• Home
  • Kus domova v České Lípě

Kus domova v České Lípě

Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě, připravila online přednášku s názvem „Kus domova v České Lípě“, která je zároveň doprovodnou akcí výstavy „Kus domova“, konané v červnu až říjnu 2021 na náměstí T. G. Masaryka v České Lípě za spolupráce Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě a města Česká Lípa. Přednáška proběhne vzhledem k probíhající rekonstrukci v muzeu a doznívajícím protiepidemickým opatřením v režimu online. Pod odkazem https://meet.google.com/qmy-bkpn-mfm si ji můžete poslechnout živě 15. června 2021 od 10.00 hodin.

Historik Mgr. Tomáš Cidlina během přednášky přinese další informace k fotografickému materiálu, který je na výstavě představen. Šířeji se přednáška bude zabývat osudy původců fotografií. Bude popisovat, jakými peripetiemi prošli vysídlení lidé z České Lípy po konci 2. světové války a jakými způsoby se, roztroušeni v exilu, snažili uchovat svoji českolipskou identitu. V tomto smyslu bude referováno zejména o činnosti českolipského krajanského časopisu Leipaer Heimatbrief, který hrál v udržení českolipské exilové společnosti klíčovou roli. Předpokládaná délka přednášky bude 45 minut plus následná diskuze.

Akce je určena nejen pro žáky 2. stupně ZŠ, studenty SŠ a víceletých gymnázii, ale i široké veřejnosti.

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty