Program akcí ekoporadny ORSEJ v roce 2022

24. 11. EKOLOGICKÁ SOUTĚŽ
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, p. o. Libereckého kraje a Ekoporadna Orsej ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou a Střední odbornou školou, Česká Lípa, p. o. pořádají tento podzim už 25. ročník ekologické soutěže, která je určena žákům druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Soutěží vždy společně tříčlenné týmy a každá škola může přihlásit dvě družstva.

Letos se soutěží na téma BIODIVERZITA. V průběhu let soutěž příliš neměnila svoji tvář, ale během covidové pandemie a uzavření škol se museli organizátoři přizpůsobit a provést změny, které se nakonec ukázaly jako přínosné. Soutěž bude tedy letos opět rozdělena na dvě části. První je zpracování projektu na téma biodiverzita. Úkolem žáků je připravit ekologický program pro prvostupňové děti či primány v případě gymnázií, prostřednictvím kterého jim vysvětlí, jak je v přírodě důležitá pestrost a co my lidé můžeme udělat pro její zachování. Program žáci také musejí odprezentovat či „odučit“ v konkrétní třídě u nich ve škole. Teprve posléze vypracují zprávu, která bude obsahovat jak zadání projektu a jeho vypracování, tak fotodokumentaci z realizace a zpětnou vazbu svou i od dětí, kterým byl program určen.
"Tato část soutěže se loni setkala u pedagogů i žáků s velmi kladnou odezvou, a proto jsme se rozhodli u této formy zůstat. Žáky podle jejich slov moc bavilo učit mladší a sami se tím naučili nejen o ekologii, ale měli i jedinečnou příležitost si vyzkoušet, jaké je stát za katedrou,“ říká Mgr. Alexandra Šlegrová.
Druhá část soutěže potom proběhne přímo v budově Vlastivědného muzea a galerie 24. listopadu 2022. Pro družstva budou odbornými pracovníky připraveny teoretické i praktické úkoly z oblasti botaniky, zoologie, entomologie a dendrologie a celé dopoledne proběhne pod taktovkou Ekoporadny Orsej. Až družstva splní všechny úkoly a budou sečteny výsledky obou částí, budou vyhlášeni a odměněni vítězové. Kdo nevyhraje, ale rozhodně také neodejde s prázdnou. Soutěž je financována z prostředků Libereckého kraje.

 

5. 11.  Zazimování Ptačího parku Mnišské louky u České Lípy

Přidejte se spolu s Ekoporadnou Orsej k ČSO na Zazimování Mnišských luk. Brigáda proběhne dopoledne 5. 11. 2022 mezi 9. a 12. hodinou na Mnišských. Přítomní ornitologové vysvětlí, proč se dělají různé terénní úpravy a kterým ptákům to vyhovuje, jak se udržuje mokřad atd., a samozřejmě se pochlubí i letošními úspěchy, pokud jde o návrat ohrožených druhů do naší krajiny. S sebou rukavice a špekáčky, jako vždy se bude dělat oheň 

  19. 10. DEN STROMŮ

    Komentovaná vycházka s dendrologem ČBS centrem České Lípy
   16.00 hodin sraz účastníků u muzea
  Vlastivědné muzeum a galerie, p. o. Libereckého kraje a Ekoporadna Orsej pořádají ve spolupráci s Českou     botanickou společností 19. 10. 2022 při příležitosti Mezinárodního dne stromů komentovanou vycházku   městem. Sraz účastníků bude v 16 hodin u muzea, pak se v doprovodu dendrologa České botanické   společnosti Pavla Zdvořáka a pracovnice ekoporadny Kateřiny Ledvinové vyrazí centrem města. Akce je   zdarma a účastníci se mohou odpojit, kdy budou chtít. Připraven bude i doprovodný program a dárečky pro   děti, ale i překvapení pro dospělé účastníky.

„Procházku vřele doporučuji všem, kteří se kolem sebe chtějí začít dívat novýma očima. Chodíme kolem nich, míjíme je, a pokud neřešíme jejich kácení, vlastně nás ani nezajímají. A přitom stromy, a zvlášť ty městské, jsou neuvěřitelně zajímaví, užiteční a vytrvalí obyvatelé měst. Poskytují úkryt a potravu různým živočichům, fungují jako klimatizace, snižují prašnost, produkují kyslík atd. Důvodů, proč ve městech udržovat zeleň, bychom našli ještě mnoho. My jim na oplátku dáváme zabrat. Mohu zaručit, že po vycházce budou její účastníci na stromy nahlížet jinak, budou je obdivovat a těšit se z jejich přítomnosti,“ říká Kateřina Ledvinová.

Kromě povídání o různých druzích stromů a jejich zvláštnostech se bude hovořit i o legislativě s nimi spojené, dotazy účastníků, ale i třeba fotografie dřevin k určení budou vítány.

                                                                                                     

 6. 10. DEN ZVÍŘAT - Pestrá krajina se zvířaty

 Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, p. o. Libereckého kraje a Ekoporadna Orsej pořádají ve čtvrtek   6. 10. 2022 Den zvířat s podtitulem Pestrá krajina se zvířaty. Mezi devátou a patnáctou hodinou mohou   přicházet základní, střední a mateřské školy i široká veřejnost. Pouze kolektivy se na program, který trvá dvě   hodiny, musejí objednávat přes přihlašovací formulář , aby byl zajištěn klid především pro zvířata a hladký   průběh celé akce. Výjimku mají pouze speciální a praktické školy, které mohou přijít bez objednání a   jednotlivá stanoviště si prohlédnou samostatně.

 V zahradě kláštera, v němž muzeum sídlí, bude připraveno šest stanovišť, která budou věnována praktické ochraně nejrůznějších živočišných druhů, s nimiž se lze na Českolipsku setkat. A že půjde o opravdu nečekaně pestrou nabídku, se přesvědčí každý. Cílem akce je návštěvníkům ukázat, že praktická ochrana živočichů je nezbytná. Připraveni proto budou např. zástupci České společnosti ornitologické, kteří představí ptačí park Mnišské louky a jeho zajímavé obyvatele, nebo lesníci z Českých lesů z Obory Vřísek prezentující chov kozy bezoárové.  S dravými ptáky seznámí účastníky akce sokolník a zastoupeny budou samozřejmě i zvířecí útulky, exotická zvířata představí minizoo. Nejen kočičky a pejsci se totiž mohou dostat do situace, kdy ztratí domov a někdo se o ně musí postarat.

„V dnešní době už si jen těžko můžeme říct, že necháme něco na přírodě a že příroda se o to postará,“ říká organizátorka Dne zvířat vedoucí Ekoporadny Kateřina Ledvinová. „Člověk svým jednáním narušil už úplně všechno a příroda naši pomoc prostě potřebuje. To platí hlavně o domácích či řekněme o u nás běžných zvířatech, ale v posledních letech se v soukromých chovech objevují i exotická zvířata, kterých se pak lidé zbavují. Každý by měl cítit svůj díl odpovědnosti, pokud jde o životní prostředí. Organizace, které se starají o přírodu či zachraňují zvířata, tvoří jen vrcholek ledovce,“ dodává. K dispozici budou samozřejmě i různé materiály týkající se ochrany a pomoci živočichům.

Každé stanoviště bude rozděleno na dvě části. Odborná část programu bude připravena pro starší žáky, kreativní a pohybová stanoviště budou určena pro mateřské školy. Na zajištění jednotlivých stanovišť se budou podílet i pracovníci DDM Libertin v České Lípě a studenti ze SZŠ a SOŠ, Česká Lípa, p. o. Vstupné je zdarma, akce je financována z prostředků Libereckého kraje.

  2. 10. Světový festival ptactva

  ornitologická vycházka v ptačím parku Mnišské louky
 Sraz účastníků u vstupu do ptačího parku na plácku u železničního přejezdu (u informační tabule)

První říjnovou neděli pořádá Ekoporadna Orsej při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě ve spolupráci s Českou společností ornitologickou a ornitology z AOPK ČR, RP Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj a projektu Jeřábí život tradiční podzimní Festival ptactva.

Poprvé účastníci nepůjdou tradiční trasou od muzea v centru České Lípy, ale společně projdou Ptačí park Mnišské louky, kde kromě tradičního rozpoznávání ptačích druhů pod vedením RNDr. Miroslava Honců budou seznámeni pracovníky České společnosti ornitologické s procesem vzniku ptačích parků, jejich údržbou a dalšími aktivitami, do nichž by se mohli i oni sami zapojit, např. úklidové brigády, z nichž nejbližší se koná 5. listopadu.

Mokřady mezi Šporkou a Ploučnicí ČSO přeměňuje v ptačí park od roku 2020.

Na vykoupených či darovaných pozemcích se provádějí terénní úpravy a údržba, které vybrané plochy přizpůsobují požadavkům různých ptáků, např. bahňáků. Mokřady jsou ale významným biotopem i pro další živočichy, zejména pro obojživelníky, pro které jsou hloubeny tůně. Že má práce ornitologů smysl, se ukazuje např. při migraci bahňáků, kteří využívají novou tůň a přítomnost stálých obyvatel mokřadu - jeřábů popelavých, čejek chocholatých, bekasin otavních a nově chřástala kropenatého. Z obojživelníků je zde mj. rosnička zelená. Ornitologicky i botanicky nejpestřejší jsou mokřady především na jaře a v časném létě, ale i podzimní procházka může nabídnout spoustu zajímavého.

„Mnišské louky, které bývaly hospodářsky nevyužívané území se zarůstajícími zbytky původních říčních ramen, jsou dnes územím s velkým potenciálem pro obnovu biodiverzity. V příštích letech zde plánujeme zavedení pastvy exmoorských koní, kteří pomohou s údržbou nově vzniklých tůní,“ říká za ČSO Martin Bacílek.
Kromě různých materiálů k ochraně ptactva bude na procházku připraven i doprovodný program pro děti, který zajistí Ekoporadna Orsej.
Sraz účastníků bude v 9 hodin u vstupu na Mnišské louky u informační cedule. Po procházce proběhne ukázka odchytu a kroužkování a pak už se mohou účastníci vydat na nedělní oběd.

 

 16. 9. - 18. 9. Výstava hub Libereckého kraje

Ekoporadna Orsej při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě (VMG) si Vás dovoluje pozvat na tradiční výstavu hub, která se koná 16.–18. 9. 2022 v ambitu muzea. I letošní ročník nabídne nejen příznivcům houbaření, ale také široké veřejnosti zajímavý podzimní zážitek.
Že nerostou? Přijďte se přesvědčit, že jsou houby, které si poradí i s nepřízní počasí. Začínáme již tradičně v pátek, a to mezi 10. a 14. hodinou programem pro žáky mateřských a základních škol.
Vzhledem k omezené kapacitě dílniček je nutné se na ně předem objednat. Třídy, které se přijdou pouze podívat na výstavu, se předem objednávat nemusí! Po celou dobu trvání výstavy bude pro děti i dospělé připraveno doprovodné stanoviště s houbovými aktivitami.

Na sobotu 17. 9. je připravena mykologická poradna. Od 13 do 16 hodin zodpoví mykolog Mgr. Martin Kříž Vaše dotazy a pomůže s určením konkrétních druhů.

„Pokud se chcete aktivně zapojit, můžete přinášet houby v týdnu před výstavou, tj. od pondělí 12. 9. do čtvrtka 15. 9. Máte-li fotografie výjimečných nálezů z minulé sezóny, se kterými se chcete pochlubit, přineste je také,“ doplňuje Kateřina Ledvinová, koordinátorka výstavy.

Vstup na výstavu i jeho doprovodný program je zdarma a je pořádán Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě za finančního přispění Libereckého kraje.

Bližší informace a objednávky na doprovodný výukový program: Mgr. Kateřina Ledvinová (ekoporadna@muzeumcl.cz, 774 825 089).                                    

  

15. 7. 2022, od 19.00 hodin: Motýlí noc

v Prysku v penzionu U Šmídů

Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě a Entomologický klub při Labských pískovcích – Pobočka České společnosti entomologické, pořádají Motýlí noc – vzdělávací akci určenou nejen pro odborníky, ale také pro širokou veřejnost a především pro rodiny s dětmi.

Na co se návštěvníci mohou těšit? Na světelné odchytové plochy instalované v údolí Pryského potoka, na determinaci zachyceného hmyzu a také na populárně naučný výklad. „Připravena bude také expozice Severočeská entomologie a zájemci si mohou přinést k odborné determinaci také vlastní entomologické sběry z domácích lapačů či okenních parapetů,“ doplňuje Lukáš Blažej, muzejní zoolog bezobratlých. Přednáškový program mimo venkovní prostor bude zázemím i při případné nepřízni počasí. Pro noční pohyb venku doporučujeme vzít si vlastní baterku.

Program je zdarma a za finančního přispění Libereckého kraje.

Více informací můžete před akcí získat u zoologa bezobratlých VMG CL Bc. Lukáše Blažeje (blazalukas@gmail.com, +420 739 089 629).

 
  15. května: Vítání ptačího zpěvu

 - sraz v 9.00 u muzea
 - vycházka s ornitologem směrem do Dubice
 - ukázky odchytu ptáků
 - kroužkování
 - určování druhů ptáků podle hlasového projevu a pobytových stop
  PROGRAM JE ZDARMA

 

 ZMĚNA TERMÍNU!!!! 

30. dubna: Ukliďme Česko

od 10 hodin
Unikátní lokalita stanoviště čolka velkého i jeho okolí jsou plné odpadků.
Na akci je nutné se předem přihlásit v Ekoporadně Orsej ekoporadna@muzeumcl.cz 
 

 
14. března: Semínkovna v muzeu

 Vlastivědné muzeum v České Lípě otevírá vlastní semínkovnu

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě se po dvouleté rekonstrukci otevírá návštěvníkům. Spolu s muzeem opět otevře a nabídne své služby i Ekoporadna Orsej, do jejíchž standardních činností patří nejen vzdělávání a spolupráce se školami, ale i poradenství pro veřejnost týkající se ekologie, životního prostředí a ochrany přírody a zapojení do akcí a osvětových aktivit na celorepublikové úrovni.

Novinkou, kterou si Ekoporadna ke znovuotevření připravila, je semínkovna. Semínkovny jsou místa, kde lidé mohou sdílet semena z rostlin, které sami vypěstovali. Každý si může pro vlastní potřebu bezplatně odnést semínka, která do semínkovny věnoval jiný pěstitel, a zase je „vrátí“ v podobě vlastních darovaných semínek. Podstatou je, aby semena byla v podstatě v „bio“ kvalitě, nebyla namořena a nepocházela z chemicky ošetřovaných rostlin.

Semínkovna Orsej bude pro zájemce přístupná přímo v prostorách poradny, kterou lze navštívit vždy v pondělí a ve středu v rámci hodin pro veřejnost už od 1. 3. 2022. 
V pondělí 14. března 2022 od 17 hodin v galerii Chodba proběhne slavnostní křest a otevření semínkovny, na které je pozvaná zakladatelka Inciativy Semínkovna v ČR Klára Hrdá. Ve své přednášce vysvětlí podstatu a přínos semínkoven, kterých je díky její činnosti v ČR už více než 200, pohovoří
o tradici semenaření a semínkoven v USA a ve Francii a zodpoví případné dotazy. Srdečně zveme všechny nadšence a příznivce nových věcí.

 

 

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty