Výstavy hub

Výstavu hub spojenou s mykologickou poradnou pořádá Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě každoročně, a to nejčastěji v měsíci říjnu, kdy je předpoklad největšího růstu hub. Jde o výstavu svým pojetím velmi specifickou a velmi náročnou nejen na její přípravu, na vlastní instalaci, na daný prostor, jež musí splňovat specifické podmínky, ale také na její organizaci a průběžnou aktivní kontrolu výstavy po celou dobu jejího trvání. Pro vystavené druhy je nezbytné chladné prostředí a zamezení přímého slunečního svitu po celou dobu jejich vystavení.

Harmonogram výstavy je následující: Sběr hub probíhá od úterý do čtvrtka, přičemž instalace druhů musí být ve čtvrtek komplexně dokončena. Vlastní výstava probíhá od pátku do neděle, deinstalace pak v pondělí dopoledne, kdy je vlastivědné muzeum pro veřejnost uzavřeno.

Výstava hub Libereckého kraje spadá do činnosti ekoporadny Orsej, a proto nemá význam pouze zájmový, informační, ale především vzdělávací. Již po mnoho let je připravována ve spolupráci se studenty Střední odborné školy Česká Lípa v oboru ekologie a životního prostředí jako forma jejich praktické výuky. Zúčastnění studenti musí během jednoho dne zvládnout pod vedením zkušeného mykologa, pedagogů a pracovníků muzea vybrat, vytřídit a nainstalovat až 300 druhů hub. Pro školy mateřské, základní a speciální jsou připraveny doplňkové výukové a tvůrčí programy, jichž se žáci účastní ve velkém počtu během následujícího pátečního dne.

Výstava hub je širokou veřejností velice oblíbená a velmi žádaná i z toho důvodu, že se její přípravy veřejnost aktivně a velmi ráda účastní. Nejen během její přípravy, ale také v jejím průběhu návštěvníci sami přinášejí nalezené druhy hub, které jsou odborným mykologem určeny a zařazeny do výstavy. Stávají se tak jejími spoluautory a výstavu během tří dnů navštíví často i několikrát. Mykologická poradna je návštěvníkům k dispozici během víkendu, a to ve stanovený čas. Po celou dobu je výstava přístupná zcela zdarma.

Výstava hub je pro Vlastivědné muzeum velmi hodnotná především z hlediska odborného. Díky tomuto organizovanému a plošnému sběru hub bylo v Libereckém kraji objeveno již mnoho vzácných druhů a lokalit, zasluhujících si odbornou pozornost a ochranu. Takovým příkladem je i Přírodní rezervace Jílovka, která byla v oblasti Holanských rybníků vyhlášena Krajským úřadem Libereckého kraje v roce 2011. Předmětem ochrany této lokality byla právě cenná mykoflóra zastoupená vzácným druhem hřibu rubínového či měcháčku síťnatého, jež byl do té doby považován za druh v České republice vyhynulý.

Nalezené a vystavené druhy hub se tak stávají cenným vědeckým materiálem pro další přírodovědné průzkumy, které patří rovněž, krom činnosti kulturní a osvětové do činnosti českolipského vlastivědného muzea. Všechny vystavené druhy hub jsou průběžně nafoceny a jejich snímky připraveny pro uvedení na informační mykologický web muzea. Vzácné druhy hub jsou po ukončení výstavy speciálně ošetřeny a zařazeny do sbírky muzea, kde se stávají cenným dokladem vypovídajícím o bohatosti a pestrosti přírody Libereckého kraje z hlediska mykologického.

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě patří tak k jedním z mála muzeí, jež právě mykologickou sbírku v České republice spravuje a průběžným celoročním mykologickým průzkumem cíleně rozšiřuje.

Fotografie jednotlivých vystavených druhů uvedené v naší galerii jsou pouze dokumentační, a proto byly ve většině případů doplněny fotografiemi pořízenými přímo v terénu, v přirozeném prostředí výskytu daného druhu. Veškeré tyto snímky jsou na web muzea uvedeny z archivů Ing. Marty Knauerové a externě spolupracujících odborných mykologů Josefa Slavíčka (aktivní spolupracovník muzea do roku 2019) a Mgr. Martina Kříže s jejich souhlasem či v zastoupení jejich zástupců (paní Libuše Urubová, životní partnerka Josefa Slavíčka). Oběma uvedeným mykologům patří velký dík nejen za jejich nesmírnou a obětavou pomoc při pořádání výstav, přednášek a exkurzí, ale především za jejich odborné konzultace poskytované během let v rámci každodenní vzájemné spolupráce.

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty