• Home
  • Expozice
  • Regionální přírodovědná expozice Českolipska
Regionální přírodovědná expozice Českolipska

Regionální expozice – příroda Českolipska, část bezobratlí

Kompozice RNDr. M. Honců, technické řešení Ing. Z. Vitáček, realizace: RNDr. M. Honců, Ing. Z. Vitáček,  doplněné grafické části a údržba L. Blažej. Expozice byla otevřena v roce 2008 v 1. patře hlavní budovy VMG.

Druhově velmi bohatá fauna okresu Česká Lípa je daná přírodovědně zachovalým, pahorkatinným územím na pestrém geologickém podkladu, s přirozenými vodními toky i lesními porosty. Výjimečnou faunou se představuje okres z části Českého středohoří, Lužických hor a Kokořínska, s výjimečnými lokalitami bývalého vojenského prostoru Ralsko, písčitým regionem Provodínska, rašelinnými mokřady okolí kaskády Robečského potoka, bučinami na Bezdězu a jeho okolí či prastarými dubovými alejemi v jedné z nejstarších obor ČR - Vřísku.

Expozice je v současnosti komponována dle aktuálních výsledků entomologických průzkumů přírodovědného oddělení VMG. Z hlavních témat, které jsou již k představení jsou unikátní společenstva písčitých lokalit, především regionu Provodínska. Ochrana saproxylických forem hmyzu, tj. s vývojovou vazbou na rozkládající dřevní hmotu, v mimolesní krajině v příkladu obory Vřísek. Představen je zde Entomologický klub, který se výzkumem hmyzu na severu Čech zabývá.

   

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty