1901

Českolipské školství dospělo v roce 1901 k zevrubné provozní změně. Město dokončilo výstavbu dvou školních budov najednou. Přesněji řečeno, měli bychom psát o třech stavbách.

Českolipské školství dospělo v roce 1901 k zevrubné provozní změně. Město dokončilo výstavbu dvou školních budov najednou. Přesněji řečeno, měli bychom psát o třech stavbách. Dosavadní obecná a měšťanská škola na dnešním Škroupově náměstí (Libertin), obnovená po požáru města v roce 1820, nepostačovala potřebám výuky a umístění většího počtu dětí. Podle tehdejších školních zákonů bylo vyučování v obecné škole společné pro chlapce a dívky, zatímco na měšťance byly samostatné dívčí a chlapecké školy.  V roce 1895 byl realizován plán dívčí měšťanky, přičemž původně mělo jít o budovu určenou pro oba druhy škol. Nová škola byla postavena nad současnou Havlíčkovou ulicí. Její nynější podoba je značně změněná přestavbou v šedesátých letech. Nově postavená obecná škola vznikla přebudováním bývalého vězení Krajského soudu v Křížkově ulici (Moskevská), přičemž bylo rozebráno až na úroveň přízemí a nově dostavěno. Do provozu byla škola dána v září 1901.

V únoru 1900 padlo konečné rozhodnutí o stavbě chlapecké měšťanské školy v Jahnově ulici (Pátova). Město přijalo plán architekta Roehricha, který v této době začal svou nedlouhou, ale úspěšnou stavitelskou kariéru na Českolipsku.
V následujících letech postavil dva secesní domy na náměstí čp. 133 a 198. V roce 1904 postavil spořitelnu v Novém Boru. Navrhl třípodlažní stavbu členěnou podobně jako blízký palác Krajského soudu (1898).  Nad vchodem byl umístěn plasticky provedený městský znak v bohatě prolamované kartuši, podložené vavřínovou girlandou. Dokončení stavby se značně protáhlo. Po konečném vybavení byla škola zpřístupněna 23. září 1901. Ke zvláštní výbavě náležela také školní lázeň, jejíž provoz byl pro trvalý nedostatek vody záhy přerušen. Školní budova sousedila s tělocvičnou, postavenou v roce 1877 turnerským spolkem za podpory města. Mezi oběma školami, chlapeckou a dívčí, se rozkládal dětský park, táhnoucí se až téměř k hostinci Údolí Jošafat u parku. Založen byl a postupně realizován do roku 1890. Sloužil k procházkám a hrám dětí pod dozorem učitelů.

Mgr. Ladislav SMEJKAL

Předchozí článek

1900

Následující článek

1902

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty