• Home
  • Co se děje v muzeu, když je zavřeno?

Co se děje v muzeu, když je zavřeno?

Na začátku roku v lednu a únoru je Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě pro veřejnost z technických důvodů uzavřené. Je tomu tak každý rok a důvodů je hned několik. Vzhledem k rozsahu expozic a vytíženosti muzea během návštěvnické sezóny je nutné provést rozsáhlejší opravy a údržbu expozic i jejich prostor.

Během dvou měsíců je třeba prohlédnout všechny vystavené exponáty v historických i přírodovědných expozicích, ošetřit je a nakonzervovat. Každý vystavený předmět je pod vlivem řady klimatických a technických vlivů a jeho každoroční kontrola je nutná pro jeho uchování v perfektním stavu. Jen v expozici exotických živočichů je přes 3.000 exponátů. Zvířata z celého světa opouštějí svoje stálé místo ve vitrínách a vydávají se vstříc péči odborných pracovníků. Společně s exponáty je třeba opravit i veškerý fotografický materiál, mapy a popisy, včetně výstavních prvků.

V letošním roce získají některé expozice nové osvětlení. Do vitrín budou zabudována led světla, která umožní exponátům „zazářit“ a jsou také úspornější. I tímto způsobem se muzeum snaží reagovat na současné problémy v energetice. „Je nutné zdůraznit, že rozhodující většinu všech oprav a instalací provádíme vlastními silami, především díky naším odborným pracovníkům, kteří jsou správci jednotlivých expozičních celků. Ušetříme tak nemalé finanční prostředky, které investujeme do ošetření sbírek a technického vybavení expozic,“ vysvětluje ředitel muzea Zdeněk Vitáček.

Odborní pracovníci se také plně věnují doplňování stálých expozic. Muzeum jako vzdělávací instituce nesmí být v čase ustrnulým zařízením, ale musí jít stále s dobou a novými muzejními trendy. Každou chvíli dochází ve všech vědeckých oborech k malým i větším objevům, které je nutno popularizovat náležitou formou v expozicích a výstavách. „Naším cílem je prezentovat výsledky současných výzkumů i nové sbírkové předměty srozumitelně, zábavně a především s vysokým informačním potenciálem. Těší nás, že se nám každý rok daří naši rozsáhlou sbírku doplňovat a rozšiřovat o nové sbírkové předměty,“ doplňuje Vojtěch Novák, vedoucí historického oddělení.

Během návštěvní sezóny, která začíná každoročně na začátku března a končí 31. prosince, na všechny tyto činnosti nezbývá dostatek času ani volného personálu. Na základě statistických dat se měsíce leden a únor dlouhodobě ukazují jako návštěvnicky nejslabší, a proto je toto období k uzavření expozic a výstav tím nejvhodnějším.

Muzeum se po dvou letech, kdy probíhala rozsáhlá výměna všech oken a dveří, otevřelo veřejnosti v březnu 2022. Dle prvního odhadu návštěvnosti prošlo muzeem 20 000 návštěvníků. Lidé se tedy do muzea opět vrátili a těšíme se na ně i v roce 2023. V březnu zahájíme sezónu hned třemi novými výstavami – v Maštálkově síni to bude paleontologicky zaměřená výstava „Druhohory Českolipska a Podještědska“ a v galerii fotografická výstava Štěpána Kňákala „4x5=20“ a putovní výstava „Krvavý román Josefa Váchala“.

                                                   

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty