Pracoviště zoologie bezobratlých

Pracoviště zoologie bezobratlých

Bc. Lukáš Blažej
e-mail: blazalukas@gmail.com ; 487 824 145, l. 21
viperazvdf.wbs.cz
wdfentomology.wbs.cz
entolabpis.wbs.cz


Nastoupil v roce 2012 jako kurátor sbírek bezobratlých do Vlastivědného muzea a galerie
v České Lípě, kde se stává členem redakční rady sborníku Bezděz a členem spolku ZOOGEOS.
V entomologii se specializuje na faunistiku střevlíkovitých brouků severních Čech a Balkánského poloostrova, taxonomii tribu Omphreini a Anilini, z žahadlového blanokřídlého hmyzu na palearktické kutilky (Spheciformes) a vosy (Vespiformes). V rámci zobrazovacích metod v entomologii se zabývá schematickou perokresbou hmyzu (wdfentomology.wbs.cz). V rámci ekologie hmyzu zpracovává biotopy iniciálních sukcesních stadií, vřesovišť, inverzních roklí, ripikolních společenstev a v tématu ochrany saproxylického hmyzu. Od roku 2002 publikuje faunistické příspěvky a své perokresby hmyzu ve sbornících regionálních muzeí (Česká Lípa, Děčín, Liberec, Most, Ústí nad Labem a Varnsdorf) a ve Zpravodaji Správy NP České Švýcarsko. Z více jak 150 originálních publikací jsou níže uvedeny nejvýznamnější. V Entomologii přednáší každoročně na schůzích EK, Motýlích nocí v Prysku a akcích pořádaných Správou NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce.
V herpetologii krom problematiky středoevropské zmije obecné, přesahuje na středoasijské typy zmijovitých hadů a balkánské populace zmije růžkaté (viz schůze Spolku chovatelů jedovatých plazů (SCHJP) v Prysku i mezinárodních konferencích pořádaných v ZOO a BZ v Plzni (viperazvdf.wbs.cz).
Od roku 2000 je řádným členem České společnosti entomologické (ČSE) a od roku 2005 místopředsedou Entomologického klubu při Labských pískovcích, který je zasedáním výboru ČSE schválen jako nová pobočka ČSE. Člen redakční rady Listů EK (entolabpis.wbs.cz). Od roku 2010 je ve zkráceném úvazku externistou Moravského zemského muzea v Brně.

Publikační činnost

Krátká hmyzí videa

 

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty