Pracoviště středověkých dějin

Pracoviště středověkých dějin

Ing. Jaroslav Panáček
email: panacek@muzeumcl.cz, tel.: +420 487 824 145, l. 21

Vystudoval Vysokou školu strojní a textilní (dnes Technická univerzita) v Liberci. Původním povoláním vývojový konstruktér el. ručního nářadí v podniku Narex (Protool), od roku 2009 historik středověku VMG v České Lípě. Jeden ze zakladatelů Vlastivědného spolku Českolipska, jehož předsedou byl od založení do roku 2019. Od založení člen redakční rady a každoroční přispěvatel vlastivědného sborníku Bezděz, od roku 2010 jeho výkonný redaktor.
Věnuje se zejména dějinám středověku Českolipska (zaniklé středověké vesnice, panská sídla, osídlení). Je spoluautorem kompendia Hrady okresu Česká Lípa (s F. Gabrielem), knihy Česká Lípa - město na Ploučnici, řady dalších knih a autorem mnoha desítek odborných prací, zásadních zejména pro středověké dějiny České Lípy. V muzeu připravoval řadu výstav, mj. Středověké umění na Českolipsku v roce 2012.

Publikační činnost

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty