• Home
  • Expozice
  • Expozice exotických živočichů z celého světa
Expozice exotických živočichů z celého světa

Zvířata z celého světa

Exponáty vystavené v této expozici pocházejí z několika různých sbírek. Základem se stala sbírka Heinricha Wedricha z České Lípy. Tvoří ji exponáty, které tento sběratel získával koupí na svých obchodních cestách v druhé polovině minulého století. Orientoval se především na exoty ze všech zoogeografických oblastí. V roce 1904 odkázal H. Wedrich svou sbírku i s budovou muzea v Havlíčkově ulici městu.
V roce 1934 byla do muzea převezena z Chomutova sbírka loveckých trofejí spolku Hubert. Jednalo se o trofeje zvěře, denních i nočních dravců a řady druhů kachen.
V roce 1937 byla sbírka muzea doplněna další sbírkou, která pocházela z Karlových Varů. vytvořil ji V. Koch svými sběry ze severního Ruska a Sibiře a doplnil částí proslulé sbírky Feldeggovy.
Soubor všech zmíněných sbírek měl více než 3000 kusů. Část exponátů získalo muzeum ze školních sbírek, například z českolipského gymnázia, a jiných muzejí.
Další přírůstky do sbírky exotů získává muzeum od severočeských zoologických zahrad a od soukromníků. Od roku 1992 je sbírka doplňována i sběry dovezenými z přírodovědných expedic, které pořádá muzeum společně se společností ZOOGEOS.
Naším hlavním cílem je především uchování cenného historického souboru exotických exponátů a jeho další zpracování včetně doplnování o nové přírůstky. Expozice má sloužit široké veřejnosti i vědeckému zájmu odborníků.

   

   

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty