Program akcí ekoporadny ORSEJ v roce 2022

  2. 10. Světový festival ptactva

  ornitologická vycházka v ptačím parku Mnišské louky
 Sraz účastníků u vstupu do ptačího parku na plácku u železničního přejezdu (u informační tabule)

První říjnovou neděli pořádá Ekoporadna Orsej při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě ve spolupráci s Českou společností ornitologickou a ornitology z AOPK ČR, RP Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj a projektu Jeřábí život tradiční podzimní Festival ptactva.

Poprvé účastníci nepůjdou tradiční trasou od muzea v centru České Lípy, ale společně projdou Ptačí park Mnišské louky, kde kromě tradičního rozpoznávání ptačích druhů pod vedením RNDr. Miroslava Honců budou seznámeni pracovníky České společnosti ornitologické s procesem vzniku ptačích parků, jejich údržbou a dalšími aktivitami, do nichž by se mohli i oni sami zapojit, např. úklidové brigády, z nichž nejbližší se koná 5. listopadu.

Mokřady mezi Šporkou a Ploučnicí ČSO přeměňuje v ptačí park od roku 2020.

Na vykoupených či darovaných pozemcích se provádějí terénní úpravy a údržba, které vybrané plochy přizpůsobují požadavkům různých ptáků, např. bahňáků. Mokřady jsou ale významným biotopem i pro další živočichy, zejména pro obojživelníky, pro které jsou hloubeny tůně. Že má práce ornitologů smysl, se ukazuje např. při migraci bahňáků, kteří využívají novou tůň a přítomnost stálých obyvatel mokřadu - jeřábů popelavých, čejek chocholatých, bekasin otavních a nově chřástala kropenatého. Z obojživelníků je zde mj. rosnička zelená. Ornitologicky i botanicky nejpestřejší jsou mokřady především na jaře a v časném létě, ale i podzimní procházka může nabídnout spoustu zajímavého.

„Mnišské louky, které bývaly hospodářsky nevyužívané území se zarůstajícími zbytky původních říčních ramen, jsou dnes územím s velkým potenciálem pro obnovu biodiverzity. V příštích letech zde plánujeme zavedení pastvy exmoorských koní, kteří pomohou s údržbou nově vzniklých tůní,“ říká za ČSO Martin Bacílek.
Kromě různých materiálů k ochraně ptactva bude na procházku připraven i doprovodný program pro děti, který zajistí Ekoporadna Orsej.
Sraz účastníků bude v 9 hodin u vstupu na Mnišské louky u informační cedule. Po procházce proběhne ukázka odchytu a kroužkování a pak už se mohou účastníci vydat na nedělní oběd.

 

 16. 9. - 18. 9. Výstava hub Libereckého kraje

Ekoporadna Orsej při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě (VMG) si Vás dovoluje pozvat na tradiční výstavu hub, která se koná 16.–18. 9. 2022 v ambitu muzea. I letošní ročník nabídne nejen příznivcům houbaření, ale také široké veřejnosti zajímavý podzimní zážitek.
Že nerostou? Přijďte se přesvědčit, že jsou houby, které si poradí i s nepřízní počasí. Začínáme již tradičně v pátek, a to mezi 10. a 14. hodinou programem pro žáky mateřských a základních škol.
Vzhledem k omezené kapacitě dílniček je nutné se na ně předem objednat. Třídy, které se přijdou pouze podívat na výstavu, se předem objednávat nemusí! Po celou dobu trvání výstavy bude pro děti i dospělé připraveno doprovodné stanoviště s houbovými aktivitami.

Na sobotu 17. 9. je připravena mykologická poradna. Od 13 do 16 hodin zodpoví mykolog Mgr. Martin Kříž Vaše dotazy a pomůže s určením konkrétních druhů.

„Pokud se chcete aktivně zapojit, můžete přinášet houby v týdnu před výstavou, tj. od pondělí 12. 9. do čtvrtka 15. 9. Máte-li fotografie výjimečných nálezů z minulé sezóny, se kterými se chcete pochlubit, přineste je také,“ doplňuje Kateřina Ledvinová, koordinátorka výstavy.

Vstup na výstavu i jeho doprovodný program je zdarma a je pořádán Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě za finančního přispění Libereckého kraje.

Bližší informace a objednávky na doprovodný výukový program: Mgr. Kateřina Ledvinová (ekoporadna@muzeumcl.cz, 774 825 089).                                    

  

15. 7. 2022, od 19.00 hodin: Motýlí noc

v Prysku v penzionu U Šmídů

Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě a Entomologický klub při Labských pískovcích – Pobočka České společnosti entomologické, pořádají Motýlí noc – vzdělávací akci určenou nejen pro odborníky, ale také pro širokou veřejnost a především pro rodiny s dětmi.

Na co se návštěvníci mohou těšit? Na světelné odchytové plochy instalované v údolí Pryského potoka, na determinaci zachyceného hmyzu a také na populárně naučný výklad. „Připravena bude také expozice Severočeská entomologie a zájemci si mohou přinést k odborné determinaci také vlastní entomologické sběry z domácích lapačů či okenních parapetů,“ doplňuje Lukáš Blažej, muzejní zoolog bezobratlých. Přednáškový program mimo venkovní prostor bude zázemím i při případné nepřízni počasí. Pro noční pohyb venku doporučujeme vzít si vlastní baterku.

Program je zdarma a za finančního přispění Libereckého kraje.

Více informací můžete před akcí získat u zoologa bezobratlých VMG CL Bc. Lukáše Blažeje (blazalukas@gmail.com, +420 739 089 629).

 
  15. května: Vítání ptačího zpěvu

 - sraz v 9.00 u muzea
 - vycházka s ornitologem směrem do Dubice
 - ukázky odchytu ptáků
 - kroužkování
 - určování druhů ptáků podle hlasového projevu a pobytových stop
  PROGRAM JE ZDARMA

 

 ZMĚNA TERMÍNU!!!! 

30. dubna: Ukliďme Česko

od 10 hodin
Unikátní lokalita stanoviště čolka velkého i jeho okolí jsou plné odpadků.
Na akci je nutné se předem přihlásit v Ekoporadně Orsej ekoporadna@muzeumcl.cz 
 

 
14. března: Semínkovna v muzeu

 Vlastivědné muzeum v České Lípě otevírá vlastní semínkovnu

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě se po dvouleté rekonstrukci otevírá návštěvníkům. Spolu s muzeem opět otevře a nabídne své služby i Ekoporadna Orsej, do jejíchž standardních činností patří nejen vzdělávání a spolupráce se školami, ale i poradenství pro veřejnost týkající se ekologie, životního prostředí a ochrany přírody a zapojení do akcí a osvětových aktivit na celorepublikové úrovni.

Novinkou, kterou si Ekoporadna ke znovuotevření připravila, je semínkovna. Semínkovny jsou místa, kde lidé mohou sdílet semena z rostlin, které sami vypěstovali. Každý si může pro vlastní potřebu bezplatně odnést semínka, která do semínkovny věnoval jiný pěstitel, a zase je „vrátí“ v podobě vlastních darovaných semínek. Podstatou je, aby semena byla v podstatě v „bio“ kvalitě, nebyla namořena a nepocházela z chemicky ošetřovaných rostlin.

Semínkovna Orsej bude pro zájemce přístupná přímo v prostorách poradny, kterou lze navštívit vždy v pondělí a ve středu v rámci hodin pro veřejnost už od 1. 3. 2022. 
V pondělí 14. března 2022 od 17 hodin v galerii Chodba proběhne slavnostní křest a otevření semínkovny, na které je pozvaná zakladatelka Inciativy Semínkovna v ČR Klára Hrdá. Ve své přednášce vysvětlí podstatu a přínos semínkoven, kterých je díky její činnosti v ČR už více než 200, pohovoří
o tradici semenaření a semínkoven v USA a ve Francii a zodpoví případné dotazy. Srdečně zveme všechny nadšence a příznivce nových věcí.

 

 

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty