Galerie Jídelna

Galerie Jídelna vznikla v roce 2000 při tehdejším Okresním vlastivědném muzeum v České Lípě. Výstavní prostory
se nacházejí v bývalém refektáři (jídelně) klášterního komplexu, kde muzeum sídlí, a rovněž v přiléhající chodbě. Galerie Jídelna se svým zaměřením nevyhraňuje vůči žádnému uměleckému směru jako malba, plastika, performance, fotografie, ale naopak se snaží pojmout a prezentovat umění ve všech podobách v celé své různorodosti. Galerie oslovuje jak autory mladé nastupující generace, tak i autory známé a zavedené.
V uplynulých letech hostila galerie například tyto osobnosti české a slovenské výtvarné scény: Petr Nikl, Roman Franta, Tomáš Císařovský, Michael Rittstein, Vladimír Franz, Aleš Lamr, Ivo Rozsypal, Palo Macho, Alena Matějka, Tomáš Záborec, Vladimíra Zborníková, Renata Grolmusová, Michal Janovský, Vít Vejražka, Markéta Váradiová, Václav Lahovský, Klára Horáčková, Manuel Rodríguez Méndez, Luděk Paprskář, studenti PF UJEP Ústí nad Labem, Vladimír Kiseljov.

Poplatek za pronájem výstavních prostor v galerijním prostoru „Jídelna“ ………. 1000,- Kč

Poplatek za pronájem výstavních prostor v galerijním prostoru „Chodba“ ………..1500,- Kč

Vladimíra Procházková - vedoucí Oddělení výstav, výchovy, propagace a galerie
tel.: +420 487 824 145, l. 28, GSM: +420 702 000 096 ; e-mail: prochazkova@muzeumcl.cz 
 

Výstavní plán 2022

Galerie Chodba
3. 3. - 29. 5.   ● Vladimír Štěpánský – 8 x 10 inch aneb Kontaktní otisky z negativů

Vernisáž 2. 3. od 17 h

Výstava černobílých fotografií z negativů pořízených velkoformátovým fotoaparátem zpracovaných klasickou fotografickou technikou zachycuje krajinu, která má různé podoby a nálady. Po dešti při vyjasněné obloze nám nabízí krásné výhledy, v mlžném oparu je melancholická. A právě melancholickou náladu zachytil na svých fotografiích Vladimír Štěpánský, neboť rád fotografuje při zatažené obloze či v mlze s občas prosvítajícím sluncem.

1. 6. – 30. 9.                      ● KOMenský v KOMiksu
                                             430 let od narození J. A. Komenského.
                                             Výstava originálním způsobem provede celým životem J. A. Komenského.
                                             Prostřednictvím komiksové podoby se seznámíte s hlavními životními  
                                             událostmi, dílem a odkazem Učitele národů. Příběh Komenského života
                                             sepsala Klára Smolíková a svými obrazy ho doprovodil komiksový
                                             ilustrátor Lukáš Fibrich.

Výstava zapůjčena z Národního pedagogického muzea a knihovny
J. A. Komenského.

6. 10. – 31. 12.                 ● Knihy v době panování Rudolfa II.
                                             Výstava s ukázkami tisků z produkce soudobých tiskáren poskytne  náhled
                                             do života českých zemí v době, která zaujímá v dějinách českého knihtisku
                                             pozoruhodné místo nejen co do počtu vydaných knih, jejich tematické  
                                             a literární rozmanitosti a vývojem typografické úpravy, ale též rozvojem
                                             knižního trhu a budováním knihoven na různých společenských úrovních.
                                             To vše je ovlivněno děním v okolním světě i kosmopolitním prostředím
                                             císařského sídla. Výstava bude doplněna knihami ze sbírky Bohumila Malotína.

                                    Panelová část výstavy zapůjčena Knihovnou Akademie ČR.

Galerie Jídelna
3. 3.  – 12. 6.  ● Lucrezia Škaloudová Puchmajerová – Země ze mě

Vernisáž 2. 3. od 17 h

Autorka se věnuje grafické tvorbě, především monotypii, která jí umožňuje malířskou volnost kombinovat s grafickým tiskem. Inspiraci hledá v přírodě, v jejích liniích i tvarech a strukturách různých materiálů. Motivy nejsou samostatnými obrazy, většinou jsou kompozičně a barevně proměňovány
do větších celků. Její dílo vždy vychází z reálné krajiny přetvořené do vlastního výtvarného jazyka, jehož prostředky jsou abstrahování, soustředění se na barevnou stránku a hru se světlem a tmou. Výstava L. Škaloudové Puchmajerové je věnována tvorbě posledních sedmi let.

17. 6. – 18. 9.                 Setkávání – společná výstava obrazů čtyř umělců
vernisáž 16. 6.                       Miroslav Pangrác, Jana Heřmanová, Milan Pokorný a Daniel Váchal

23. 9. – 31. 12.              ● Jan Katzer – Všední radosti
vernisáž 22. 9.                       fotografie

Aktuality můžete sledovat i na Facebooku

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty