Pracoviště konzervace sbírkových předmětů

Václav Novák – vedoucí Oddělení péče o sbírku
tel.: +420 487 521 489; e-mail: novak@muzeumcl.cz

Přes své ekonomické vzdělání a kariérní růst na úseku práce a mezd zemědělského podniku vždy tíhnul spíše k rukodělným řemeslům a oboru starožitností.  Neváhal tedy se v roce 1991 začít těmto oborům věnovat naplno. V roce 2000 ukončil studia oboru starožitník. Za dobu 15 let působení na volné noze v několika oborech měl mnoho příležitostí osvojit si techniky dřevořezby, pozlacování, intarzií, restaurování obrazů, nábytku aj.. Veškeré své znalosti a dovednosti uplatňuje od roku 2006 v muzeu na pozici konzervátora a od roku 2011 ve funkci vedoucího Oddělení péče o sbírku. V soukromí je vedle muzikanta i velkým propagátorem muzejního přístupu k motoveteránům  a zarytým odpůrcem renovací.

Zuzana Korolusová – dokumentátor, sbírkový kurátor a konzervátor
tel.: +420 487 521 489; e-mail: korolusova@muzeumcl.cz

Vystudovala SUPŠS v Kam. Šenově. V muzeu působí od roku 2006, kde zpočátku pracovala jako dočasný dokumentátor numismatiky. Od roku 2011, po absolvování kurzu muzejní propedeutiky, pracuje v Oddělení péče o sbírkový fond na pracovišti konzervace sbírkových předmětů a správy sbírky výtvarného umění jako správce depozitáře, kurátor, dokumentátor a konzervátor. V rámci své sbírkotvorné činnosti vyhledává historická regionální výtvarná díla a rovněž doplňuje sbírku děl současných významných českolipských umělců, které aktivně oslovuje. Zároveň se zabývá digitalizací získaných informací o muzejních sbírkových předmětech a také pečuje o jejich stav metodami preventivních konzervačních zásahů.

Karel Kučera – konzervátor a sbírkový kurátor (novodobá militária)
tel.: +420 487 521 489

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty