Pracoviště nových dějin

Pracoviště nových dějin

Mgr. Tomáš Cidlina
tel.: +420 487 824 145, l. 21; GSM: +420 777 165 124; e-mail: cidlina@muzeumcl.cz

Po maturitě na gymnáziu v Mladé Boleslavi vystudoval obor historie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V magisterském cyklu se specializoval na dějiny raného novověku a v bakalářské a magisterské práci se věnoval osvícenství na jižní Moravě. Do vlastivědného muzea nastoupil v roce 2010 a po kratším působení v knihovně přešel jako historik na pracoviště nových dějin. Zde se kromě sbírkové práce a výstav věnuje také orální historii. Profesní zájem ho nejvíce směřuje k česko-německým vztahům v regionu nebo k místní literární paměti. Je členem redakční rady vlastivědného sborníku Bezděz.

Publikační činnost


 

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty