Mnoho zdraví, štěstí a lásky v novém roce 2022
přejí pracovníci Archeologického muzea a Historického oddělení
Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě


 

Mezinárodní den archeologie v České Lípě 2021

sobota  16. 10. 2021

"Mezinárodní den archeologie je oslavou archeologie a nadšení z objevování. Každoročně třetí sobotu v říjnu různé archeologické organizace napříč celým světem nabízejí archeologický program a aktivity návštěvníkům všeho věku a všech zájmů."
Svátek archeologie byl poprvé slaven v USA v roce 2011, rychle však pronikl do zahraničí a v roce 2013 už jej slavilo přes 70 tisíc lidí v různých zemích světa. Od roku 2014 se pravidelně koná i v České republice.

V rámci oslav Mezinárodního dne archeologie se již popáté zájemcům otevře Archeologické muzeum - Šatlava v České Lípě, kde budou k vidění kromě stálé expozice zatím nevystavené exponáty z naší muzejní sbírky, doplněné o videoprojekci.
Těšit se můžete na komentované prohlídky, dílničku pro děti i dospělé, prohlídku nově zrekonstruované zahrady Archeologického muzea a další překvapení.

Program od 9:00 do 17:00 hod. Vhodné i pro rodiny s dětmi.
Vstup zdarma. 

Jste srdečně zváni!

Doplňující informace: vstup je možný pouze s negativním výsledkem antigenního testu, který není starší než 72 hodin, popř. s negativním výsledkem RT-PCR testu, který není starší než 7 dnů, dále s platným potvrzením o dokončeném očkování (nejméně 14 dní od ukončení očkování) nebo s potvrzením o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19, od něhož neuplynulo více než 180 dnů. Prosíme o dodržování aktuálních protiepidemických opatření. Děkujeme.

Vloženo  10.  10.  2021

 

Virtuální výstava: Českolipský kachel – Alegorie z Panské ulice

Virtuální výstava Českolipský kachel – Alegorie z Panské ulice je věnována jednomu z mnoha nálezů získaných při záchranném archeologickém výzkumu realizovaným pracovištěm archeologie a speleoantropologie Vlastivědného muzea v České Lípě v roce 2018 v prostoru zahrady domu čp. 229/4. Prezentovaný kachel je zachovaný v množství fragmentů, které umožnily pomocí 3D technologie vytvořit jeho rekonstrukci. Vyobrazení na čelní stěně kachle v podobě ženy s dítětem pravděpodobně představuje renesanční motiv alegorie ctnosti Charitas.

SPUSTIT VÝSTAVU

Vloženo  28.  6.  2021

 

Představujeme program Archeologického léta 2021

Vydejte se po stopách našich předků a navštivte s námi archeologické památky ve vašem okolí.

"Archeologické ústavy AV ČR v Praze a v Brně ve spolupráci s dalšími archeologickými pracovišti si pro Vás připravily řadu komentovaných prohlídek vybraných archeologických lokalit. Prohlídky budou zajišťovat odborníci, kteří umožní nahlédnout, co obnáší práce archeologa a co se skutečně skrývá v zemi na známých i trochu pozapomenutých lokalitách."

Nabídku akcí Archeologického léta 2021 naleznete zde.

Vloženo  16.  6.  2021

 

Zahájení návštěvnické sezóny v Archeologickém muzeu v České Lípě

V úterý 4. května se po dlouhé pauze opět pro veřejnost otevírají pobočky Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě :)

Vydejte se za prohlídkou expozic do pobočky Archeologické muzeum - Šatlava v České Lípě a seznamte se s archeologií jeskyní a skalních převisů severních a severovýchodních Čech, Jesenického krasu či Podyjí. Druhá část expozic je věnována archeologickému poznávání České Lípy, vlastnímu objektu bývalé městské šatlavy a dějinám vězeňství a výkonu práva v České Lípě.

Navštívit nás můžete denně kromě pondělí, vždy v 9-12 a 13-17 hod.
Děkujeme za přízeň a těšíme se na Vás.

Podrobné nformace naleznete zde.

Vloženo  4.  5.  2021

 

Obsah postupně aktualizujeme a doplňujeme ze starého webu.
Obsah starého webu naleznete zde.

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty