Pracoviště botanické

Pracoviště botanické

Ing. Marta Knauerová
email: knauerova@muzeumcl.cz ; tel.: + 420 487 824 145, l. 31

Jako botanička pracuje ve vlastivědném muzeu od roku 2000. Krom sbírky botanické, zahrnující především herbářové položky cévnatých rostlin (Tracheophyta), mechů (Bryophyta), lišejníků (Lichenes), doplňkových sbírek plodů, semen a dřev, spravuje a od roku 2008 také rozšiřuje sbírku mykologickou (Fungi).
Botanické pracoviště je krom správy a péče o sbírky zaměřeno na ochranu přírody, floristiku, regionální botanický a mykologický výzkum, výuku, osvětu a také na pořádání výstav (každoroční bylinkové výstavy na Vísecké rychtě v Kravařích).
Krom práce botanické je také grantovou manažerkou muzea. Připravuje a spravuje granty jak regionální, tak žádosti o dotace vyhlášené Ministerstvem kultury ČR, Ministerstvem školství či v minulosti spravované granty evropské (výstavy, výukové programy, vydávání odborných publikací  apod.).
Součástí práce muzejní botaničky je také práce poradní, jež je veřejností hojně využívána např. při určování druhů planých či zahradních rostlin, exotických plodů, semen a také hub, jejichž přesná determinace je vždy zájemcům poskytována až po následné odborné konzultaci s externím mykologem.
K jejím činnostem volnočasovým patří především psaní knih, a to jak těch odborně naučných (Čarovné bylinky, Atlas bylin, Atlas hub), tak knih pro děti i dospělé čtenáře (Zlatá kniha českých pohádek, Ezopovy bajky, Vánoční hvězdička). Knihy vycházejí v nakladatelství Albatros Media a.s., pro které také zpracovává odborné korektury překladových titulů z angličtiny a italštiny. V současné době pracuje
na druhém dílu Atlasu bylin a na vánoční knížce pro děti, která by měla vyjít říjnu 2021.


Podstatná část botanického sbírkového fondu VMG v České Lípě je tvořena herbáři různého stáří,
a to od stoletých, až po současné sběry.
Upřednostňováno je shromažďování botanického materiálu především z Českolipska, najdeme však
zde i sběry z jiných lokalit v České a Slovenské republice a sběry z cizích zemí (Norsko, Maďarsko, Maroko, atd...)
V botanickém depozitáři nalezneme kromě herbářových položek rostlin mnoho dalších exponátů, jakými jsou například průřezy dřevem, plody exotických rostlin, semena, šišky, choroše, lihové preparáty hub, výukové makety ovoce, vzorky zrní i mnoho výukových obrazů a školních pomůcek z 50. let.
Exponáty byly do sbírek postupně získány nejen nákupem od sběratelů, ale ve větší míře darem
od soukromých osob i institucí, a to převážně škol.

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty