• Home
  • Poslední českolipský puškař zemřel před 70 lety

Poslední českolipský puškař zemřel před 70 lety

            Puškařské řemeslo se stalo v České Lípě od 16. století vedle hrnčířství a cínařství jedním z nejproslulejších řemesel. Dobou jeho největšího rozkvětu bylo celé 19. století, reprezentované zejména několika členy rodiny Rutte, proslulé zejména svými originálně řešenými vzduchovkami, dále otcem a synem Templerovými a Wenzelem Mattauchem. Jako významné řemeslo se udrželo až do konce druhé světové války, kdy zde působily tři puškařské firmy: Knebel, Tschernatsch a Heyer. Po smrti Franze Josefa Knebela v roce 1937 převzal firmu v čp. 253 v Sokolské ulici jeho syn Franz, jehož stopy končí po narukování do Wehrmachtu v říjnu 1941. Ve stejné ulici v čp. 272 sídlila od roku 1929 firma Josefa Heyera, jež zde působila až do konce války. Třetí puškařskou firmou byla v čp. 462 v Klášterní ulici dílna Wenzela Tschernatsche, který zde pracoval až do odsunu v říjnu 1946.

            Hned po válce se projevil zájem o převzetí zkonfiskovaných puškařských dílen do národní správy. Přes prvotní nadšení se však národní správa firem Franze Knebela a Wenzela Tschernatsche neujala a firmy byly zrušeny. Vážným zájemcem o firmu Josefa Heyera hned v říjnu 1945 byl Jan Kupec, který jako národní správce uspěl a stal se tak až do své smrti v roce 1951 posledním českolipským puškařem.

            Jan Kupec se narodil 12. prosince 1915 v Chocenicích u Kolína a vyučil se puškařskému řemeslu u renomované firmy F. J. Lesáka v Poděbradech. Byl ustanoven národním správcem živnosti Josefa Heyera 14. února 1946 a současně mu bylo usnesením rady MNV povoleno přemístění živnosti do čp. 253, tedy do dílny po Franzi Knebelovi, protože prostory v čp. 272 se ukázaly být pro provozování jeho živnosti nevhodné. Tentýž měsíc mu bylo povoleno odkoupení zařízení obchodu a dílny puškařské firmy Josefa Heyera. V létě roku 1946 požádal Jan Kupec jako národní správce firmy Heyer o převzetí zbraní členů Mysliveckého spolku v České Lípě, které se nalézaly v opravě u bývalé firmy Wenzela Tschernatsche v Klášterní ulici a sloučení inventáře této firmy s jeho firmou. Podle soupisu obsahoval inventář 7 rozbitých pušek Lankaster nebo Lefausch, 12 pažeb Lankaster, 35 dalších různých pažeb, 12 rozbitých vzduchovek, 34 brokových hlavní, 21 rozbitých malorážek, 80 různých hlavní a různé puškařské vybavení a materiál.

            Stejně jako firma W. Tschernatsche je i firma J. Kupce uvedena v seznamu puškařů, kterým své výrobky dodávala těsně po druhé světové válce strakonická zbrojovka. Kupcova firma inzerovala pod sloganem „Vše pro myslivce obdržíte u Jana Kupce, Česká Lípa, Sokolská ul. čp. 253“. Dům dostal Jan Kupec v roce 1947 přídělem a v květnu tohoto roku dostal povolení i k výrobě asfaltových holubů. Z vyúčtování, které Jan Kupec jako národní správce podával každé čtvrtletí, vyplývá, že další inventář dílny a obchodu si nakoupil sám. Podle vyhlášky ministerstva obchodu ze 7. ledna 1950 byla jeho firma začleněna do sítě obchodů národního podniku Mototechna a z funkce národního správce byl 9. ledna odvolán. Současně byl však vedením Mototechny v Liberci jmenován vedoucím prodejny loveckých zbraní a střeliva, kterou dříve vedl jako národní správce.

            Jan Kupec byl kromě konstruování, opravování a seřizování zbraní také výborným střelcem. V roce 1947 vyhrál mistrovství republiky ve střelbě
z loveckých pušek a řadu střeleckých soutěží. Zachycuje ho i Československý filmový týdeník, kde ho můžeme vidět jako vítěze soutěže ve střelbě na asfaltové holuby 26. a 27. června 1947 v České Kamenici. https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10116288585-archiv-ct24/218411058210026/titulky

Ještě v červnu 1950 zvítězil v přeboru na střelnici mysliveckého spolku u Horní Libchavy. Bohužel mu osud nedopřál příliš dlouhého věku, neboť zemřel náhle 18. ledna 1951. Zejména díky myslivcům, mezi nimiž byl oblíben, mu bylo vystrojeno opravdu velkolepé rozloučení, když byla jeho rakev vezena Sokolskou ulicí od jeho domu na pohřebním kočáru taženém párem koní. Myslivci se také pokusili pojmenovat svoji střelnici jeho jménem, což se nepodařilo vzhledem
k vydanému zákazu spolků. Smrtí Jana Kupce tak před 70 lety skončila přes čtyři století trvající sláva českolipského puškařství.

      Přijměte na závěr pozvání do výstavního prostoru ambitu, kde je instalována výstava „PALNÉ ZBRANĚ ZE SBÍRKY MUZEA.“
 Zastoupeni jsou zde i další českolipští puškaři Josef Rutte, Ferdinand Templer, W. Mattauch a další.

Výstavu můžete navštívit do 31. října 2021.

Ing. Jaroslav Panáček

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty