Geologická expozice

Geologie a mineralogie

Správce Petr Mužák

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě se může právem pyšnit nádhernými sbírkami. Pracoviště geologie a paleontologie spravuje rozsáhlý sbírkový fond minerálů, hornin, kaustobiolitů, nábrusů, výbrusů, fosílií a ostatního materiálu spojeného s geologií, hornictvím, apod.
Sesbírané exponáty pocházejí většinou z pozůstalostí soukromých sběratelů, z vlastních sběrů odborných pracovníků a v neposlední řadě i z nákupů na mineralogických burzách.
Hlavní mineralogický soubor získaný okolo roku 1987 čítá několik tisíců kusů vzorků mnohdy výstavní kvality i z již zaniklých sběratelských lokalit. Právě tyto sbírky přivedly odborné pracovníky na myšlenku vytvořit stálou expozici, která by mohla návštěvníkovi přiblížit krásy neživé přírody.

Mineralogie a paleontologie světa

V přízemí hlavní budovy bývalého augustiniánského kláštera vznikla stála expozice s názvem Mineralogie a paleontologie světa. Autory a zároveň i realizátory výstavy byli Tomáš Malý a Ing. Zdeněk Vitáček. Minerály jsou vystaveny dle obecně užívaného systému a u každého exponátu je uvedeno místo jejich nálezu. Vitríny jsou zároveň barevně odlišeny a každou stylově dotváří malované pozadí od MgA. Pavla Vašíčka.
Návštěvníci zde mají možnost shlédnout ukázky minerálů jak z České republiky tak ze světových lokalit. Mezi nimi je např. zlato ze Zlatých Hor, stříbro z Příbrami, měď z Maďarska, acháty z Brazílie, ametyst z Bánské Štiavnice, hematit z Itálie, apatit z Ukrajiny a nebo třeba i torbernit z Konga i vzácné minerály z Afriky. V posledních vitrínách si lze prohlédnou běžné horniny, které se vyskytují na území České republiky a paleontologické nálezy převážně z České republiky ale i Německa.
Zajímavostí, které i tato expozice nabízí, je možnost pozorování minerálů světélkujících v UV záření. Světélkování je vlastnost, která není v běžných podmínkách viditelná, ale je k ní zapotřebí záření o určité vlnové frekvenci. Tuto schopnost mají pouze některé minerály. Naše muzeum ukazuje projevy luminiscence zejména na fosfátech skupiny uranylu, kde se projevuje výrazná žlutozelená fluorescence.

Regionální expozice

V prvním patře je k vidění geologická expozice zaměřená na region a jeho blízké okolí. Návštěvník zde může shlédnout minerály od Ještědu po Děčínsko. Ve vitríně se nacházejí krásné ukázky natrolitu z Puchavce, chabasitu z Pihelu, kalcitu ze Světlé pod Ještědem, jaspisu z Proseče pod Ještědem nebo barytu z Červeného vrchu u Děčína. Na výstavních soklech jsou umístěny vzorky skoro všech hornin, které může běžný člověk v regionu nalézt. Prosklená vitrína v blízkosti okna nabízí pohled do geologické minulosti v podobě fosílií křídového moře. Nacházejí se zde jak zástupci ze zkamenělé fauny
tak i ze zkamenělé flóry.
Kompletní situaci daného regionu dokládají i exponáty typických čedičových sloupků a železivců, které jsou rozesety v okolí Stráže pod Ralskem nebo i Máchova jezera. Dále zde jsou k vidění souvky, které jsem v druhé době ledové, tzv. Elsterské, přinesl pevninský ledovec ze severní Evropy. Vše je doplněno texty z oblasti regionální geologie, částečně paleontologie
a v neposlední řadě i těžby uranu.

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty