Fotografický průvodce světem hub

Českolipsko je nejen z pohledu botanického, ale také mykologického velmi bohaté a druhově pestře zastoupené území, a to včetně výskytu zajímavých a vzácných druhů hub. Houby rostou po celý rok
a tedy i v zimě. Pro letošní nadcházející houbařskou sezonu jsem pro všechny zájemce o jejich sběr či pro pouhé seznámení s nimi, připravila soubor mykologických fotogalerií, sestavených z rozsáhlého archivu, bohužel již zesnulého, dlouholetého externího spolupracovníka našeho vlastivědného muzea, mykologa Josefa Slavíčka a jeho životní přítelkyně, paní Libuše Urubové.

Ve spolupráci s mykologem Mgr. Martinem Křížem, autorem publikací Atlas hub Šumavy
a Novohradských hor, Zázračné houby – Léky najdete v lese, Zrádní dvojníci jedlých hub, zde představujeme také jednu z českolipských lokalit, a to Národní přírodní rezervaci Novozámecký rybník, kde byl právě tímto mykologem proveden podrobný mykologický průzkum, z něhož jsou vybrané snímky v naší fotogalerii uvedeny.

Postupně zde naleznete výběr druhů v níže uvedených kategoriích, které Vám mohou posloužit nejen jako malý klíč k jejich určování, ale také  pro Vaše seznámení s druhy, s kterými jste se sami dosud v přírodě nesetkali. Snímky byly pořízeny na přírodních lokalitách Libereckého kraje a jsou řazeny abecedně.

VZÁCNÉ DRUHY HUB

ZAJÍMAVÉ DRUHY HUB

JEDOVATÉ DRUHY HUB

JEDLÉ DRUHY HUB – HŘIBOVITÉ

JEDLÉ DRUHY HUB – LUPENATÉ

NEJEDLÉ DRUHY HUB

ČIRŮVKY

HOLUBINKY

DŘEVNÍ DRUHY HUB

NPR NOVOZÁMECKÝ RYBNÍK

Pro otevření mykologické galerie postačí jen kliknout na fotografii a otevře se Vám možnost prohlížení snímků opatřených názvy druhů a také upozorněním, zda se jedná o druh jedlý, nejedlý či jedovatý a v případě, že je zobrazený druh zákonem chráněný, pak v jaké kategorii.
Na zajímavou a obdivuhodně pestrou procházku říší hub Vás prostřednictvím následujících fotogalerií zve,
Ing. Marta Knauerová, botanička Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě

Podzimní Výstava hub s mykologickou poradnou je pro letošní rok v našem muzeu plánována
na 16. – 18. 9. 2022.

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty