Botanický průvodce po Holém vrchu

V našem dalším přírodovědném průvodci, Vás zveme na celoroční webové procházky po Holém vrchu. Nachází se na samém okraji zastavěné části města Česká Lípa a vždy byl považován za jednu z nejseverněji položených lokalit s výskytem teplomilné květeny.

Více než před sto lety, zde převažovaly travnaté stepi a bylinné porosty s křovinami. Holý vrch byl tedy skutečně „holý“. První pokus o jeho zalesnění zde proběhl v letech 1885–1890, kdy bylo místním okrašlovacím spolkem vysázeno přes 100 000 sazenic různých druhů stromů. Byla to směs smrků, dubů, buků, borovic a jírovců, které byly využity pro alejovou výsadbu, stejně tak, jako jilmy, vysazené podél cesty vinoucí se k vrcholu.

Stromové a keřové patro se začalo postupně rozrůstat a vytlačovat tak běžné, méně konkurenčně silné bylinné druhy na jeho úpatí. Přesto, že původní stepní a křovinná společenstva z Holého vrchu nenávratně zmizela a byla přetvořena ve společenství lesa, nalézáme zde během celé vegetační sezóny poměrně velký počet zastoupených druhů, ať již původních či zavlečených.

Holý vrch je díky častým procházkám obyvatel protkán mnoha cestičkami a právě podle nich lze nalézt od jara do podzimu stále nové a postupně rozkvétající druhy.

A právě k jejich poznání Vás v tomto dalším přírodovědném průvodci zve,

Ing. Marta Knauerová, botanička Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty