Pracoviště archeologie a speleoantropologie

Archeologické pracoviště vzniklo v roce 1998 na základě pověřovací listiny Ministerstva kultury ČR a Dohody o podmínkách a rozsahu archeologické činnosti, uzavřené mezi Akademií věd ČR a muzeem. Zabývá se jednak záchrannými archeologickými výzkumy v regionu Českolipska, jednak vlastní vědecko-výzkumnou činností zaměřenou na pravěké osídlení severních Čech, na speleoantropologii (obor zkoumající vztah člověk - jeskyně od pravěku po současnost) a dokumentaci historických skalních nápisů, rytin a maleb. Má vlastní informační databázi archeologických lokalit a nálezů z okresu Česká Lípa, Podještědí i sousedních regionů, sestavuje databázi historických skalních rytin a nápisů. Pracoviště se také dlouhodobě podílí na výkonu archeologické památkové péče na území ORP Mnichovo Hradiště.

Personalia:

Mgr. Stanislav Martyčák – archeolog, vedoucí záchranných výzkumů
Tel.: +420 487 723 223; GSM: +420 606 687 307
archeolog@muzeumcl.cz

BcA. Vojtěch Novák – archeologický terénní specialista, archeologický grafik,
vedoucí pobočky Archeologické muzeum - Šatlava
Tel.: +420 487 723 223; GSM:  +420 720 636 237
satlava@muzeumcl.cz

Zuzana Frišová – sbírkový kurátor archeologie, terénní specialista
Tel.: +420 487 723 223; GSM: +420 721 674 965
frisova@muzeumcl.cz

Emeritní pracovník:
Vladimír Peša, Ph.D. – archeolog a speleoantropolog
archeolog@muzeumlitomerice.cz

Adresa pracoviště:

Pracoviště sídlí v budově Archeologického muzea - Šatlavě v České Lípě,
Vězeňská č.p. 189, 470 01 Česká Lípa

Adresa pro písemný kontakt:

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, p. o.
Pracoviště archeologie a speleoantropologie
Náměstí Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa

 

Naši partneři:
Odkaz na další stránky:
Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty