• Home
  • NOVÉ DIGITALIZAČNÍ PRACOVIŠTĚ

NOVÉ DIGITALIZAČNÍ PRACOVIŠTĚ

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě uspělo  v dotačním řízení - NPO, výzva č. 0342/2024 - Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek II. v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Digitalizace kulturního a kreativního sektoru.

Název projektu: Digitalizace sbírkových předmětů Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě

Registrační číslo: 0342000071

Termín realizace: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Výše dotace: 2 056 533,00 Kč

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě spravuje celkem 614 165 sbírkových předmětů, které jsou zkatalogizované a mají své unikátní inventární číslo.
Z tohoto počtu je 297 709 sbírkových předmětů evidováno také elektronicky, tedy v programu pro evidenci sbírkových předmětů BACH.
V minulosti digitalizované předměty nesplňují současné nároky a často ani nejsou tyto digitalizáty více dostupné.

Naším cílem je vybavit Centrální pracoviště digitalizace technologických zařízením, které by umožnilo digitalizaci materiálově a velikostně různorodých sbírkových fondů.

Cílem digitalizace v naší instituci je prezentace našich sbírek v online prostředí, a to prostřednictvím profilu muzea na portálu www.esbírky.cz nebo v rámci vlastního muzejního programu Virtuální muzeum.
Zároveň digitalizace předmětů poslouží badatelské obci, s kterou budeme moci sdílet naše materiály a sbírkové předměty, které budou moci badatelé studovat vzdáleně a tedy bez rizika poškození sbírkového předmětu při manipulaci.

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury.

Předchozí článek

Exponát měsíce května

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty