I díky pohlednicím putoval Mácha po světě

Výstava je věnována básníku K. H. Máchovi a jeho odkazu, který je dodnes inspirací malířům, grafikům a ilustrátorům.
23. dubna 1836 vydal K. H. Mácha vlastním nákladem lyricko-epickou báseň Máj. Krásné popisy přírodních scenérií v Máji nejsou stěžejním motivem rozsáhlého básnického díla, rozehrávají tragédii lidských osudů: Jarmily, Viléma, člověka a také básníka K. H. Máchy. Za kouzelnou kulisou probouzející se jarní přírody se odehrává tragický příběh dvou mladých lidí.
V době, kdy psal Máj, bylo Máchovi 25 let. Dokončoval studium práv a nastupuje na místo koncipienta v kanceláři litoměřického advokáta Durase. Chystal se ke svatbě s Lori Šomkovou, která se v říjnu stala matkou jeho syna. Na podzim roku 1836 se jeho život uzavírá. V noci z 5. na 6. listopadu K. H. Mácha umírá. 8. listopadu, v den, kdy měl být s Lori oddán, je v Litoměřicích pohřben za účasti jediného člena své rodiny, bratra Michala.
Na tehdejší poměry bylo pozoruhodné, že Máj propustila tehdejší cenzura bez vyškrtnutí jediného slovíčka. Zato s vydáním knihy měl mladý autor velké potíže. Básník se nakonec rozhodl, že ji vydá vlastním nákladem v nakladatelství a knihtiskárně U Spurného celkem v 600 výtiscích, z nichž 100 bylo na lepším papíru. Dražší vydání Mácha vlastnoručně podepsal a dnes je velkou bibliofilskou vzácností. Své dílo také sám rozprodával. 23. dubna spatřila světlo světa malá útlá knížka, o kterou byl takový zájem, že byla brzo rozebrána.
Básnickou sbírku Máj odsoudila většina jeho vrstevníků jako nemorální a jako dílo ohrožující zdravý vývoj národní společnosti. Máchy se zastal jeho první životopisec Karel Sabina a František Ladislav Riegr. Zato pro generaci následující se stal Mácha idolem a jakýmsi symbolem romantické vzpoury proti společnosti.
Od prvního vydání uplynulo 185 let, ale i básník sám by byl jistě překvapen, že se jeho dílo dočká tolika vydání.
Máj napsal Mácha ve dvou rukopisech (jeden pro vydavatele, druhý se psal pro cenzory), dnes již existuje jen jeden, je v majetku potomků vlastence Jana Nepomuka Krouského, který ho koupil od Karla Sabiny. Máj byl přeložen téměř do všech evropských jazyk a také do lužickosrbštiny, bengálštiny, japonštiny a jazyka esperanto.

Bc. Jana Fridrichová

SPUSTIT VÝSTAVU

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty