Těžba uranu na Českolipsku

Těžba uranu na Českolipsku

Napsali o nás:

Českolipský deník

RTM plus

iDnes.cz

vybezek.eu

ČT24

Těžba uranu hrála důležitou roli na území našeho státu, ale současně i v našem kraji.  Od konce 60. let 20. století, kdy do místního regionu přicházeli první prospektoři, uběhla dlouhá řada let. Ta je spojena spíše s bolestným zásahem do krajiny, ale také do lidských osudů. Ačkoliv je na většině míst vnímán spíše ekonomický přínos těžby nerostných surovin, zde by se na ni raději zapomnělo a to i přesto, že přinesla také určitý socio-kulturní rozvoj regionu. Příčinou je pravděpodobně způsob, jakým zde byl uran získáván, tedy onu kontroverzní chemickou těžbu pomocí vrtů, do kterých byla vtláčena kyselina sírová.

Přesto ani po šedesáti letech nelze zapomenout a je třeba věnovat tomuto tématu pozornost. Proto jsme se rozhodli vytvořit novou stálou expozici Těžba uranu na Českolipsku. V našem případě se zaměřujeme na hornický způsob dobývání, který souvisel mnohdy i s unikátní výstavbou důlních areálů a rozsáhlou spletí vydobytých podzemních prostor. Uran se v české křídové pánvi nachází ve specifických hydrogeologických podmínkách a tomu bylo nutné přizpůsobit i těžbu. Došlo tak k specifickým úpravám technického vybavení, dobývacích metod, vzniku hydrologických bariér, apod.

Jelikož jsou tyto skutečnosti již dávno minulostí, nabízíme vám možnost navštívit naši unikátní expozici
a seznámit se tak částečně s historií hornictví bývalých uranových dolů Hamr. Od ideového záměru
a získání prvních exponátů již uběhlo neuvěřitelných deset let. Ano, první exponát důlního vozu byl získán v roce 2012 a další v roce 2015 a 2017. Postupně jsme tak shromáždili poměrně rozsáhlý soubor exponátů a vlastními silami vytvořili expozici imitující podzemní uranový důl.

Ocitnete se v kulisách s autentickým důlním vybavením, např. výdřevou, hajcmany a kolejištěm doplněné o exponáty od technického vybavení, až po věci denní i osobní potřeby. V expozici dominuje důlní kolejová mechanizace a různé ruční nářadí. Některé prvky jsou zprovozněny a návštěvník si je může sám vyzkoušet, např. důlní rázový zvon. Máme zde i reliéfní mapu, kde jsou vyznačeny všechny původní důlní areály, zároveň doplněné o fotografie těžních věží vylaserovaných ve skle. Pozornému návštěvníkovi jistě neuniknou světelné a zvukové efekty. Celou expozici dotváří doprovodné panely, ve kterých se dočtete základní informace, které vypráví příběh od objevu uranu, přes původní význam Stáže pod Ralskem
a Hamru na Jezeře, o prospekci a těžbě, o technickém vybavení a mechanizaci až po zpracování uranu
a geologických podmínkách. Celou expozici provází dobové snímky horníků a způsobů dobývání uranu.

Petr Mužák

   

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty