Fotografický průvodce světem hub

Českolipsko je nejen z pohledu botanického, ale také mykologického velmi bohaté a druhově pestře zastoupené území, a to včetně výskytu zajímavých a vzácných druhů hub. Houby rostou po celý rok, a tedy i v zimě.

Postupně zde naleznete výběr druhů v níže uvedených kategoriích, které Vám mohou posloužit nejen jako malý klíč k jejich určování, ale také pro Vaše seznámení s druhy, s kterými jste se sami dosud v přírodě nesetkali.

Mykologická fotogalerie je odborně garantována a vedena ve spolupráci s mykologem Mgr. Martinem Křížem, autorem publikací Atlas hub Šumavy a Novohradských hor, Zázračné houby – Léky najdete v lese a Zrádní dvojníci jedlých hub.

Uvedené snímky jsou zde rozděleny do několika tematických souborů. Snímky představující druhy hub vzácné, zajímavé, jedovaté, jedlé, nejedlé, čirůvky, holubinky či dřevokazné druhy byly vybrány z rozsáhlého archivu, bohužel již zesnulého, dlouholetého externího spolupracovníka našeho vlastivědného muzea, mykologa Josefa Slavíčka a jeho životní přítelkyně, paní Libuše Urubové. Všechny uvedené snímky byly pořízeny na přírodních lokalitách Libereckého kraje a jsou v galerii uvedeny s laskavým souhlasem paní Urubové.
V dalších souborech Vám představujeme několik vybraných českolipských lokalit, na kterých probíhá celoroční průzkum již několik let. Je to městský park v České Lípě, Holý vrch, vrch Špičák a jeho okolní lesy, a také Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník.
V neposlední řadě jsou připravovány a na muzejní web doplňovány aktuální soubory snímků z mykologických vycházek a výstav, pořádaných již tradičně ekologickou poradnou Orsej.
Pro otevření mykologické galerie postačí kliknout na vybranou fotografii a otevře se vám možnost prohlížení snímků, které jsou řazeny v jednotlivých souborech abecedně.

Na zajímavou a obdivuhodně pestrou procházku říší hub vás prostřednictvím následujících fotogalerií zve,
Ing. Marta Knauerová, botanička Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě

MĚSTSKÝ PARK V ČESKÉ LÍPĚ

HOLÝ VRCH

LESY POD VRCHEM ŠPIČÁK, VRCH ŠPIČÁK

PODZIMNÍ MYKOLOGICKÁ VYCHÁZKA - LESY POD ŠPIČÁKEM

NPR NOVOZÁMECKÝ RYBNÍK

VZÁCNÉ DRUHY HUB

ZAJÍMAVÉ DRUHY HUB

JEDOVATÉ DRUHY HUB

JEDLÉ DRUHY HUB – HŘIBOVITÉ

JEDLÉ DRUHY HUB – LUPENATÉ

NEJEDLÉ DRUHY HUB

ČIRŮVKY

HOLUBINKY

DŘEVNÍ DRUHY HUB

 
 

 

 

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty