Botanický průvodce městským parkem v České Lípě

Městskému parku v České Lípě by spíše příslušelo označení lesopark, neboť jeho převážná část má charakter smíšeného lesa, pomineme-li cílenou výsadbu okrasných parkových dřevin (stromů a keřů).

Díky poměrně pestré skladbě maloplošných biotopů, jako jsou slunné stráně, vlhčí louky či lesní plochy v jeho vrcholové části, zde můžeme během roku sledovat bohatý vývoj nejen bylinného patra, ale také velmi hojný výskyt hub.

Každoročně v průběhu podzimních měsíců městský park doslova rozkvete pestrou paletou zástupců mykologické říše, jež vám představujeme rovněž na našich webových stránkách, a to v sekci Fotografický průvodce světem hub. Během loňského roku zde bylo zaznamenáno více než 100 druhů, a to jak jedlých, tak především nejedlých, jedovatých a dřevokazných hub.

Botanický a mykologický průzkum této přírodní lokality započal na podzim roku 2022 a pokračuje jarním aspektem roku 2023.

Zvu Vás proto nejen k jarní procházce rozkvetlým parkem, ale také k objevování jeho krás a života v něm po celý vegetační rok.

Ing. Marta Knauerová, botanička Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty