Zaměstnanci VMG v České Lípě

Ing. Zdeněk Vitáček
ředitel
tel.: +420 487 824 145, l. 33
GSM: +420 724 245 465
vitacek@muzeumcl.cz

Ludmila Klazarová, DiS. 
zástupce ředitele, vedoucí provozního oddělení a sekretariátu
tel.: +420 487 824 145, l. 20; GSM: +420 724 869 331; e-mail: klazarova@muzeumcl.cz

 

1. Oddělení odborná

Oddělení přírodovědné

Botanické pracoviště
Ing. Marta Knauerová – vedoucí Přírodovědného oddělení, botanička
tel.: +420 487 824 145, l. 31; GSM: +420 725 099 727; e-mail: knauerova@muzeumcl.cz

Pracoviště geologie a paleontologie
Petr Mužák – geolog
tel.: +420 487 521 489; e-mail: muzak@muzeumcl.cz

Pracoviště zoologie obratlovců
Ing. Zdeněk Vitáček – zoolog
tel.: +420 487 824 145, l. 33; GSM: +420 724 245 465; e-mail: vitacek@muzeumcl.cz

Pracoviště zoologie bezobratlých
Bc. Lukáš Blažej – zoolog
GSM: +420 739 089 629; e-mail: blazalukas@gmail.com, blazej@muzeumcl.cz

Pracoviště muzejní pedagogiky a ekologické poradny ORSEJ
Mgr. Kateřina Ledvinová
e-mail: ekoporadna@muzeumcl.cz

Oddělení historické

BcA. Vojtěch Novák – vedoucí Historického oddělení
Tel.: +420 487 723 223; satlava@muzeumcl.cz

Pracoviště archeologie a speleoantropologie (Archeologické muzeum)
Mgr. Stanislav Martyčák – archeolog, vedoucí záchranných výzkumů
Tel.: +420 487 723 223; GSM: +420 606 687 307; archeolog@muzeumcl.cz

BcA. Vojtěch Novák – archeologický terénní specialista, archeologický grafik,
vedoucí pobočky Archeologické muzeum - Šatlava
Tel.: +420 487 723 223; GSM: +420 720 636 237; satlava@muzeumcl.cz

Zuzana Frišová – sbírkový kurátor archeologie, terénní specialista
Tel.: +420 487 723 223; GSM: +420 721 674 965; frisova@muzeumcl.cz

Pracoviště nových dějin
Mgr. Tomáš Cidlina – historik, sbírkový kurátor - nové dějiny
tel.: +420 487 824 145, l. 27; GSM: +420 777 165 124; e-mail: cidlina@muzeumcl.cz

Pracoviště etnografie a dokumentace památek
Bc. Marek Hofman – etnograf, sbírkový kurátor, vedoucí pobočky Vísecká rychta
tel.: +420 487 824 145, l. 21; GSM: +420 774 825 090; e-mail: hofman@muzeumcl.cz

Pracoviště středověkých dějin
Ing. Jaroslav Panáček – historik
tel.: +420 487 824 145, l. 21; e-mail: panacek@muzeumcl.cz

Oddělení knihovního fondu

Pracoviště Odborné knihovny
Bc. Jaroslava Vondrová – vedoucí Oddělení knihovního fondu a pobočky Památník K. H. Máchy
tel.: +420 487 824 145, l. 24; GSM: +420 607 564 053; e-mail: vondrova@muzeumcl.cz

Pracoviště starých a sbírkových tisků
Bc. Jana Černá – knihovnice, sbírkový kurátor
tel.: +420 487 824 145, l. 37; e-mail: fridrichova@muzeumcl.cz

Magdalena Pujmanová – knihovnice
tel.: +420 487 824 145, l. 24; e-mail: pujmanova@muzeumcl.cz

Oddělení správy sbírky

Pracoviště Centrální evidence sbírky (CES)
Eva Schmidová – vedoucí Oddělení správy sbírky   
tel.: +420 487 521 489; GSM: +420 602 648 237; e-mail: schmidova@muzeumcl.cz

Pracoviště kurátorů a správců částí sbírek
Mgr. Jana Stránská – kurátor
tel.: +420 487 521 489; e-mail: stranska@muzeumcl.cz

Karolína Tankovská – kurátor
tel.: +420 487 521 489; e-mail: tankovska@muzeumcl.cz

Oddělení péče o sbírku

Pracoviště konzervace sbírkových předmětů
Václav Novák – vedoucí Oddělení péče o sbírku
tel.: +420 487 521 489; e-mail: novak@muzeumcl.cz

Zuzana Korolusová – dokumentátor, sbírkový kurátor a konzervátor
tel.: +420 487 521 489; e-mail: korolusova@muzeumcl.cz

Karel Kučera – konzervátor a sbírkový kurátor (novodobá militária)
tel.: +420 487 521 489

Pracoviště preparace živočichů
Michal Štěpánský – preparátor
tel.: +420 487 521 489

Oddělení výstav, výchovy, propagace a Galerie

Mgr. Jana Nastoupilová - vedoucí Oddělení výstav, výchovy, propagace a Galerie
tel.: +420 487 824 145, l. 32; GSM: +420 778 744 801, e-mail: nastoupilova@muzeumcl.cz

Pracoviště výstav, výchovy a propagace
Mgr. Jana Kočová - výstavy, propagace
tel.: +420 487 824 145, l. 28; GSM: +420 702 000 096, e-mail: kocova@muzeumcl.cz

Simona Vomáčková - grafika, výstavy
tel.: +420 487 824 145, l. 28, e-mail: vomackova@muzeumcl.cz

Pracoviště muzejní edukace
Bc. Šárka Novotná - muzejní edukátor
Tel.: +420 487 824 145, l. 31; GSM: +420 725 099 726; e-mail: edukace@muzeumcl.cz

Pracoviště fotodokumentační
Vladimír Štěpánský – fotograf
tel.: +420 487 824 145, l. 31 nebo 38; e-mail: stepansky@muzeumcl.cz

2. Oddělení ostatní

Oddělení personálně-ekonomické

Pracoviště ekonomické, účetní a účtování projektů EU
Gabriela Mothejzíková – vedoucí personálně-ekonomického oddělení
tel.: +420 487 824 145, l. 23; GSM: +420 778 536 447; e-mail: mothejzikova@muzeumcl.cz

Pracoviště personální a majetkové
Petra Hornová
tel.: +420 487 824 145, l. 29; GSM: +420 778 744 838; e-mail: personalni@muzeumcl.cz

Dana Nováková
tel.: +420 487 824 145, l. 29; GSM: +420 778 536 452; e-mail: novakova@muzeumcl.cz

Oddělení provozní

Pracoviště sekretariát kanceláře ředitele
Ludmila Klazarová, DiS. – zástupce ředitele, vedoucí provozního oddělení a sekretariátu
tel.: +420 487 824 145, l. 20; GSM: +420 724 869 331; e-mail: klazarova@muzeumcl.cz

Marian Überhuber – referent majetkové správy
tel.: +420 487 824 145, l. 39; GSM: +420 770 193 653; e-mail: spravce@muzeumcl.cz

3. Pobočky

Archeologické muzeum - Šatlava (Česká Lípa)

Vězeňská 189
470 01 Česká Lípa
tel.: +420 487 723 223; e-mail: satlava@muzeumcl.cz (vedoucí pobočky BcA. Vojtěch Novák)
mapa

Památník K. H. Máchy (Doksy)

Máchova 150
472 01 Doksy
tel.: +420 771 289 398; e-mail: vondrova@muzeumcl.cz (vedoucí pobočky Bc. Jaroslava Vondrová)
mapa

Vísecká rychta (Kravaře)

Víska 3
471 03 Kravaře
tel.: +420 487 868 296; e-mail: hofman@muzeumcl.cz (vedoucí pobočky Bc. Marek Hofman),
e-mail: viseckarychta@muzeumcl.cz
mapa

 

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty