Pracoviště nových dějin

Pracoviště nových dějin

Mgr. Tomáš Cidlina
tel.: +420 487 824 145, l. 21; GSM: +420 777 165 124; e-mail: cidlina@muzeumcl.cz

Po maturitě na gymnáziu v Mladé Boleslavi vystudoval obor historie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V magisterském cyklu se specializoval na dějiny raného novověku a v bakalářské a magisterské práci se věnoval osvícenství na jižní Moravě. Do vlastivědného muzea nastoupil v roce 2010 a po kratším působení v knihovně přešel jako historik na pracoviště nových dějin. Zde se kromě sbírkové práce a výstav věnuje také orální historii. Profesní zájem ho nejvíce směřuje k česko-německým vztahům v regionu nebo k místní literární paměti. Je členem redakční rady vlastivědného sborníku Bezděz.

Publikační činnost

Mgr. Ladislav Smejkal 
e-mail: Smejkal.Ladislav@post.cz

Dlouholetý pracovník českolipského muzea, autor mnoha vlastivědných publikací Českolipska, člen redakční rady sborníku Bezděz a od roku 2006 čestný občan města Česká Lípa.
Narodil se 30. září 1946 v Benešově nad Ploučnicí.
Na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze vystudoval obor historie a český jazyk. 
Do Vlastivědného muzea nastoupil v červenci roku 1969 na historické oddělení, pracoviště nových dějin.
Muzejní práce byla pro Ladislava Smejkala životním posláním a zahrnovala přípravu výstav, přednášek, odborných publikací, článků, zájezdů, rozhovorů a procházek po městě.
V roce 1991 stál u zrodu Vlastivědného spolku Českolipska a celých třicet let zde byl hlavním organizátorem spolkových akcí.
Ladislav Smejkal zemřel 5. září 2021.
 

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty