Královská obora Stromovka v Praze

Bývalá královská obora zvaná Stromovka prošla během posledních let rozsáhlými úpravami, a to včetně revitalizace tří stávajících rybníků a založení dvou nových. Udržení vody v městské krajině, výsadba nových stromů, rostlin, úprava parkových ploch a také velmi podstatné ponechání přirozeného lesoparku na poměrně velké ploše, dala tomuto místu ráz nejen přírodně, ale také kulturně a sportovně dobře využitelného místa.

Galerie snímků pořízených na této lokalitě během července 2022 svědčí o bohatosti a pestrosti druhů rostlinných i mykologických, a to především v „bezzásahových“ lesních porostech  a pravidelně kosených lučních plochách mezi nimi se prolínajících. I navzdory suchým letním dnům zde bylo zaznamenáno poměrně velké množství druhů hub, které vám spolu s druhy bylinnými předkládáme. Odborným poradcem v oboru mykologie je pro naše muzeum uznávaný mykolog pan Martin Kříž, jež nejen „bdí“ nad správností identifikace všech nalezených druhů hub, ale také je konzultantem v tomto oboru pro širokou veřejnost.

Přestože tento rozsáhlý příměstský lesopark, jakým je Královská obora Stromovka v Praze,  nebývá turisticky cíleným místem návštěvy hlavního města Prahy, procházka touto lokalitou ležící v bezprostředním sousedství holešovického Výstaviště za to rozhodně stojí.

Nahlédněte do naší galerie a přesvědčte se, že i v těchto místech se můžete cítit stejně hezky jako i jinde ve volné přírodě.

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty