Pracoviště Centrální evidence sbírky

Pracoviště Centrální evidence sbírky

Eva Schmidová – vedoucí Oddělení správy sbírkového fondu
tel.: +420 487 521 489; GSM: +420 602 648 237; e-mail: schmidova@muzeumcl.cz

Ve  Vlastivědném muzeu pracuje od roku 1988 na pracovišti Centrální evidence sbírkového fondu.
Na této pozici shromažďuje informace o celé muzejní sbírce napříč jednotlivými obory. Jako správce muzejní sbírky a regionální expozice pořizuje evidenční záznam ke každému sbírkovému předmětu, vede chronologickou evidenci v přírůstkové knize i v PC aplikaci BACH. Vykonává terénní výzkum prostředí, z nějž jsou získávány sbírkové předměty. Provádí akviziční činnost, organizuje zasedání Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost a spolupracuje s jednotlivými kurátory. Dále zajišťuje zápůjčky a výpůjčky, archivuje fotografie sbírkových předmětů, kontroluje depozitáře a realizuje zápis muzejní sbírky
do Centrální evidence sbírek na Ministerstvu kultury ČR. Také analyzuje strukturu sbírkového fondu s ohledem na jeho další vývoj a zpracovává statistické údaje o všech podsbírkách. Poskytuje podklady pro výstavní a publikační činnost svých kolegů.

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty