Pracoviště botanické

Pracoviště botanické

Ing. Marta Knauerová
email: knauerova@muzeumcl.cz ; tel.: + 420 487 824 145, l. 31

Vedoucí přírodovědného oddělení.

Jako botanička pracuje ve vlastivědném muzeu od roku 2000. Krom sbírky botanické, zahrnující především herbářové položky cévnatých rostlin (Tracheophyta), mechů (Bryophyta), lišejníků (Lichenes), doplňkových sbírek plodů, semen a dřev, spravuje a od roku 2008 také rozšiřuje sbírku mykologickou (Fungi).

Botanické pracoviště je krom správy a péče o sbírky zaměřeno na ochranu přírody, floristiku, regionální botanický a mykologický výzkum, výuku, osvětu a také na pořádání výstav (např. bylinkové výstavy na Vísecké rychtě v Kravařích).

Krom práce botanické je také grantovou manažerkou muzea. Připravuje a spravuje granty jak regionální, tak žádosti o dotace vyhlášené Ministerstvem kultury ČR, Ministerstvem školství či v minulosti spravované granty evropské (výstavy, výukové programy, vydávání odborných publikací apod.).

Součástí práce muzejní botaničky je rovněž práce poradní. Ta je veřejností hojně využívána např. při určování druhů planých či zahradních rostlin, exotických plodů, semen a také hub, jejichž přesná determinace je vždy zájemcům poskytována až po následné odborné konzultaci s externím mykologem.

Terénní práce je dlouhodobě zaměřena na výzkumné botanické projekty, jejichž cílem je mapovat, dokumentovat a na webu muzea uveřejňovat výskyt planých rostlin na vybraných přírodních lokalitách. Mapování rostlinné vegetace aktivně probíhá na území Cyklostezky Varhany, cyklostezky Singltrek, Holého vrchu a městského parku v České Lípě.

Vědeckovýzkumné projekty v oboru mykologie a služby mykologického poradenství jsou realizovány v rámci trvalé celoroční spolupráce s ústeckým mykologem Mgr. Martinem Křížem. Aktuálně probíhá odborný mykologický průzkum městského parku v České Lípě, Holého vrchu a vrchu Špičák s jeho přilehlými lesy a loukami.

Výstupy výše uvedené terénní práce jsou prezentovány prostřednictvím fotografických galerií umístěných na webu muzea, a to v sekcích Botanický průvodce českou přírodou a Fotografický průvodce světem hub.

K volnočasovým činnostem Marty Knauerové patří především psaní knih, a to jak  odborně naučných (Čarovné bylinky, Atlasy bylin, Atlas hub), tak knih pro děti i dospělé čtenáře (Zlatá kniha českých pohádek, Ezopovy bajky, vánoční příběhy pro děti a další). Knihy vycházejí v nakladatelství Albatros Media a.s., pro které také zpracovává odborné korektury překladových titulů z angličtiny a italštiny.


Podstatná část botanického sbírkového fondu VMG v České Lípě je tvořena herbáři různého stáří,
a to od stoletých, až po současné sběry.
Upřednostňováno je shromažďování botanického materiálu především z Českolipska, najdeme však
zde i sběry z jiných lokalit v České a Slovenské republice a sběry z cizích zemí (Norsko, Maďarsko, Maroko, atd...)
V botanickém depozitáři nalezneme kromě herbářových položek rostlin mnoho dalších exponátů, jakými jsou například průřezy dřevem, plody exotických rostlin, semena, šišky, choroše, lihové preparáty hub, výukové makety ovoce, vzorky zrní i mnoho výukových obrazů a školních pomůcek z 50. let.
Exponáty byly do sbírek postupně získány nejen nákupem od sběratelů, ale ve větší míře darem
od soukromých osob i institucí, a to převážně škol.

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty