Orsej

Ekoporadna ORSEJ

Dovolujeme si vás informovat, že z důvodu mateřské dovolené bude ekoporadna fungovat v omezeném režimu. Vaše potřeby a dotazy pište, prosím, na email ekoporadna@muzeumcl.cz

Aktivity pro veřejnost a školy budeme připravovat i nadále.

Semínkovna bude každou středu připravena na vrátnici muzea (u pokladny)

Děkujeme za pochopení

Mgr. Kateřina Ledvinová
e-mail: ekoporadna@muzeumcl.cz

 

   

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, při němž byla Ekoporadna zřízena, disponuje nejen stálými expozicemi přírodovědnými s ekologickým zaměřením, ale i výukovými prostory a kapacitou odborných pracovníků muzea.
Ekoporadna Orsej se tak stala nezbytným doplňujícím odborným článkem této instituce, kde je možné získat nejen potřebné rady  a odpovědi na otázky široké veřejnosti, ale i informace o současném dění environmentálním a ekologickém.
Hlavní náplní a cílem ekoporadny jsou především níže uvedené činnosti:

Poradenství
Hlavním cílem i náplní  Ekoporadny ORSEJ je ekologické a spotřebitelské poradenství pro širokou veřejnost. Propojení služeb ekoporadny a vlastivědného muzea je ideální kombinací osvěty i přímé pomoci v ochraně přírody a životního prostředí.

Odborné konzultace
Vzájemným propojením práce odborných pracovníků muzea a ekoporadny v oborech bezprostředně se týkajících přírody
a její ochrany (zoologie, botanika, mykologie, ornitologie, geologie, archeologie…) poskytuje ekoporadna možnost konzultací a odborné pomoci.

Osvěta
Ekoporadna organizuje pravidelné místní akce a kampaně – Den Země, Den vody, Den pro ekologii, Den zvířat -přírodovědné vycházky a ekologické vzdělávací programy (Vítání ptačího zpěvu, Noc pro netopýry, Žabí noc, Putování
po vydřích stopách …)
Pořádá výstavy s tematikou EVVO a s předváděním praktických činností jakou je například ochrana ptactva, zřizování ptačích budek, odborné exkurze, záchrana a prevence péče o ohrožené a handicapované živočichy, třídění odpadů.

Spolupráce
V České Lípě působí SOŠ zaměřená svou výukou na ekologii, s níž VMG dlouhodobě spolupracuje formou odborných konzultací pro studenty, zpřístupněním vědecké knihovny, studentských praxí na odborných pracovištích a vedením při ekologicky zaměřených maturitních pracích. Zřízení ekoporadny umožnilo rozšíření spolupráce se školou na cílenou spolupráci při pořádání celodenních osvětových akcí pro veřejnost, při přednáškách, studentské pomoci při ekologických kampaních a každoročně pořádané ekologické soutěži pro žáky a studenty základních škol a víceletých gymnázií.
Ekoporadna rovněž úzce spolupracuje se zvířecími útulky a stanicemi pro handicapovaná zvířata, i když není tzv. sběrným místem poraněných zvířat na Českolipsku a svou činností osvětovou se stará o dodržování a šíření zásad správné péče
o tyto živočichy.
Ekoporadna spolupracuje rovněž se školními zařízeními všech stupňů, a to formou přípravy a aktivního vedení při odborných exkurzích a ekologicky zaměřených přednáškách a výukových programů.

Publikační činnost
V rámci osvětové a informační činnosti ekoporadny byly publikovány jednak tištěné materiály s ekologickou tematikou určené k volné distribuci i cílené výuce (Ekologické omalovánky pro nejmenší, informační pohlednice se základními informacemi o ekoporadně
s kontakty na stanice pro handicapovaná, opuštěná a týraná zvířata, výuková leporela o řece Ploučnici, o turisticko naučné stezce Peklo, o léčivých bylinách, letáky o pomoci handicapovaným zvířatům, o ochraně netopýrů, ježků, o chráněných druzích obojživelníků apod.) a jednak závěsné výukové tabule s upozorněním na ochranu přírody a životního prostředí (například „Zimoviště vodního ptactva“ a „Řeka Ploučnice – řeka plná života“, které slouží jako informační panely pro širokou veřejnost, kde je možné získat nejen údaje o přírodním bohatství řeky Ploučnice, ale i pokyny jak a čím přikrmovat přezimující ptáky v době, kdy se řeka stává zimovištěm mnoha druhů vodního ptactva.)

Poradenství pro veřejnost v oblasti ochrany živočichů 
Poskytování informací o orgánech a organizacích zabývajících se živočichy a jejich ochranou. Zprostředkování kontaktů záchranných stanic a center pro ochranu živočichů, veterinárních ošetřoven apod.

Zastavení s vílou Orsejkou v expozicích

omalovánky, pracovní listy, doplňování, skládačky

Kartoun

Puzzle – při prohlídce expozice si poskládejte motivy z textilních vzorníků ze starých kartounek. 
Co tam najdete za motivy? Jsou tam motivy jak figurální, rostlinné, zoomorfní, krajkové, tak i geometrické, nebo modrotiskové, ...
Frotáž – můžete si vytvořit obrázek pomocí starých tiskařských forem v expozici. Formy, které zde uvidíte, se používaly na potisk látek. Touto technikou si můžete ozdobit šaty v připravené omalovánce.

Bylinář

Bylinky, plody, semena i kořeny si můžete v expozici prohlížet v bylinkáři. Exponáty můžete poznávat nejen zrakem, ale i čichem a hmatem.

 

 

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty