Semická hůra.

231 metrů vysoký svědecký vrch – stolová hora v jinak rovinaté Polabské nížině. Nalézá se jihozápadně od středočeské obce Semice. Tvoří trojvrší s Přerovskou a Břístevskou hůrou a společně se nazývají Polabské hůry.

Celý jižní svah Semické hůry byl zařazen do seznamu Evropsky významných lokalit Natura 2000, a to pro svá bohatě vyvinutá typická společenstva bílých strání na jejich jižních svazích.

Mezi zástupce vzácných druhů rostlin zařazených do červeného seznamu patří například hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata), ledenec přímořský (Tetragonolobus maritimus), kavyl Ivanův (Stipa joannis), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora) a lněnka lnolistá (Thesium linophyllon). Dominující vegetací jsou širokolisté suché trávníky. Severní svahy porůstají dubohabřiny s bohatým zastoupením hájových druhů a výskytem teplomilných druhů jako je nádherně modře kvetoucí kamejka modronachová (Lithospermum purpuro-caeruleum) a nenápadná ostřice Micheliova (Carex michelii).

Semická hůra stojí za navštívení nejen botanikům, ale i všem těm, kdo zavítají do této polabské krajiny jako náhodní návštěvníci či turisté s úplně jiným výletním cílem. Ze Semické hůry je krásný rozhled do úrodného Polabí v každou roční dobu a v každý hezký čas strávený v přírodě.

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty