Pronájem kaple

Kapli Nejsvětější trojice /koncertní Biberovu síň/ pronájímáme na koncerty jednotlivců i skupin. Kaple je vystavěna v barokním stylu a má kvalitní akustiku.

Kapli je možno pronajmout také na předávání vysvědčení a jiné slavnostní příležitosti.

Poplatky:
Za dobu přípravy a úklidu uživatelem pokud tato není v době otevření muzea, (v době od 9.00 do 12.00 hod.
a od 13.00 do 17.00 hod.) je účtován provozní poplatek ve výši 250 Kč /1 hod.

zimní období: 1185 Kč/1 hod.
letní období: 750 Kč/1 hod.

Školy a vzdělávací organizace, domovy a domy dětí a mládeže:

zimní období: 1422 Kč/1 hod.
letní období: 625 Kč/1 hod.

Pronájem klubovny

Klubovnu pronajímáme na přednášky a semináře. V klubovně je 64 míst, je technicky vybavena /tabule, videoprojekce/, má kuchyňku s vybavením.

Poplatky:

zimní období: 750 Kč/1 hod.
letní období: 525 Kč/1 hod.

Školy, domy a domovy dětí a mládeže:

zimní období: 625 Kč/1 hod.
letní období: 438 Kč/1 hod.

Za použití technického vybavení a přístrojů se k základní ceně připočítává 50 Kč za 1 hod. použití.

Pronájem klášterní zahrady

Za jednorázové využití prostor Klášterní zahrady včetně nasvícení, s využitím WC v přístavbě (vodné, stočné, elektrická energie v přístavbě), zajištění přístupu přes průjezd kláštera do zahrady (dohled strážného a dalších pracovníků VMG) a za provozně-organizační přípravu a realizaci bude stanoven minimální poplatek ve výši 800,- Kč za jednu hodinu pořádané akce. 

Dodávka elektrické energie se vždy účtuje pořadateli dle skutečné spotřeby elektrické energie dle provedeného odečtu. Napojení je možné pouze přes odběrné místo s elektroměrem.

Pronájem výstavních prostor 

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě stanovuje poplatek za pronájem pro vystavovatele za uskutečnění výstavy v galerijním prostoru  v areálu bývalého augustiniánského kláštera ve výši:
"GALERIE JÍDELNA": 1000,- Kč
"GALERIE CHODBA": 1500,- Kč

Svatby

Stanovení poplatků za svatební obřad v kapli a ambitu

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě stanovuje výši poplatku za jeden svatební obřad v objektu areálu kláštera – kaple (Biberova koncertní síň) a ambit na částku:

2.340,- Kč  bez DPH
2.831,- Kč s 21% DPH

Tento poplatek hradí režijní náklady provozu zařízení a dozoru.

Výše poplatku vstupuje v platnost dne 1.1.2023.                     

Konání svatebního obřadu v tomto objektu je upraven podmínkami v dohodě mezi MÚ Česká Lípa a VMG. Poplatek za svatební obřad bude uhrazen  bankovním převodem na účet VMG v České Lípě nebo přímo do provozní pokladny VMG.

Stanovení poplatků za svatební obřad v kapli „LORETA“

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě stanovuje výši poplatku za jeden svatební obřad v objektu kláštera VMG – kaple Loreta na částku:

3.900,- Kč bez DPH
4.719,- Kč s 21% DPH

Tento poplatek hradí režijní náklady provozu zařízení a dozoru.
Výše poplatku vstupuje v platnost dne 1.1.2019.                     

Konání svatebního obřadu v tomto objektu je upraven podmínkami v dohodě mezi MÚ Česká Lípa a VMG. Poplatek za svatební obřad bude uhrazen  bankovním převodem na účet VMG v České Lípě nebo přímo do provozní pokladny VMG.                                                                                                     

Stanovení poplatků za svatební obřad na Vísecké rychtě

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě stanovuje výši poplatku za jeden svatební obřad v objektu pobočky VMG v Kravařích, Víska 3, přednáškový sál (konírna) na částku:

1.800,- Kč bez DPH
2.178,- Kč s 21% DPH

Tento poplatek hradí režijní náklady provozu zařízení a dozoru.

Výše poplatku vstupuje v platnost dne 1.1.2022.                     

Konání svatebního obřadu v tomto objektu je nutno předem písemně objednat. Na základě zaslané objednávky bude na poplatek za svatební obřad vystavena  faktura. Fakturu je možno uhradit bankovním převodem na účet VMG v České Lípě nebo do provozní pokladny VMG.             

KOMPLETNÍ CENÍK VMG ZDE                                                                                        

Více informací na tel. čísle 487 824 145 nebo e-mail: muzeumcl@muzeumcl.cz

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty