Pracoviště etnografie a dokumentace památek

Pracoviště etnografie a dokumentace památek

Bc. Marek Hofman
etnograf, sbírkový kurátor, vedoucí pobočky Vísecká rychta
tel.: +420 487 824 145, l. 21; GSM: +420 774 825 090; e-mail: hofman@muzeumcl.cz

Studoval na Filozofické fakultě v Hradci Králové bakalářský obor: Archivnictví a historie a v současné době studuje na Filozofické fakultě UK navazující magisterský obor: Historie - české dějiny v evropském kontextu.
Od července roku 2016 pracuje ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě jako etnograf, sbírkový kurátor a vedoucí pobočky Vísecká rychta v Kravařích. Zabývá se také průzkumem a dokumentací památek. Je kurátorem sbírkových a mobiliárních fondů, s čímž souvisí tvoření sbírek a správa významných a rozsáhlých mobiliárních fondů. Další  pracovní náplní je příprava muzejních výstav a zajišťování tradičních akcí na Vísecké rychtě (Masopust, Velikonoce, Šikovné ruce). Přispívá do odborných periodik, například do vlastivědného sborníku Bezděz.
Od roku 2015 je členem Spolku přátel muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, kde se podílí na pořádání různých akcí a na dokumentování sklářské historie regionu.
V českolipském muzeu pořádá besedy a jednodenní výstavy nazvané "Posezení s country legendami".

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty