Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, 

příspěvková organizace Libereckého kraje

Nadregionální zaměření:  MUZEUM EXOTICKÉ PŘÍRODY, JESKYNNÍ ARCHEOLOGIE A K. H. MÁCHY

Krátký film o historii augustiniánského kláštera v České Lípě zde.


Výzva veřejnosti

Českolipské vlastivědné muzeum má dlouhodobý zájem o předměty denní i sváteční potřeby, o různé písemnosti a korespondence, vybavení domácností apod., aby je mohlo eventuálně zařadit do svých sbírkových fondů. Klenoty jsou pro nás především písemnosti, fotografie a předměty, které pochází z Českolipska. 
S tím souvisí výzva k veřejnosti, kterou muzeum touto cestou činí: Pokud budete vyhazovat či se chcete zbavit přebytečných starých krámů, nabídněte nám je do muzea. Budou-li nás zajímat, zevidujeme je a uložíme, aby nebyly více starými krámy zvány. Více informací zde.
 

 

Výstavy a akce
 

Rozbzuč Déčko!
To, že je hmyz užitečný, určitě víte. Ale věděli jste, že se bez něj neobejde ani Déčko?
Bez hmyzu bude uschlé a ošklivé. Naštěstí však existuje způsob, jak Déčku pomoci.
A zapojit se můžete i vy! Vydejte se o prázdninách s dětmi na tři místa, naučte se něco o hmyzu a vymyslete si vlastní hmyzáky, které pak pošlete na Déčko. Na vybrané pomocníky čekají ceny: deskové a karetní hry. Jedním z míst, kde se můžete něco zajímavého dozvědět, je i naše muzeum!
Mapu výletů, speciální mobilní aplikace a všechny potřebné informace najdete na www.rozbzucdecko.cz

 

Ambit: 28. 6. - 1. 9.: Pohádkové prázdniny Andrey Popprové - interaktivní výstava ilustrací
Vernisáž 27. 6. v 16:30 - za účasti autorky a s vystoupením ZUŠ Doksy.

 

 Galerie Jídelna:
 21. 6. - 29. 9.: Tomáš Záborec - Dřevomalby
Vernisáž 20. 6. v 17 hodin

 

 

 

Síň Josefa Maštálka: 27. 6. - 29. 9.: Z kaleidoskopu dějin 19. a 20. století 
Vernisáž 26. 6. v 16:30 hodin 


 

 

Svaté schody: 16. 5. - 30. 10.: Černobílé kontrasty - výstava prací a fotografií žáků výtvarného ateliéru Kamily Nešporové, ZUŠ Česká Lípa
Vernisáž 15. 5. od 17 hodin

 


 


Památník K. H. Máchy: 3. 5. - 25. 10.: Vale, lásko ošemetná - Výstava představí kramářské písně
a modlitební tisky jako doposud ne zcela doceněný pramen k dějinám české knižní kultury a zároveň jako jeden ze specifických prvků pololidové kultury v kontextu díla Karla Hynka Máchy.
Vernisáž s vystoupením žáků ZUŠ Doksy -  2. 5. od 17 hodin.


 


Galerie Chodba: 15. 3. - 31. 12.  Lukostřelci a ostrostřelci v České Lípě - Výstava představuje činnost dvou významných střeleckých spolků v České Lípě. Kromě historie obou spolků jsou zde představeny jejich kuše, pušky, dřevěná maketa orla, prapory, části uniformy ostrostřelců
a 38 malovaných ostrostřeleckých terčů. Vernisáž 14. 3.  v 17 hodin

 

 


Ambit: 11. 4. - 17. 11. 2019:  Brusírny a mačkárny skla na Českolipsku a Jablonecku
Vernisáž 10. 4. od 16:30 hodin.
 

 Exponát měsíce: Mapy významného českého kartografa Františka Jakuba Jindřicha Kreibicha 
 

 


 

PŘIPRAVUJEME
 


Památník K. H. Máchy: 17. 8.: Městské slavnosti.  Beseda, autogramiáda a výtvarná dílna
se spisovatelkou Andreou Popprovou, od 14.30 hodin pohádka divadla NAVĚTVI, tvůrčí dílny.
Program od 12 do 18 hodin.

 

 ORSEJ: 30. 8.: Mezinárodní noc pro netopýry

 

 

 


Letní nabídka pro studenty vysokých a středních škol:

Dokumentace skalních rytin, nápisů a dalších prvků historické krajiny
v CHKO Český ráj 2019

Nabídka účasti na 18. etapě archeologicko-epigrafického výzkumného projektu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě,
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR - Správy CHKO Český ráj a Geoparku Český ráj o. p. s., realizovaného ve spolupráci
s Domem přírody Českého ráje.a dalšími odbornými partnery.

Termín II. turnusu:  19. – 30. srpen 2019

Podrobné informace naleznete zde.

 


Archeologické muzeum - Šatlava v České Lípě

Pobočka Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.

- Expozice jeskynní archeologie (České Švýcarsko, Českolipsko, Český ráj, Broumovsko, Ještědský kras, Jesenický kras, Ledové sluje v Podyjí)
- Zpřístupněné jeskyně Čech, Moravy a Slezska
- Archeologie České Lípy
- Vězeňský kout
- Virtuální prohlídka středověké České Lípy

Letní provozní doba:  od května otevřeno denně kromě pondělí.

Podrobné informace naleznete zde.