Výstavy pořádané knihovnou Vlastivědného muzea
a galerie v České Lípě


Česká bible v průběhu staletí -  výstava pořádaná k 350. výročí založení litoměřické diecéze, k poctě Bohumila Malotína a u příležitosti konání 3. ročníku Veletrhu dětské knihy Liberec 2005.    

Tajemný KHM -  ... zůstává tajemstvím zahalený vzhled velkého básníka ... Výstava portrétů  našich umělců, kteří se pokusili ztvárnit podobu Máchy, se poprvé uskutečnila v únoru a březnu 2006 a podruhé v červenci 2010.
V období od 9. 11. 2010 do 31.12.2010 se v městské knihovně v Prachaticích uskutečnila výstava Tajemná tvář Karla Hynka Máchy, která byly připravena ve spolupráci s naším muzeem. Fotogalerie výstavy zde.

Pan Herbář -  nově zrestaurovaný exemplář Matthioliho herbáře byl vystaven v dubnu 2006.
 
Moje Lužice -  výstava k nedožitým sedmdesátinám Bohumila Malotína o jeho vztahu k Lužici proběhla v dubnu až červnu 2007.

Atlas bitev -  nově zrestaurovaný exemplář Atlas bitev z roku 1789 byl vystaven v květnu a červnu 2006.

Staré mapy v novém kabátě -  nově zrestaurované staré mapy a atlasy byly vystaveny v Maštálkově síni v říjnu
a listopadu 2007. 

Honoré Daumier - k 200. výročí narození malíře a karikaturisty Honoré Daumiera jsme představili sérii 50. listů zapůjčených z Düsseldorfu. Výstava se uskutečnila v červnu 2008.

Hurá do školy - výstava starých školních pomůcek, slabikářů, učebnic, obrazů. V září 2008.

Spolek Schlaraffia - ve fondu Odborné knihovny je několik knih, vztahujících se ke spolku Schlaraffia.

Rostliny v umění a řemesle - výstava vzorů Johanna Antona Sedera, které sloužily pro umění i k obchodním účelům.
Od 13. 03.2009 do 26.04.2009 na Svatých schodech v ambitu kláštera.

Jezuitské misie v Mexiku - v 17.-18. století působily v Mexiku jezuitští misionáři. O jejich záslužné práci vypovídala tato výstava. Od 17.11.2009 do 31.12.2009.

Májové inspirace - v roce 200. výročí narození K. H. Máchy jsme v dubnu připravili výstavu grafických listů českých výtvarníků.

Deutsche Leipaer Zeitung - v červenci 2010 v Exponátu měsíce jsme si připomněli 160. výročí vzdání 1. tištěných novin
v České Lípě.

Mácha na starých pohlednicích - v srpnu 2010 byla v badatelně vystavena sbírka pohlednic s máchovskou tematikou
ze soukromé sbírky.

Divadelní kostýmy - v srpnu 2010 byla otevřena výstava kostýmů vytvořených pro divadlo J. K. Tyla v Plzni.

Sborník Bezděz - před 80. lety začal vycházet časopis Bezděz vydávaný Muzejním spolkem pro kraj Českolipský. Dvakrát bylo jeho vydávání zastaveno, v současnosti vychází jednou ročně jako sborník. Toto výročí jsme připomněli v listopadu 2010 v exponátu měsíce.

Bohumil Malotín - v prosinci 2010 jsme v exponátu měsíce vzpomněli 10. výročí úmrtí Bohumila Malotína ukázkami z jeho sbírek starých tisků a literatury Lužických Srbů.

České hrady v díle Jana Konůpka - výstava zapůjčená z Národního divadla v Praze . Jan Konůpek obdivoval dílo
K. H. Máchy a navázal svými kresbami na Máchovy Hrady spatřené. Výstava se uskutečnila v březnu a dubnu 2011.

Vandrovnické knihy z poloviny 19. století. V letních měsících v roce 2011 jsme v exponátu měsíce vystavili vandrovnické knihy.

Měšťanský pivovar v České Lípě - v říjnu 2011 jsme v exponátu měsíce vzpomněli 110. výročí založení měšťanského pivovaru v našem městě.

Oybin včera a dnes - nevšední výstava milovníků fotografie zachycujících hrad a klášter Oybin v 19. a 20. století fotografů Roberta Scholze a Holgera Steina. Od 15. 3. 2012 do 29. 4. 2012 na Svatých schodech v ambitu kláštera.

Máchovská místa na starých mapách - výstava, která se uskutečnila v létě roku 2012 v městské knihovně v Doksech.

Supralibros hraběte F. A. Šporka. V březnu 2013 jsme v exponátu měsíce vystavili vzácnou knihu z majetku hraběte Šporka.

Zlatá éra českého filmového plakátu - dárek k 50. narozeninám kina Máj v Doksech. V květnu a červnu 2013 jsme se podíleli na přípravě výstavy plakátu, která byla vystavena v Doksech v kinu Máj a městské knihovně.

Zručnost a krása aneb Když Evropě vládl kartoun. Výstava sedmdesáti vzorů ze sbírky textilních vzorníků byla průřezem všech skupin vzorů a z bohaté sbírky nabídla zajímavou ukázku historie módních trendů zejména poloviny
19. století, kdy Evropě vládl tolik módní kartoun. Výstava se uskutečnila v Městské knihovně Doksy v listopadu 2013
na počest 200. výročí založení kartounky Františka Wünsche v Doksech a v prosinci 2014 až únoru 2015 v univerzitní knihovně Technické univerzity v Liberci.

Drazí rodiče! V roce 2008 vydala Magdalena Sobotová knihu stejného názvu. Čerpala z bohaté sbírky pohlednice Jiřího Kratochvíla a našeho muzea. V listopadu 2014 jsme tuto knihu i pohlednice představili v exponátu měsíce a ve stejnou dobu byla uspořádána výstava v Městské knihovně v České Lípě.

Potiskovací formy. V exponátu měsíce postupně představíme různé druhy forem. Seriál jsme započali v květnu 2016 ukázkou dřevěných potiskovacích forem.

Houbařské atlasy z muzejní knihovny - exponát měsíce září 2016

Nové vydání Máje - Vlastivědné muzeum a galerie ve spolupráci s malířkou, grafičkou a ilustrátorkou Danou Puchnarovou vydalo Máj Karla Hynka Máchy ke 180. výročí prvního vydání Máje a úmrtí K. H. Máchy. Slavnostní křest se koná 1. prosince 2016 v budově Národního muzea v Praze od 17. 00 hodin.

Olympiada v zemi skřítků - exponát měsíce

Bibliofilské vydání básně Máj od K. H. Máchy - exponát měsíce

Retro Týden knihoven. 3. 10. - 9. 10. 2016. Muzejní knihovna se přidala k celorepublikové akci Týden knihoven, letos s tématem retro. Ve studovně byla výstava z let 60. - 70. a po celý týden byla řada doprovodných akcí.

Týden knihoven - 2. 10. - 8. 10. 2017 - Ex libris a burza knih

Týden knihoven 1. 10. - 6. 10. 2018 - Móda a módní časopisy z první republiky a burza knih 

Týden knihoven 30. 9. - 5. 10. 2019 - Libri prohibiti a burza knih

 

 

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty