEŠA, V. 2018: Caves and the Sacral Landscape: A Case Study on the Neolithic and Early Aeneolithic Periods in South-east Central Europe. In: GHEORGHIU, D., NASH, G., BENDER, H. and PÁSZTOR, E. (eds.): Lands of the Shamans: Archaeology, Cosmology and Landscape. Oxford – Philadelphia: Oxbow Books, p. 46-88.
PEŠA, V. 2018: Česká Lípa od pravěku po raný středověk. In: KRATOCHVÍL, J. (ed.): Česká Lípa – město na Ploučnici. Česká Lípa: Město Česká Lípa, s. 72-82.
PEŠA, V. 2019: Mikroregion Jestřebí v pravěku. Bezděz 28, 209-216. Česká Lípa.
PEŠA, V. 2019: Vlastivědná bibliografie článků v novinách Deutsch Gabeler Zeitung a Niemeser Zeitung. Bezděz 28, 223-232. Česká Lípa.
PEŠA, V. – BAJAK, P. 2005: Průzkum hrobů z války 1866 u Kuřívod. Bezděz 14, 273-277. Česká Lípa.
PEŠA, V. – JENČ, P. 2001: Likvidace archeologických nálezů profesionálními detektoráři na severu Čech (současný stav a otazníky nad jeho řešením). Zprávy ČAS – Supplément 45 (Archeologické výzkumy v Čechách 2000), 4. Praha.
PEŠA, V. – JENČ, P. 2003: Pravěké, středověké a novověké lokality Českého Švýcarska I. Minulosti Českého Švýcarska I (2002), 56-79. Krásná Lípa.
PEŠA, V. – JENČ, P. 2003: Dokumentace historických skalních rytin v Labských pískovcích v letech 2001 – 2002 (předběžná zpráva). Porta Bohemica 2, 139 – 145. Litoměřice.
PEŠA, V. – JENČ, P. 2003: Člověk a pískovcová krajina 1-2. Zpravodaj Mnichova Hradiště, č. 9, s. 14c-15, a č. 10, s. 12-13. Mnichovo Hradiště.
PEŠA, V. – JENČ, P. 2004: Pravěké, středověké a novověké lokality Českého Švýcarska II. Minulosti Českého Švýcarska II (2003), 42-53. Krásná Lípa.
PEŠA, V. – JENČ, P. 2004: Jak je starý tzv. nomádský hrob z Ralska-Židlova na Českolipsku? Zprávy ČAS – Suppl. 56, 26-27. Praha. (též Archeologické pracoviště VMG ČL - Tiskové zprávy)
PEŠA, V. – JENČ, P. 2004: Člověk a pískovcová krajina (Prehistoric and historic Men in Sandstone Caverns of NE Bohemia – res.). In: GAÁL, Ĺ (ed.): Proceedings of the 8th International Symposium on Pseudokarst, Teplý Vrch – Slovakia 2004, 128-139. Liptovský Mikuláš.
PEŠA, V. – JENČ, P. 2005: Pravěké, středověké a novověké lokality Českého Švýcarska III. Minulosti Českého Švýcarska III (2004), 89-104. Krásná Lípa.
PEŠA, V. – JENČ, P. 2006: Převisy a jeskyně jako přírodní a historické lokality. www.kraj-lbc.cz/public/kultura – Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (PDF dokument).
PEŠA, V. – JENČ, P. 2007: Pravěké a historické nálezy z převisů v okolí Vysoké Lípy (sezóna 2005). Minulosti Českého Švýcarska IV (2006), 48-56. Krásná Lípa.
PEŠA, V. – JENČ, P. 2009: Příspěvek ke středověké podobě města Kuřívody v Ralsku, okr. Česká Lípa. Archeologie ve středních Čechách 13/1, 467-488. Praha.
PEŠA, V. – JENČ, P. 2012: Das Gebiet von Česká Lípa in den Jahren von 400 v. Chr. bis 568 n. Chr. / Českolipsko mezi léty 400 př. n. l. a 568 n. l. In: Kolektiv autorů: Auf den Spuren der Germanen - Begleitband zur Wanderausstellung / Po stopách Germánů - Doprovodná publikace k putovní výstavě, 144-147. Kamenz.
PEŠA, V. – JENČ, P. 2013: Markvartická kotlina v Českém středohoří. Příspěvek ke struktuře pravěkého osídlení podhorských oblastí na severu Čech. Archeologie ve středních Čechách 17/2, 555-573. Praha.
PEŠA, V. – JENČ, P. 2016: Revize nálezů z pravěkých lokalit ve Svébořicích v Ralsku, okr. Česká Lípa. Archeologie ve středních Čechách 20/1, 319-332. Praha.
PEŠA, V. – JENČ, P. 2016: Skalní převisy a komunikace v zemědělském pravěku a středověku Česko-Saského Švýcarska (sezóna 2015). Minulosti Českého Švýcarska X (2015), 31-50. Krásná Lípa.
PEŠA, V. – JENČ, P. 2019: Hraniční region Ralsko: Nové poznatky ke středověkému osídlení oblasti na severu Čech. Archeologie ve středních Čechách 23/2, 629-733. Praha.
PEŠA, V. – JENČ, P. – HAVEL, Š. – NOVÁK, V. 2015: K počátkům hradu Jestřebí u České Lípy. Archeologie ve středních Čechách 19/1, 357-365. Praha.
PEŠA, V. – JENČ, P. – NOVÁK, V. – ŠOLTYSOVÁ, L. – KOČÁROVÁ, R. – PÁTKOVÁ, H. 2019: Zaniklá středověká ves s panským sídlem v lese Výrov u Velenic, okr. Česká Lípa. Archeologie ve středních Čechách 23/1, 335-367. Praha.
PEŠA, V. – KOZÁKOVÁ, R. 2012: Die nacheiszeitliche Landschaftsentwicklung des Lausitzer Gebirges / Vývoj krajiny Lužických hor za posledních 15000 let. In: Kolektiv autorů: Auf den Spuren der Germanen - Begleitband zur Wanderausstellung / Po stopách Germánů - Doprovodná publikace k putovní výstavě, 128-143. Kamenz.
PEŠA, V. – KOZÁKOVÁ, R. 2013: Archeobotanické výzkumy v Lužických horách. Mandava – Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2012-2013, 17-22. Varnsdorf.
PEŠA, V. – KRAFT, I. 2007: Archäologie im Elbsandsteingebirge. Archaeo – Archäologie in Sachsen 4, 4-11. Dresden.
PEŠA, V. – NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ, M. 2003: Nález spodní čelisti bovida z okolí Trutnova. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002, 139-140, tab. VI. ČGÚ Praha.
PEŠA, V. – MAJER, A. 2003: Světelné podmínky v jeskyních z pohledu speleoarcheologie. Speleofórum 22, 22-28. Praha.
PEŠA, V. – MEDUNA, P. 2013: Zaniklá středověká ves u Provodína, okr. Česká Lípa. Archeologie ve středních Čechách 17, 227-247. Praha.
PEŠA, V. – PANÁČEK, J. – SMEJKAL, L. – VLČEK, T. – HONCŮ, M. – NOVÁK, T. 2018: Cvikov. Město na úpatí Lužických hor. Cvikov.
PEŠA, V. – SÁZELOVÁ, S. – ŠREIN, V. 2018: Nové poznatky k Chudému hrádku (k. ú. Dřevčice, okr. Česká Lípa). Archeologie ve středních Čechách 22/2, 679-686. Praha.
PEŠA, V. – SLABINA, M. 1997: Nové datování keramiky z jeskyní Českého krasu. Archeologie ve středních Čechách 1, 205-212. Praha.
PEŠA, V. – ŠREIN, V. – ŠREINOVÁ, B. 2012: Kamenná industrie z oblasti Ralska na jihovýchodním Českolipsku. Archeologie ve středních Čechách 16/1, 127-146. Praha.
PLEKANEC, M. 1998: Bučina u Hraničního rybníka – stará hornická lokalita. Děčínské vlastivědné zprávy VIII, č. 3, 6-19. Děčín.
PLEKANEC, M. 2000: Zřízení hornické naučné stezky Údolím Milířky. Děčínské vlastivědné zprávy X, č. 1, 40-45. Děčín.
PLEKANEC, M. 2000: Míšeňská dolina. Bezděz 9, 417-435. Česká Lípa.
PLEKANEC, M. 2001: Dobývání železných rud v okolí Velkého Javoru u Chřibské. Děčínské vlastivědné zprávy XI, č. 2, 16-22. Děčín.
PLEKANEC, M. 2001: Projekt HNS na středověkém měděném dole Schweidrich u Šluknova. Rukopis uložený v archivu archeologického pracoviště VMG v České Lípě.
PLEKANEC, M. 2008: Zanikající montánní památky Lužických hor – Míšeňská dolina. Mandava, roč. 5, 49-59. Varnsdorf.
PLEKANEC, M. 2011: Zanikající montánní památky Lužických hor – Staré kutací práce a štola nad Starou Pražskou cestou. Mandava, roč. 8, 78-85. Varnsdorf.
PLEKANEC, M. 2013: Schweidrich u Šluknova. Připomenutí 1. etapy projektu na zřízení hornické naučné stezky u středověkého dolu. Mandava – Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2012-2013, 80-94. Varnsdorf.
PLEKANEC, M. – HAVRÁNEK, P. 2004: Milíře na Weberbergu a v Milířské dolině. Bezděz 13, 283-288. Česká Lípa.
PLEKANEC, M. – HAVRÁNEK, P. 2004: Milíře nad Dolním Podlužím a u Waltersdorfu. Mandava, roč. 1, 14-18. Varnsdorf.
PRACHAŘOVÁ, M. 2015: Analýza fauny pod severočeskými převisy: Lidské manipulace se zvířecími těly v období zemědělského pravěku. Rukopis bakalářské práce (Ústav antropologie PřF MU Brno).

ŘIHOŠEK, J. – BRUTHANS, J. – MAŠÍN, D. – FILIPPI, M. – CARLING, T. C. – SCHWEIGSTILLOVÁ, J. 2016: Gravity-induced stress as a factor reducing decay of sandstone monuments in Petra, Jordan. Journal of Cultural Heritage 19 (2016), 415–425.

SIROVÁTKA R. 2016: Narušení opevněných lokalit pravěku a středověku na území CHKO Český ráj těžbou kamene. Rukopis diplomové práce (Katedra archeologie FF UHK Hradec Králové).
SMEJKAL, L. 2005: Tajemství kostela v Jablonečku. Zpravodaj Mnichovohradišťska č. 4/05, 27. Mnichovo Hradiště.
SCHWEIGSTILLOVÁ, J. – BRUTHANS, J. – FALTEISEK, L. – VÁLEK, J. – SOUKUP, J. 2013: Rychlá tvorba skalních kůr na povrchu hruboskalského pískovce: mikroskopický popis, tahová pevnost, odolnost vůči erozi, vznik a význam pro pískovcový reliéf. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012, 228-234. ČGS Praha.
SLAVÍK, M. – BRUTHANS, J. – FILIPPI, M. – SCHWEIGSTILLOVÁ, J. – FALTEISEK, L. – ŘIHOŠEK, J. 2017: Biologically-initiated rock crust on sandstone: Mechanical and hydraulic properties and resistance to erosion. Geomorphology 278, 298-313.
SOUKUP, J. – BRUTHANS, J. – SVĚTLÍK, D. – SCHWEIGSTILLOVÁ, J. – SMUTEK, D. 2013: Sebeorganizovaný systém podzemních kanálů vzniklých prouděním vody v puklinách křemenného pískovce v lomu Střeleč. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012, 296-304. ČGS Praha.
SVOBODA, J. A. (ed.) 2003: Mezolit severních Čech. Komplexní výzkum skalních převisů na Českolipsku a Děčínsku, 1978 – 2003. Dolnověstonické studie, sv. 9. ArÚ AV ČR Brno.
SVOBODA, J. A. (ed.) 2017: Mezolit severních Čech II. Komplexní výzkum skalních převisů na Českolipsku a Děčínsku, 2003 – 2015. Dolnověstonické studie, sv. 22. ArÚ AV ČR Brno.
SVOBODA, J. – CÍLEK, V. – JAROŠOVÁ, L. – PEŠA, V. 1999: Mezolit z perspektivy regionu. Výzkumy v ústí Pekla. Archeologické rozhledy 51, 243-264. Praha.
SVOBODA, J. – PEŠA, V. 2000: Pravěké osídlení Labských pískovců (okr. Děčín). Zprávy ČAS – Suppl. 42 (Archeologické výzkumy v Čechách 1999), 10-11. Praha.
SVOBODA, J. – PEŠA, V. – JENČ, P. 2001: Pravěké nálezy v okolí České Lípy, Bezdězu, Doks a Ralska-Hradčan. Zprávy ČAS 45 (Archeologické výzkumy v Čechách 2000), 15-17. Praha.
SVOBODA, J. – NOVÁK, J. – NOVÁK, M. – SÁZELOVÁ, S. – DEMEK, J. – HLADILOVÁ, Š. – PEŠA, V. 2013: Palaeolithic/Mesolithic stratigraphic sequences of rock shelters in Northern Bohemia. Archäologisches Korrespondenzblatt 43:4, 469-488. Mainz.

ŠOLTYSOVÁ, L. – JENČ, P. (ed.) 2005: Chráněná krajinná oblast Český ráj. Zpravodaj Mnichovohradišťska č. 9/05, 16-17. Mnichovo Hradiště.

TURČAN, Ĺ. – BARUS M. 2012: Gotická madona ze Zadní Lhoty u Těchlovic ve světle nových faktů. Monumentorum custos 2011, 61-68. Ústí nad Labem.

VESELSKÝ, P. 2008: Vývoj a doklady lidských aktivit v jeskyních a převisech severní části Polomených hor. Rukopis bakalářské práce (KAR ZČU Plzeň).
VESELÝ, M. – PLEKANEC, M. 2003: Železné jámy u Kyjova. Minulosti Českého Švýcarska 2, 65-73. Krásná Lípa.

WALDHAUSER, J. – JENČ, P. 1998: Aktivity doby laténské na lokalitě Sokolka v Českém ráji. Středočeský vlastivědný sborník, Muzeum a současnost 16, 137-141. Roztoky u Prahy.
WALDHAUSER, J. (s příspěvkem P. JENČE) 2001: Archeologické nemovité památky Mladoboleslavska. Okresní muzeum v Mladé Boleslavi.

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty