• Home
  • Kostelní štítky - exponát měsíce

Kostelní štítky - exponát měsíce

Svědkové časů dávno minulých

Kostely jsou již po  staletí neodmyslitelným prvkem kulturní krajiny, kterou utvářely celé generace obyvatel a v jejímž utváření pokračujeme i my.

Staly se středobodem života věřícího  člověka i celé společnosti a  právě zde se odehrávaly klíčové okamžiky důležité pro  každého, ať už jde o křest, biřmování, sňatek či pohřeb. Samozřejmostí byly pravidelné návštěvy bohoslužeb, jichž se společně účastnila celá rodina a každá  z nich měla v kostelních lavicích „svoje místo“. které se již od přelomu18. a 19.století označovalo cedulkou.

V našem muzeu se nachází téměř 3 stovky těchto štítků, pocházejících z hromadného svozu předmětů z Jablonného v Podještědí a okolí (1969). Poněvadž neexistuje žádná přesná  evidence, bohužel nedokážeme určit, z kterých kostelů byly shromážděny.

Převážná část jich pochází z 19.století, jsou vyrobeny z mosazného plechu, na němž je vyryto nebo vyraženo jméno majitele, bydliště a někdy i letopočet, kdy byla cedulka  zhotovena. Nejsou typizované, vyskytují se různé tvary, písmo, zdobení i kvalita provedení, každá je tedy originál.

V poválečné době došlo k jejich sejmutí z kostelních lavic, aby nepřipomínaly  starousedlíky, kteří milovali místo kde žili, vychovávali zde děti a řídili se slovy starobylé  písně „Dědictví otců,zachovej nám, Pane….“

Dnes  se již se jmenovkami v kostelích běžně nesetkáme, ovšem krásným příkladem propojení historie a současnosti je obec Starý Rokytník na Trutnovsku, kde jsou na lavicích opětovně zaznamenáni ti, kteří kdysi v obci žili a vedle nich jsou lidé, kteří tam jsou doma dnes.

Doufejme, že i v našem regionu se dočkáme podobné aktivity.

Mgr. Jana Stránská

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty