Krátká hmyzí videa

L. Blažej [ed.] 2022: Severočeská entomologie – Entomologia Bohemiae septentrionalis.

Entomologií (nauka o hmyzu) se na severu Čech zabývá kolektiv profesních i amatérských entomologů. Prezentace představuje část jejich dvacetileté činorodosti, jak byla demonstrována stejnojmennou výstavou Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě a Entomologického klubu při Labských pískovcích – pobočky České společnosti entomologické. Součástí jsou také obecné metodiky tohoto přírodovědného odvětví od sběru a zpracování hmyzu, tvorbu sbírek až po zobrazovací metody.

Poznání hmyzu je zásadním zdrojem pochopení přírodních procesů, které jsou podstatné pro život na Zemi. Procesů, které tu byly a jsou. Procesů, které nás ještě čekají… Prezentace je v závěru věnována jubilejním 50 letům CHKO Labské pískovce (1972–2022).

L. Blažej [ed.] 2022: Dipterologický průzkum Českolipska.

Představení víceletého výzkumného projektu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě a Entomologického klubu při Labských pískovcích – pobočky České společnosti entomologické, na němž se podílí přední odborníci českých muzeí a jejich externisté, specialisté na vybrané čeledi dvoukřídlého hmyzu (Diptera). Příroda a fauna hmyzu v posledních letech prodělává zásadní změny. Dochází k vymírání našich tuzemských druhů a hojnému výskytu expanzivních i invazních cizokrajných. Projekt, týkající se jedné z nejsložitějších hmyzích skupin, navazuje na nedávný shodný průzkum Jizerských hor, Frýdlantska a okolí (2000–2017). Každoroční společné exkurze probíhají v různých termínech vegetačního období v letech 2018–2023. Týdenní exkurze jsou zaměřeny na Dokesko, Ralskou pahorkatinu, Provodínsko a okolí v Lužických horách, Českém středohoří a Kokořínsku.

L. Blažej [ed.] 2022: Nejkrásnější brouci tropů.

Výběr nejvýraznějších brouků ve světovém pojetí, o nichž vypráví legendární příběhy Jaroslav Mareš a Vlastimil Lapáček (1980), autoři dobrodružné knihy Nejkrásnější brouci tropů. Prezentace souvisí se stejnojmenným panoráma, jenž je součástí expozice Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě (VMG) Svět hmyzu a pavoukovců. Preparáty broučích obrů a predátorů jsou instalovány netradičně od klasického pojetí expozic, ve fyziologických polohách. Využité preparáty pochází z depozitářů VMG, přičemž nejobsáhlejší materiály jsou součástí sbírky K. Petrželky (roháčovití Vietnamu). Na přípravě se podíleli také spolupracovníci muzea Martin a Matěj Petrželkovi (zájmový chov tropických brouků) a Rostislav Sehnal (střevlíci rodu Coptolabrus). Technické zázemí při tvorbě pozadí panoráma zprostředkovala firma Proreko (Varnsdorf).

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty