• Home
  • Výtvarná sympozia v České Lípě

Výtvarná sympozia v České Lípě

V letních měsících roku 1969 se uskutečnilo první výtvarné sympozium, počátek realizace dosud ne zcela dokončeného projektu vybudování Galerie výtvarného umění při okresním vlastivědném muzeu.

S myšlenkou sympozia přišel ředitel muzea Břetislav Vojtíšek, jehož jedním z předních záměrů při utváření muzejních oborů Českolipska bylo zřízení galerie, která by podávala souvislý obraz výtvarného Českolipska od středověku k dnešku. Pro budoucí oddělení výtvarného umění bylo třeba založit soustavnou sbírku soudobého umění s vazbou na zdejší krajinu, lidi a tradice.

Každý z přihlášených malířů poskytl za hrazený měsíční tvůrčí pobyt na Českolipsku jeden porotou vybraný obraz zdarma a jeden byl od něj odkoupen. 10. září byla ve výstavní síni kláštera slavnostní vernisáž výstavy obrazů, které zde umělci vytvořili. Obrazy inspirované Českolipskem zakupovaly především státní instituce k výzdobě svých prostor. První malířské sympozium pomohl prosadit tehdejší ideologický tajemník OV KSČ Bohumil Procházka, který sám byl amatérským výtvarníkem. Později byl politicky a občansky postižen za své postoje v roce 1968, což ohrozilo i existenci sympozia, o němž se předpokládalo, že se bude konat v několikaletých intervalech. Znovu se ho podařilo uskutečnit a to v roce 1975. Viditelným rozdílem od prvního byl důraz na ideové záměry, aby totiž vznikla díla, která zachytí budovatelské proměny Českolipska, takže obě sympozia měla poněkud odlišný ráz.

Tak výraznou osobností sympozia byl Rudolf Novotný, dnes čestný občan našeho města in memoriam. V době druhého sympozia se v České Lípě objevil středočeský malíř Josef Pýcha, který se chopil námětů, o jejichž zachycení usiloval Rudolf Novotný. Zaznamenal zákoutí starého města a naproti tomu také bourání domů a čtvrtí a stavbu sídlišť. Pro městský národní výbor i pro okres navrhl řadu diplomů, z nichž mnohé byly delší čas používány. Ne všechny jeho návrhy jsou uchovány v muzejních sbírkách.

V prvním sympoziu se významně angažoval liberecký výtvarník Vladimír Volšička a malíř z Jablonného Josef Fafek-Solan. Ten byl rovněž neobyčejně aktivní v normalizační politice, takže bylo možné postupně pozorovat určitý druh uměleckého úpadku, od dob let šedesátých, kdy byl výtvarně velmi zdatný, zatímco v letech sedmdesátých byl přetížen politickými funkcemi a jeho lavírované kresby byly čím dále tím více konvenční.

Malíř Jan Rykl z Roudnice nad Labem mne tehdy svým výtvarným projevem zaujal. Po druhém sympoziu získalo muzeum jeho obraz zachycující pohled od sídliště Holý vrch na Slovanku a dále k severu, který byl velmi poutavý.

Umělci ze sympozia uskutečnili po jeho skončení společnou výstavu a někteří potom postupně vystavovali v muzeu
i individuálně. Tato výstavní činnost byla přípravou k založení galerie, o níž se tehdy uvažovalo, že by se mohla nalézat
v bývalém Wedrichově muzeu u parku. Tam byl celkem ideální prostor a budova byla nádherně umístěna u přírodního prostředí, nedaleko židovského hřbitova v pěkném vycházkovém okruhu. Objekt bylo třeba ale důkladně restaurovat. To se ale nestalo, naopak město převzalo tuto budovu a časem byla zbourána z důvodů celkem malicherných.

Dalším projektem bylo pořádání VI. Mezinárodního malířského setkání na Českolipsku s názvem Severní Čechy ´85, které se uskutečnilo v květnu 1985 ve Sloupu v Čechách  a mezi účastníky byli i umělci z Polska a Bulharska. Jedním z hlavních organizátorů byl akademický malíř Zdeněk Veselý z Teplic, který zdůvodňuje jeho pořádání na Českolipsku takto: "Předešlých pět setkání proběhlo postupně v Železné Rudě, Lipně, Úštěku, na Šumavě a v Temelíně. Českolipsko jsme nevybrali náhodou, protože je zde nepřeberné množství námětů, ať již v čarokrásné krajině, městech, průmyslu či v zemědělství. Navíc jde o mezinárodní akci, takže obrazy malířů budou popularizovat tento okres i za hranicemi. Pro nás, malíře, je pak nesmírně důležitá konfrontace národních malířských škol a také to, že můžeme o malířství mluvit a společně hledat nová přátelství a poznání..."

Práci výtvarníků si mohla veřejnost prohlédnou v Domě družby v Mimoni a na prázdninové výstavě ve Vlastivědném muzeu v České Lípě.

Ladislav Smejkal
Jaroslava Vondrová

Předchozí článek

Českolipská muzejní čtvrť

Následující článek

Artopiperisté a caletníci

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty