• Home
  • Nový přírůstek do paleontologické sbírky

Nový přírůstek do paleontologické sbírky

Naše muzeum má celou řadu zajímavých sbírek a jedněmi z nich jsou i paleontologické. Ačkoliv nepatří mezi ty nejrozsáhlejší, přesto jsou důležitou součástí našeho sbírkového fondu. Kromě klasického historického materiálu ze známé oblasti např. Barrandienu, bychom zde našli zejména regionální sběry, které dokládají geologickou minulost Českolipska, potažmo Libereckého kraje.

Každý rok provádíme paleontologické průzkumy nových lokalit a pronikáme tak i do dalších částí české křídové pánve, např. podještědské křídy,
na Českodubsko, Hodkovicko, aj. Velká část území byla kdysi zaplavena mořem a dnes v reliktech svrchnokřídových sedimentů sbíráme zkamenělé živočichy.

Kromě klasicky známých např. amonitů, nebo různých druhů mlžů či plžů se občas najdou i zajímavé zkameněliny živočichů, které můžeme vidět i v současných mořích, např. ježovky. Tito živočichové patří mezi tzv. ostnokožce. Tento kmen má ale i další zástupce např. hvězdice, anebo hadice. Ty jsou mnohem vzácnější
a nacházejí se velice zřídka.

Právě jeden nález z těchto vzácných zkamenělin se nám podařilo letos objevit ve vápnitých pískovcích jizerského souvrství v oblasti Kotle u Osečné (Podještědí). Konkrétně byla objevena hadice. Je to vůbec první exemplář této třídy živočichů, který obohatil sbírky našeho muzea.

Hadice stále obývají i dnešní moře. Umějí se velice rychle pohybovat. Mají malé tělo, což je viditelné i na zkamenělině a pět dlouhých tenkých ramen.
Tito ostnokožci byli převážně draví, živili se drobnými živočichy, ale také řasami a planktonem.

Jelikož je velice vzácné nalézt takovouto zkamenělinu, a i odborník ji může přehlédnout, rozhodli jsme se vám ji představit jako určitou zajímavost, která se vidí jen ojediněle. Pokud byste měli i vy zajímavý nález zkameněliny, se  kterou se budete chtít s námi podělit, případně potřebujete pomoc s jejím určením, můžete se obrátit na našeho geologa.

Petr Mužák
muzak@muzeumcl.cz

     

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty