Svět moří a oceánů

Expozice: Svět moří a oceánů


Libreto a scénář zpracoval RNDr. M. Honců, technické řešení: Ing. Z. Vitáček, realizace: RNDr. M. Honců,
Ing. Z. Vitáček, MgA. P. Vašíček, doplněné části a údržba L. Blažej

Expozice byla otevřena 12.3.2008 v přízemí hlavní budovy VMG.


Podmořský svět, často mnohem pestřejší a barevnější, než je naše suchozemská příroda je představen na schránkách podmořských měkkýšů, korálů a desetinožců. V expozici je zastoupeno cca 600 druhů mořských živočichů rozmístěných podle systému v šesti prosklených a jedné speciální vitríně, znázorňující život mořského útesu. Největším exponátem je zéva obrovská (Tridacna gigas), jejíž obě ulity byly v minulosti využívány jako nádoby na svěcenou vodu v kostele v Litoměřicích.
Raritami jsou přežívající fosilie - američtí ostrorepy Limulus polyphemus a z hlavonožců loděnky Nautilus pompilius či nepředstavitelné morfotypy krabů a raků. Poukázáno je na hospodářské využití měkkýšů jako platidel, hudebních nástrojů, ozdobných spon či knoflíků z perleti.
Materiálním základem expozice jsou sbírky Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě složené z několika kolekcí – ze sbírky měkkýšů z pozůstalosti českolipského továrníka H. Wedricha, sbírka měkkýšů získaná převodem  z regionálního muzea v Litoměřicích a sběry pracovníků českých muzeí sdružených spolkem Zoogeos Bohemia z expedic do Turecka, Středomoří, Maroka či na Malé Antily. Expozice je dále doplňována z nákupů na burzách či od soukromých sběratelů.

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty