Františkovy lázně

Františkolázeňské parky a lesoparky byly z historického hlediska postupně zakládány a budovány na místech původních močálů a slatinišť, a to již od počátku 18. století. Dnes tyto plochy zabírají více než 250 ha a jsou propletené desítkami kilometrů parkových cest a vycházkových tras.

Na severu lázeňského centra se rozprostírají Městské sady, na východě Sady Bedřicha Smetany, jižní park se táhne od centra směrem ke Kolonádě Natáliina pramene a další park se rozkládá západně od lázeňské zóny až k soustavě městských rybníků a Přírodní rezervaci Amerika.

Krátkodobý třítýdenní mykologický průzkum zde probíhal v měsíci únoru a níže uvedené snímky nalezených druhů jen potvrzují, že houby můžeme nalézat nejen ve volné, ale také v městské přírodě, a to po celý rok, tedy i v chladném období na konci zimy.

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty