Základní dokumenty

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, p .o. (dále jen organizace)  pořizuje a zveřejňuje obrazové podobizny dospělých a dětí při akcích, výstavách, expozicích a dalších aktivitách, které pořádá nebo je jejich spolupořadatelem v rámci své činnosti dle platné zřizovací listiny. Pořízené obrazové podobizny používá organizace především pro zpravodajské účely (propagaci a informování veřejnosti), tedy pořízené za účelem informovat především o akci, výstavě, expozici a dalších aktivitách, které se konaly, a nikoliv o osobách, které se akce, výstavy, expozice a dalších aktivit zúčastnily. Při této činnosti postupuje organizace dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 110/2019Sb., o zpracování osobních údajů (GDPR).

Základní dokumenty

Rozpočet VMG

Ochrana osobních údajů

Výroční zprávy

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty