Ambit

Speciálním prostorem pro pořádání velkých příležitostných výstav
se stal klášterní ambit, prvně zpřístupněný v roce 1961, podruhé v roce 1975 a potřetí v roce 1990.

Součástí ambitu je v letech 1762-1766 postavená barokní kaple Nejsvětější Trojice. Konaly se zde mše, stala se i místem, kde studenti a novicové s knězem rozjímali, přijímali punkta na další den a poté je rozebírali. Dodnes ji zdobí původní obraz stejného jména, dílo potulného malíře Ignáce Raába. Pod ním je kopie obrazu Panny Marie Dobré rady, kterou augustiniáni uctívali. Oltář zdobí dva relikviáře s ostatky svatých. Jsou zdobené květinami vyrobenými ze skleněných perliček a pospojované drátky. Tato výzdoba poukazuje na typická odvětví našeho regionu – sklářství a drátenství (které se vyvíjelo v Horní Libchavě). Na stěnách visí dřevěné obrazy z Bezdězu zobrazující křížovou cestu. Varhany na kůru nejsou původní, ty byly zničené v 50. letech minulého století. V té době byl v klášteře internát učiliště ČSAO, učňům se dařilo pronikat do zdejších prostor a jejich zálibou bylo házet píšťalami z varhan z kůru do prostoru kaple.

Kaple byla přejmenována na Biberovu podle barokního skladatele Ignáce Bibera, narozeného ve Stráži pod Ralskem (za svoje umění byl povýšen do šlechtického stavu). Konají se v ní koncerty, vernisáže, svatby.

Ambit  - Svaté schody

Součástí klášterního ambitu jsou i Svaté schody. Jedná se o napodobeninu schodů ze Svatyně svatých v římské Lateráně. Pocházejí z Pilátova paláce v Jeruzalémě, po kterých byl Ježíš veden k výslechu. Do Říma byly převezeny ve 4. století. Jejich napodobeniny, stejně jako Lorety, se nachází v různých místech Evropy. Ty českolipské jsou zhotovené z rudého mramoru. Každý schod je opatřen křížkem, pod kterým je ukrytý ostatek svatého. Komu patřil, můžeme zjistit pohledem na křížek, kde je vyryté jeho jméno. Po stranách Svatých schodů vznikly dvě zvláštní kaple: první byla vězení Kristovo se sochou bičovaného a okovy svázaného Ježíše, a druhá byl Boží hrob. Svaté schody jsou pro věřící posvátnou památkou, a aby alespoň symbolicky zakusili bolest a ponížení, které potkalo Ježíše, scházeli je po kolenou. Zvláště v době postní před Velikonocemi byly kajícníky vyhledávané.

Svaté schody jsou sočástí ambitu - hlavního výstavního prostoru muzea. Bývají zde umístěny menší výstavy - fotografické, práce studentů místních škol...

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty