• Home
  • Červený dům slaví 440 narozeniny!

Červený dům slaví 440 narozeniny!

Již 440 let zdobí naše město renesanční letohrádek zvaný „Červený dům“

Jak se dozvídáme z kroniky českolipského pekaře Hanse Kriescheho, nechal jej zbudovat  Jetřich Jiří Berka z Dubé  a Lipé a dokončen byl v roce 1583.
Jetřich byl velmi vzdělaný, kromě češtiny a němčiny ovládal latinu a snad i řečtinu a měl smysl pro umění a krásu.
Jak bylo v 16. století ve šlechtických kruzích obvyklé, vydává se už ve věku 15-16 let na studijní cesty. Navštěvoval přednášky na univerzitě ve Wittembergu,  Zhořelci, Strassburgu i v Padově.

O tom, s kolika zajímavými osobnostmi se setkal, se můžeme dozvědět z tehdy velmi oblíbené knihy Emblemata od Andrea Alciata, jejímž obsahem jsou krátké latinské texty poezie a dřevořezy. Jetřich vlastnil tzv. „prostrkaný exemplář“ s vloženými volnými listy pro rukopisné poznámky a podpisy přátel.
Ze záznamu v tomto „památníku“ víme, že v roce 1578 hostil na svém lipském panství příslušníka prastaré italské šlechtické rodiny Alexandra Odescalchi z Como. Právě on mohl přivést Jetřicha na myšlenku postavit si u svého zámku letohrádek, inspirovaný italskými venkovskými vilami.

Letohrádky sloužily k letním slavnostem, odpočinku i kratochvílím. Jetřich si jich ale nestihl moc užít, protože umírá už dva roky po dokončení stavby ve věku pouhých 33 let.

Označení Červený dům získal až později pravděpodobně od červeného pomalování sloupků lodžie. Je jedinou renesanční stavbou svého druhu v severních Čechách.

Jednopatrová budova s klenutými arkádami je zdobena psaníčkovým sgrafitem. Klenba lodžie měla původně freskovou výmalbu a hlavní, tzv. holdovací sál byl ozdoben na stěnách figurami v životní velikosti. Bohužel byly nástěnné malby při opravě v roce 1883 zedníky zcela zničeny a dodnes se nám zachovala jen malba „Šašek a smrt“

Letohrádek se stal součástí výrobních aktivit nových nešlechtických majitelů. Na začátku 19. století je zde barvírna látek, v přízemí hostinec s názvem „U kotle“. V roce 1882 se stává majitelem Josef Altschul a v Červeném domě funguje dílna na odlévání cukrových homolí. Protože je ale budova značně sešlá, Altschul zde výrobu ruší a začne s jejím restaurováním za pomoci akademického malíře Eduarda Steffena.

V roce 1933 zde bylo otevřeno městské muzeum. V roce 1945 přebírá správu český muzejní spolek a ve správě Vlastivědného muzea je Červený dům dodnes. Jsou zde kanceláře odborných pracovníků a depozitáře.

Momentálně je zpracována projektová dokumentace na rozsáhlou rekonstrukci Červeného domu, v které je pamatováno i na expozice přístupné veřejnosti.

(Zdroj: Panáček, Jaroslav: Renesanční šlechtic Jetřich Jiří Berka z Dubé a z Lipé, Bezděz 2014)

Bc. Jaroslava Vondrová

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty