Oddělení péče o sbírku

Pracoviště konzervace sbírkových předmětů
Václav Novák – vedoucí Oddělení péče o sbírku
tel.: +420 487 521 489; e-mail: novak@muzeumcl.cz

Zuzana Korolusová – dokumentátor, sbírkový kurátor a konzervátor
tel.: +420 487 521 489; e-mail: korolusova@muzeumcl.cz

Karel Kučera – konzervátor a sbírkový kurátor (novodobá militária)
tel.: +420 487 521 489

Pracoviště preparace živočichů
Michal Štěpánský – preparátor
tel.: +420 487 521 489

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty