• Home
  • Expozice
  • Regionální historická expozice Českolipska
Regionální historická expozice Českolipska

Správce: Eva Schmidová

Současná podoba historické expozice v prvním patře muzejní budovy byla položena v roce 1972, nově byla přepracována v zimních měsících 2021/2022. Souhrnně zpracovává základní linie dějinného vývoje území Českolipska v časovém úseku od pravěku, přes středověk až k novověku, kde se návštěvník setkává s několika okruhy hmotné kultury: umělecké řemeslo a historická knižní sbírka. Období 18. – 19. století v severním křídle budovy dokládá častou industrializaci (potiskovaný textil a sklářství) a rozvoj venkova včetně zemědělství a lidové kultury. Zahrnuje také témata z duchovního i politického života v roce 1848, počátek spolků a stran nacionálního a sociálně demokratického zaměření.

Archeologie Českolipska

Expozice shrnují pravěké a středověké osídlení Českolipska, s prezentací artefaktů z období mezi 500.000 lety až k roku 1500. Představeny jsou také regionální osobnosti předválečné archeologie.

I. Pravěké osídlení Českolipska

Texty: Petr Jenč a Vladimír Peša
Koncept expozice (2022): Vojtěch Novák
Technická realizace (2022): Vojtěch Novák, Zuzana Frišová a kol.

Doprovodné malby: Attila Vörös  (vesnice nejstarších zemědělců pod Ronovem, pohřební obřad v Jestřebí)

II. Archeologie středověku na Českolipsku

Texty: Vladimír Peša a kol.
Koncept expozice (2022): Vojtěch Novák
Technická realizace (2022): Vojtěch Novák, Zuzana Frišová a kol.

Doprovodná malba: Pavel Vašíček  (Podbezdězí v časech Přemysla Otakara II.)

Od gotiky po baroko
(2. pol. 13. století - 2. pol. 18. století)

Expozice ve východním křídle prvního patra muzejní budovy byla otevřena v květnu 2018. Nahrazuje starší expozici stejného časového rozsahu z roku 1972 a navazuje na expozici pravěku a raného středověku otevřenou v roce 2000 a 2010.

 V deseti velkoplošných zasklených vitrinách jsou zde představeny v průřezu dějiny pěti století České Lípy a Českolipska s důrazem na významné momenty českých dějin v odraze místních událostí. V gotice je vyzvednut vznik měst, českolipského hradu a českolipských kostelů. Není opomenut ani význam nejstarších řemesel (hrnčířství, sklářství, soukenictví), významné osobnosti (Beneš Krabice z Weitmile) a vliv husitského hnutí a lužicko-vartenberských válek na region. Renesanci zde vedle regionálních památek architektury z tohoto období představuje vliv humanismu a knihtisku, kde jsou připomenuty rovněž významné osobnosti z Českolipska (Oldřich Velenský z Mnichova, Georg Handsch, Hans Kriesche). Připomenut je zde vliv tržního hospodaření šlechty, vzestup cechů a nastávající reformace. Přechod do baroka tvoří vyzvednutí významu osobnosti Albrechta z Valdštejna pro region, s ním spojené zakládání klášterů (Bezděz, Česká Lípa - Paulus Conopaeus) a následující rekatolizace i třicetiletá válka. Období baroka je představeno rovněž ukázkami barokní architektury Českolipska a významem rozmachu cechů pro toto období (cínaři, hodináři a mnoho dalších). Kulturní dějiny dokresluje barokní hudba zastoupená osobností Heinricha Ignaze Bibera.

Dějovou linii nové expozice tvoří obrazový a textový materiál se třemi velkoplošnými malbami (gotika, renesance, baroko), doplněný množstvím hmotných exponátů. Hlavní zastoupení zde má českolipská hrnčina, výrobky českolipských cínařů, knihy, dobové zbraně a zbroj, stejně jako obrazy a nábytek z uvedených období. V expozici nechybí ani edukativní koutek pro děti i dotykový monitor s promítáním zajímavých programů z dějin Českolipska.

Dějiny Českolipska 1914 - 1945

Expozice Dějiny Českolipska 1914 - 1945 je součástí expozic ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě. Přímo navazuje na předešlou část regionální expozice. V první a závěrečné části jsou vystaveny předměty, které mají přímou souvislost s válečnými událostmi tohoto století a to s I. a II. světovou válkou. Jsou zde zlomky zbraní, munice, výstroje, uniforem a vyznamenání.

I. místnost je zaměřena I. světovou válku. Zvláštní pozornost je věnována upomínkovým předmětům na bojiště, sklenice
s portréty císařů, ryté talíře, porcelánové talíře. Zvláštností je rám z dřívějšího zrcadla, v němž jsou zasunuty fotografie vojáků a důstojníků ze strážného praporu zajateckého tábora v Jablonném v Podještědí. Reprodukovány jsou četné obrázky ze života 18. pěšího pluku v České Lípě. V obrazové části výstavy je podtržen význam Rumburské vzpoury nejen pro náš okres ale pro celou tehdy se utvářející republiku.

II. místnost je zaměřena na vznik Československé republiky. Sleduje významné postavy legionářů z Českolipska, důležitost rozvoje českých škol a sokolské organizace. Zaznamenává doklady o poválečném komunistickém radikalismu. Samotný panel je věnován hrdinovi italských legií Aloisu Štorchovi, rodáku z České Lípy. Další zvláštní panel otevírá pohled na výtvarná díla Josefa Malého, ruského legionáře, který podal obraz života na Ukrajině.

III. místnost je věnována 30. letům 20. století. Ve fotografii dokumentuje kontrast života zdejších měst charakterizovaných na jedné straně prosperitou, na druhé straně úpadkem následkem hospodářské krize. Významně se zaměřuje na hlavní obor Českolipského průmyslu tehdejší doby a to sklářství. Jsou zde vystaveny tehdejší výrobky sklářské firmy Rückl ze Skalice, odrážející soudobé umělecké výboje, podobně jako moderní návrhy špičkového uměleckého skla ze sklářské školy v Kamenickém Šenově.
Pod vystavenými exponáty je množství konzumního skla těch časů (pivní lahve z tehdejší severočeských pivovarů, parfémové flakóny, lahvičky na masti a léky, ...).

IV. místnost má vedle nezbytných ukázek válečné výzbroje a výstroje především důležité doklady na téma „Betonová hranice“ a bombardování českolipských továren 8. 5. 1945. Jsou zde i doklady německého nacionalismu, obsazení pohraničí Wehrmachtem a osvobození Rudou armádou.

Expozice se snaží návštěvníka vtáhnout do pohnuté i slavné minulosti našeho okresu nedávných let. Ukazuje na hrdinské činy jeho obyvatel i na každodenní těžkou práci „obyčejných“ lidí tehdejší doby. Jsou zde vystaveny nejen dobové předměty, ale také množství fotografií a dokumentů.

 

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty