Botanický průvodce cyklostezkou Varhany - JARO

Cyklostezka Varhany je nádherným „průřezem“ napříč mnoha zajímavými a velmi pestrými botanickými lokalitami a biotopy. Když jím projíždíte či procházíte, postupně se ocitnete mezi obhospodařovanými i ladem ponechanými loukami, pastvinami, otevřenými pláněmi, borovými a smíšenými lesy i skalnatými úseky. Otvírají se vám pohledy do krajiny, oceníte přívětivost odpočivadel i zajímavosti informačních tabulí, umístěných podél trasy.

Pokud se na cyklostezce pohybujete od jara do zimy a jste profesí botanik či botanička, dříve či později vás upoutá nesmírné množství a pestrost rostlin, které se tu vyskytují podél obou jejich stran. A pokud zjistíte, že vám při vaší sportovní či duševní relaxaci dělají společnost i rostliny vzácné a naprosto v těchto místech nečekané, propadnete kouzlu této trati docela.

Cyklostezka je nesmírně živý a pestrý organismus. Denně se zde střídají nejen pestré dresy cyklistů, bruslařů či běžců, ale po celý rok se zde plynule mění i barevné složení rostlinného spektra. Objevíte zde i takové rostliny, které vás donutí zastavit se třeba i proto, že kolem nich právě poletují desítky motýlů nebo z nich sbírají svůj nektar stovky včel.

Ne vždy je nutné šlapat do kopců s hlavou skloněnou, a právě pro ty z vás, kdo se rádi rozhlížejí, pozorují a vnímají svět kolem sebe, je určen tenhle „malý botanický průvodce“.

Začneme jarním probouzením této cyklistické trasy a pokud i vy budete dobří pozorovatelé, najdete při svých procházkách jistě mnohem více postupně vyrůstajících a kvetoucích druhů, než které zde budou uvedeny. Pro mnohé z vás to budou druhy běžné a obyčejné, avšak pro celkový pohled na tento krásný úsek naší přírody jsou zde uvedeny právem a není třeba je nijak opomíjet.  

Na celoroční botanickou procházku krajinou vůní a lidského potkávání Vás srdečně zve botanička Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě Ing. Marta Knauerová, která si pro tento projekt přizvala také RNDr. Janu Drnkovou, CSc. a muzejního fotografa pana Vladimíra Štěpánského, jejichž fotografie budou rovněž na tomto webu postupně uváděny.  

V galerii uvidíte i zástupce z oboru dendrologie, mykologie, zoologie a také snímky, které bychom nejen na cyklostezce, ale ani jinde v přírodě raději neviděli.

Fotografie jsou řazeny abecedně a dle fáze růstu a květu jednotlivých druhů, jak byly postupně zaznamenány. Po rozkliknutí fotografií se vám zobrazí jejich název český i latinský.

Na krásnou procházku Vás prostřednictvím této malé botanické inspirace srdečně zve,

Marta Knauerová

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty