Archeologické muzeum Šatlava

Archeologické muzeum - Šatlava v České Lípě /
Archäologisches Museum "Šatlava" (Česká Lípa)

 
   
   Archeologické muzeum Českolipska - Šatlava
   Vězeňská 189
    470 01 Česká Lípa
    Vedoucí pobočky: BcA. Vojtěch Novák
    email: satlava@muzeumcl.cz, +420 487 723 223     

 

Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 číslo 996 je ukončena návštěvnická sezóna v Archeologickém muzeu. Naposledy můžete Šatlavu navštívit tento víkend 10. - 11. 10. 2020.
Těšíme se na Vás v příštím roce!!!  

 

- Expozice jeskynní archeologie (České Švýcarsko, Českolipsko, Český ráj,
         Broumovsko, Ještědský kras, Jesenický kras, Ledové sluje v NP Podyjí)
       - Zpřístupněné jeskyně Čech, Moravy a Slezska
       - Archeologie České Lípy
       - Vězeňský kout
       - Virtuální prohlídka středověké České Lípy

V bývalém městském vězení je instalována unikátní speleoarcheologická expozice, která návštěvníkům představuje prostřednictvím nálezů a obrazových panelů, široké téma využívání jeskyní a skalních převisů člověkem od loveckého pravěku po 20. století v jednotlivých pískovcových a krasových oblastech s důrazem na region severních a severovýchodních Čech.

Druhá expozice je věnována archeologii města Česká Lípa a místní středověké a raně novověké hrnčířské výrobě (včetně modelů pecí rekonstruovaných na základě výzkumů v prostoru českolipské Hrnčířské čtvrti). Vězeňský kout je věnován vlastnímu objektu šatlavy a dějinám vězeňství a výkonu práva v České Lípě.

Součástí expozice je infokiosek, kde si návštěvníci mohou v 3D modelu virtuálně prohlédnout středověkou Českou Lípu a pomocí dotykové obrazovky uskutečnit výlet do vybraných jeskyní Čech, Moravy a Slezska.

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty