• Home
  • Nová kniha: Kartounky v České Lípě v 18. až 20. století

Nová kniha: Kartounky v České Lípě v 18. až 20. století

Nová kniha Jaroslava Panáčka o fenoménu, kterým naše město žilo před 200 lety.

Česká Lípa byla ve 40. letech 19. století hned po Praze nejvýznamnějším střediskem potiskování textilu v celé tehdejší rakouské monarchii. Bohatě výtvarně vypravená kniha, kterou vydává Vlastivědný spolek Českolipska ve spolupráci s Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě, je prvním komplexním zpracováním historie kartounek, tedy továren na potiskování textilu, v České Lípě od sklonku 18. do první poloviny 20. století.

Knihu můžete zakoupit na vrátnici muzea, nebo objednat na e-mailu: personalni@muzeumcl.cz

Slavnostní křest proběhne 14. prosince 2023 v 17 hodin v Centru textilního tisku v České Lípě.

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty