• Home
  • Venkovní expozice na Vísecké rychtě

Venkovní expozice na Vísecké rychtě

V letošním roce, tj. v roce 2021, pracovníci Vísecké rychty v Kravařích u České Lípy – pobočka Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě (příspěvková organizace Libereckého kraje) zpřístupnili o letních prázdninách pro návštěvníky přístřešek, ve kterém se nachází venkovní expozice zaměřená na zemědělské stroje a nářadí s názvem „Práce na poli“.

Přístřešek se nachází v zadní části dvora areálu Vísecké rychty. Dříve zde stávala stodola a naproti ní byla zahrada se zděnou ohradou, ta se dochovala dodnes. Uvnitř této ohrady byl v roce 2020 postaven výše zmíněný dřevěný přístřešek.

Cílem expozice je přiblížit mladší generaci, jak se dříve pracovalo na poli. Jsou zde vystaveny zemědělské stroje a nářadí, které používali naši předci k rozrývání, kypření a obracení půdy, ale také k setí a sázení (například obilí, brambor nebo řepy). V expozici nalezneme i stroje sloužící ke sklizni a upravování polí. Návštěvníci v rámci prohlídky Vísecké rychty uvidí například pluhy, ruchadla, plečky, polní smyk, brány, válec, pohrabovačky, secí stroje, sekačky, samovaz nebo lis na slámu. Tyto stroje a nářadí byly v průběhu let zakoupeny nebo darovány většinou lidmi z Českolipska. Původní zemědělské stroje a nářadí, které vlastnili majitelé Vísecké rychty, se bohužel nedochovaly.

Ve venkovním přístřešku se nacházejí také dva pojízdné postřikovače, sloužící k hubení škůdců na rostlinách.

Některé z jmenovaných zemědělských strojů a nářadí jsou zde zastoupeny ve dvou typech, na kterých může návštěvník srovnat technický pokrok v časovém období. Takovým zástupcem jsou například brány dřevěné (starší typ) a kovové (novější typ), které sloužily k vláčení půdy na poli nebo dva secí stroje, kde jeden typ má čtyři dřevěná kola a druhý typ má čtyři železná kola.

V České Lípě dne 13. 10. 2021

                                                             Bc. Marek Hofman

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty